Struktura

Prevence a kontrola infekcí je prakticky řešena Úsekem prevence a kontroly infekcí (ÚPCI) Oddělení klinické mikrobiologie, který vznikl k 1. září 2013. Úkolem úseku je koordinační činnost v rámci prevence a kontroly infekcí
u pacientů ošetřovaných ve FN Brno.

ÚPCI pokrývá svou činností následující oblasti:

 • Prevence a kontrola infekcí způsobených multirezistentními kmeny (MRSA, VRE, CRE, ESBL)
  a toxigenním kmenem Clostridium difficile;
 • Zásady bariérové ošetřovatelské techniky a hygieny rukou;
 • Opatření v souvislosti s výskytem výše uvedených infekčních onemocnění
  - izolační režim a stanovení konkrétních postupu v prevenci a kontrole infekcí.

Úsek také poskytuje konzultace v pracovní dny od 6:30 do 15:30 hodin.

Vedoucí pracovníci ÚPCI jsou také členy Týmu Prevence a kontroly infekcí, komise v přímé podřízenosti ředitele FN Brno. Tento vznikl podpisem statutu 28. ledna 2013.

 

Členy Týmu jsou:

 • vedoucí oddělení PCI/mikrobiolog - MUDr. Markéta Hanslianová
 • sestra kontroly infekcí - Mgr. Silvie Hodová
 • ústavní hygienik - MUDr. Bohdana Rezková, Ph.D.
 • organizátor Týmu - MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D., MHA
 • lékař - zástupce klinických oborů za lůžkovou část - MUDr. Radana Pařízková
 • lékař - zástupce klinických oborů za ambulantní část - MUDr. Martina Šišáková
 • zástupce pro oborovou intenzivní péči - MUDr. Pavel Hude, Ph.D.
 • vedoucí Nemocniční lékárny - PharmDr. Tatiana Holubová
 • zástupce Oddělení řízení kvality - MUDr. Jaroslav Peprla
 • náměstek pro NLZP - Mgr. Erna Mičudová
 • administrátor Týmu - Lukáš Richtr
Fotogalerie
zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111
fnbrno@fnbrno.cz

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001