Akreditace dle zákona č. 95/2004 Sb.

V současné době probíhají ve FN Brno akreditace/reakreditace vzdělávacích programů. V případě zájmu o stáž na akreditovaném pracovišti, prosím kontaktujte p. Idu Tesařovou (tel. 532 233 566, e-mail: )

Vzdělávací program
Anesteziologie a resuscitace
Angiologie
Audiologie a foniatrie
Cévní chirurgie
Dermatovenerologie
Dětská a dorostová psychiatrie
Dětská dermatovenerologie
Dětská gastroenterologie a hepatologie
Dětská gynekologie
Dětská chirurgie
Dětská kardiologie
Dětská nefrologie
Dětská neurologie
Dětská onkologie a hematoonkologie
Dětská otorinolaryngologie
Dětská radiologie
Dětská urologie
Dětské lékařství
Diabetologie
Endokrinologie
Gastroenterologie
Geriatrie
Gerontopsychiatrie
Gynekologie a porodnictví
Hematologie a transfuzní lékařství
Hrudní chirurgie
Chirurgie
Infekční lékařství
Intenzivní medicína
Intervenční radiologie
Kardiologie
Klinická biochemie
Klinická farmacie
Klinická onkologie
Lékařská Genetika
Lékařská mikrobiologie

Maxilofaciální chirurgie

Návykové nemoci

Nefrologie

Nemocniční lékárenství
Neonatologie
Neurochirurgie
Neurologie
Neuroradiologie
Nukleární medicína
Oftalmologie
Orální a maxilofaciální chirurgie

Ortopedie
Otorinolaryngologie

Paliativní medicína a léčba bolesti
Patologická anatomie
Plastická chirurgie
Popáleninová medicína

Praktické lékařství pro děti a dorost

Psychiatrie
Radiologie a zobrazovací metody
Rehabilitační a fyzikální medicína
Reprodukční medicína

Revmatologie

Sexuologie
Tělovýchovné lékařství
Tuberkuloza a respirační nemoci

Urgentní medicína

Urologie
Úrazová chirurgie
Veřejné lékárenství
Vnitřní lékařství

Všeobecné praktické lékařství

 


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111
fnbrno@fnbrno.cz

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001