O perinatologickém úseku

 

 

Vážení přátelé,

 

janku.jpg

MUDr. Petr Janků, Ph.D. 

vedoucí Perinatologického úseku

 

 

perinatální péče posledních deseti let navázala na tradici a výsledky brněnské por odnické školy a současně se vyvíjela v souladu se světovými trendy. Základním požadavkem byla humanizace porodnické péče a respektování rodičky jako rovnocenného partnera.
Psychosociální aspekty porodnictví tak byly a jsou postaveny na úroveň aspektů somatických. Tato změna se výrazně promítla do organizačních a odborných postupů celého pracoviště. Výsledkem bylo výrazné zvýšení zájmu rodiček o naše zdravotnické zařízení a nárůst počtu porodu o více než 10%. S více než 5.000 porody ročně jsme největším porodnickým pracovištěm České republiky. I přes vysoký počet porodů se nám daří respektovat individuální přístup ke každé rodičce. V průzkumu spokojenosti českých rodiček v roce 2002 jsme obsadili spolu s vrchlabským pracovištěm první místo.
V roce 1995 byl vládou přijat Národní perinatologický program a ministr zdravotnictví ustanovil ve Fakultní nemocnici Brno Regionální perinatologické centrum, poskytující intenzivní a intermediární perinatální péči těhotným, rodičkám i novorozencům. Každoročně porodíme a poskytneme vysoce odbornou péči 600 - 700 dětem s porodní hmotností nižší než 2.000 gramů.
Pracovníci porodnického úseku navazují úzké kontakty se svými kolegy v ostatních nemocnicích v regionu. Posílení zpětných vazeb s odesílajícími pracovišti a pravidelný rozbor perinatálních výsledků vedou k výraznému zlepšení porodnické i novorozenecké péče.

 

 

Těšíme se na Vás.

 

 

S přáním pěkného dne

 

 

prim MUDr. Petr Janků, Ph.D.
vedoucí Perinatologického úseku

 

 

Prezentace útvaru (formát pdf) >>>>

 

 

 

 

 

Nahoru


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111
fnbrno@fnbrno.cz

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001