Aktuality

Bližší informace na: http://www.crs.cz/cs/akce/vsechny.html  

 

Ultrazvukový kurz 2017

Termín: 12.1.2017 - 14.1.2017

Základní téma: Princip sonografie, techniky vyšetření. Sonografie břicha a retroperitonea. Sonografie cév. Sonografie ostatních oblastí. Základní intervenční techniky prováděné pod sonografickou kontrolou.

Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno a LF MU, RS ČLS JEP a SOR v oboru radiologie a zobrazovací metody.

Odborný garant: Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA Počet hodin: 18

Kapacita účastníků: 150 Akce je součástí specializačního vzdělávání

Počet hodin započítáných v rámci specializačního vzdělávání: 7

Rámcový program: Princip sonografie, techniky vyšetření ( Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA 1 hod.) Sonografie břicha a retroperitonea (MUDr. Daniel Bartušek, Ph.D., MUDr. Andrea Šprláková, Ph.D. 2 hod.). Sonografie cév (Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, Prof. MUDr. Pavel Eliáš, CSc. 1 hod.). Sonografie ostatních oblastí (Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, MUDr. Daniel Bartušek, Ph.D.,MUDr. Andrea Šprláková, Ph.D., Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D. 2 hod.). Základní intervenční techniky prováděné pod sonografickou kontrolou (Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, 0,5 hod.). Ověření znalostí testem (Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA 0,5 hod.).

Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 1.000-1.500 Kč

Místo: Hotel zámek Čejkovice, okr. Hodonín

Kontaktní adresa: Jitka Halouzková, RDK FN Brno Jihlavská 20, Brno E-mail:

 

Telemedicína Brno 2017

Termín: 13.3.2017

Základní téma: Teleradiologie - legislativa a praxe. Sdílení, zasílání a archivace obrazové zdravotnické dokumentace. Hodnocení dokumentace zobrazovacích metod. Informační systémy.

Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno, Komise pro PACS a telemedicínu RS ČLS JEP.

Počet hodin: 10

Kapacita účastníků: 150

Odborný program: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. MBA

Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 25%

Místo: Brno - Hotel Myslivna

Kontaktní adresa: Radiologická klinika LF MU a FN Brno

 

XXI.zasedání MR sekce RS ČLS JEP

Termín: 14.3.2017 - 16.3.2017

Pořádá: MR sekce RS ČLS JEP a Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno-Bohunice

Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D, MBA

Počet hodin: 15

Kapacita účastníků: 150

Rámcový program: Optimalizace protokolů MR vyšetření muskuloskeletálního systému. Praktické příklady, srovnání protokolů z různých pracovišť, 1,5 vs 3,0 T, panelová diskuse. Praktické ukázky optimalizace nastavení sekvencí na MR konzoli. Vědecká sdělení. Kazuistiky. Výuková postgraduální sdělení.

Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 100%

Místo: Harrachov, Hotel Sklář

 

Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie

Termín: 31.8.2017 - 2.9.2017

Základní téma: Gastrointestinální a abdominální radiologie včetně uroradiologie

Pořádá: Sekce abdominální a gastrointestinální radiologie RS ČLS JEP a Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno Odborný garant: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA

Počet hodin: 18

Rámcový program: Zobrazovací metody používané v diagnostice onemocnění břicha. Zobrazovací anatomie (dr. Bartůšek, 2 hodiny). Zobrazování gastrointestinálního traktu (prof. Válek, 2 hodiny). Zobrazování hepatobiliárního systému (prim. Hořejš, 2 hodiny). Náhlé příhody břišní (dr. Bohatá, 1 hodina). Zobrazování ostatních onemocnění (dr. Bartůšek, 2 hodiny). Základní intervenční techniky (prof. Válek, 1 hodina). Diferenciální diagnostika (prof. Válek, 3 hodiny). Ověření znalostí testem (prof. Válek, 1 hodina).

Předpokládaná výše slevy z poplatku za akci pro členy RS: 1000-1500 Kč.

Místo: Valtice Kontaktní adresa: Jitka Halouzková, RDK FN Brno Jihlavská 20 Brno E-mail: jhalouzkova (@) fnbrno.cz

 

XVI. kurz magnetické rezonance

Termín: 21.9.2017 - 23.9.2017

Základní téma: Zobrazování muskuloskeletálního systému. Základní sekvence, typy a triky, protokoly. Nejčastější abnormality a jejich hodnocení.

Pořádá: Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno - Bohunice a MR sekce ČRS

Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D, MBA

Počet hodin: 16

Kapacita účastníků: 160

Předpokládaná výše slevy z účastnického poplatku pro členy RS: 25%

Místo: Brno, Hotel Myslivna Kontaktní adresa: Marek Mechl, Radiologická klinika LF MU a FN Brno

 

VII. Český neuroradiologický kongres

Termín: 19.10.2017 - 20.10.2017

Základní téma: Epilepsie. Multimodalitní zobrazování mozkových nádorů. Myelopatie z pohledu neurologa a radiologa. Paranasální dutiny. Varia.

Pořádá: Neuroradiologická společnost ČLS JEP, Symma s.r.o

Odborný garant: doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D, MBA

Počet hodin: 18

Kapacita účastníků: 200

Místo: Brno, Hotel Myslivna

Kontaktní adresa: Doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA, Klinika radiologie a nukleární medicíny LF MU a FN Brno Tel.: 532 233 007


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111
fnbrno@fnbrno.cz

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001