Oddělení lékařské genetiky


 

Kontakt:

Ambulance OLG:

532 234 489 / 490

   
Sekretariát:

Blanka Dubnová

532 234 298        

 

Vedení pracoviště

Primářka:

MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.

532 234 296
Zástupce primářky:

MUDr. Jana Šoukalová

532 234 249
Vedoucí laboratoří: RNDr. Iveta Valášková, Ph.D. 532 234 718

Zástupce vedoucího laboratoří pro cytogenetiku:

   
 

doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.

532 234 745
Vedoucí laborantka: Bc. Renata Spěšná 532234572, 532234716

Charakteristika pracoviště

Oddělení lékařské genetiky poskytuje komplexní genetické poradenství a provádí specializovaná cytogenetická, molekulárně cytogenetická a molekulárně genetická vyšetření pro pacienty z oblasti jižní Moravy.
Oddělení je jedním z největších pracovišť svého druhu v České republice. Má vysoce kvalifikovaný tým lékařů a specialistů ve vyšetřovacích metodách v lékařské genetice a pacientům nabízí nejmodernější techniky genetického vyšetření.  Pracoviště provádí diagnostiku vrozených chromosomových aberací, vrozených vývojových vad a monogenně podmíněných onemocnění. Z onkologických onemocnění se zaměřuje především na molekulárně cytogenetická a molekulárně genetická vyšetření u dětských solidních tumorů.

Jsme státní zdravotnické zařízení, genetické vyšetření je hrazeno pojišťovnou. Oddělení lékařské genetiky má uzavřenou smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami.

 

Oddělení je členěno na:

Ambulantní část

Laboratorní část

Naše pracoviště je držitelem certifikátu ISO 9001: 2008.

Laboratoře OLG FN Brno jsou akreditovany ČIA pod číslem 8207 dle normy ČSN EN ISO 15189.zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111
fnbrno@fnbrno.cz

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001