Vzdělávací akce - Oddělení klinické biochemie


Specializační vzdělávání v klinické biochemii

Doc. MUDr. Milan Dastych , Csc., MBA
Typ vzdělávací akce:praktický nácvik
Určeno pro:lékaře a bioanalytiky
Místo konání:
Doba trvání:3 měsíce
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Zdeňka Čermáková, Ph.D., tel.: 532 233 949, RNDr. Miroslava Beňovská, Ph.D., Mgr. Jana Gottwaldová, Ing. Martina Podborská, Ph.D., Mgr. Ondřej Wieworka, MUDr. Hana Vinohradská, RNDr. Alena Mikušková
Náplň:

Preanalytické, analytické a postanalytické postupy u biochemických vyšetření. Praxe na rutinním úseku i dalších specializovaných úsecích, kontrola plauzibility dat.

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Zdeňka Čermáková, Ph.D., tel.: 532 233 949

Specializační vzdělání v klinické biochemii

Doc. MUDr. Milan Dastych, Csc., MBA
Typ vzdělávací akce:seminář s exkurzí
Určeno pro:NLZP - sestry
Místo konání:
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Martina Kvěchová, tel.: 532 233 054
Náplň:

úseky OKB, příjem biologického materiálu, odběr a transport, preanalytická fáze

Organizaci zajišťuje, tel.:

Martina Kvěchová, tel.: 532 233 054

Specializační vzdělání v klinické biochemii

Doc. MUDr. Milan Dastych, Csc., MBA
Typ vzdělávací akce:praxe
Určeno pro:studenty SZŠ a VOŠ v oboru KB, studenty bakalářského studia na LF MU v oboru Zdravotní laborant
Místo konání:
Doba trvání:dle požadavku
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Hana Budíková, Věra Sojková, Lucie Pučálková, Hana Vaníčková, Libuše Vaníčková, Bc. Ivana Házová (PDM), Bc. Martina Střížová (PRM)
Náplň:

seznámení s provozem, příjem BM, úsek RAM, úsek specif. proteinů a likvorologie, úsek speciálních metod, úsek imunochemických a RIA metod

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ Lenka Čoupková, tel.: 532 232 946, Martina Hrdinková, tel.: 532 233 164


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001