Oddělení klinické mikrobiologie


 

Primář:

MUDr. Markéta Hanslianová

5 3223 2392
Vedoucí laborant: Mgr. Šárka Černá 5 3223 2199
Sekretariát:

Renáta Novotná

5 3223 3311

Oddělení klinické mikrobiologie (OKM) se podílí na diagnostice infekčních chorob a na sledování dynamiky průběhu onemocnění, vyvolaných mikroorganismy jako jsou viry, mikroby, kvasinky, plísně, prvoci a jiní parazité. Ke své práci používá metody mikroskopické, kultivační, sérologické i moderní metody molekulárně biologické. Poskytuje podklady pro antibiotickou terapii i pro epidemiologická šetření. Součástí OKM je Antibiotické středisko, které provádí konsultační, organizační a odbornou činnost vztahující se k racionální antibiotické politice. Oddělení klinické mikrobiologie vyšetřuje klinický materiál po stránce mikrobiologické převážně od pacientů ambulantních nebo hospitalizovaných ve FN Brno, v menší míře i ze širší spádové oblasti zahrnující jižní Moravu. Laboratorní činnost je doplňována interpretací výsledků, konsultací antibiotické terapie, sledováním výskytu rezistentních kmenů a nozokomiálních nákaz. Pracoviště úzce spolupracuje s řadou jiných medicínských oborů. Ve spolupráci s nimi se podílí  na řešení řady odborných studií a grantů.

  • Od června roku 2002 jsme nositelem certifikátu ISO 9001:2008

  • Od listopadu roku 2012 jsme nositelem certifikátu ISO 15189

  • Od listopadu 2015 jsme nositelem certifikace ISO 15189:2013

 OKM  ISO 15189:2013

Z naší historie

Oddělení klinické mikrobiologie vzniklo roku 1992 jako detašované pracoviště Mikrobiologického ústavu LF MU a FN u sv. Anny. Od dubna 1993 je samostatným oddělením, které zpočátku zajišťovalo jen bakteriologické služby pro FN Brno. Od května 1994 bylo pracoviště rozšířeno o úsek  sérologie.  V roce  2000 byla provedena stavební rekonstrukce  části  OKM v budově C (v úseku bakteriologie, technickém, ATB střediska a vedení pracoviště) a o dva roky později i v budově F (v úseku sérologie).

V roce 2006 byl pracovišti udělen statut akreditovaného pracoviště pro vzdělávací program  v oboru lékařská mikrobiologie.zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111
fnbrno@fnbrno.cz

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001