Nové číslo účtu FN Brno od 1.12.2016 je 712 346 21/0710. Více informací

Placené služby - Diagnosticko-terapeutické centrum

CENÍK č. 57/2016–09.5

Kalkulace na zapůjčení plicního ventilátoru v záruční i pozáruční době

Pro středisko Domácí péče byla provedena kalkulace na zapůjčení plicního ventilátoru. Cena byla tvořena na 1 den, a to sazbou za odpis přístroje, spotřební materiál a 24hodinový servis. Před zapůjčením plicního ventilátoru je nutno odpovědnou osobu zaškolit. Toto zaškolení bude účtováno jako jednorázový poplatek za zaškolení.

 

Pronájem ventilátoru v záruční době (1 den)
Odpis přístroje 100,00 Kč
Spotřební materiál 250,00 Kč
Dostupnost konzultanta 24 hod denně 68,00 Kč
Cena celkem 418,00 Kč
   
Pronájem ventilátoru po záruční době (1 den)
Odpis přístroje 265,00 Kč
Spotřební materiál 250,00 Kč
Dostupnost konzultanta 24 hod denně 68,00 Kč
Cena celkem 583,00 Kč
   
Jednorázový poplatek za zaškolení 4 104,00 Kč
   
K ceně bude připočten odpis přístroje, viz níže, bude-li zapůjčen.   
   
Odpisy jednotlivých přístrojů tvořící komplet při zapůjčení plicního ventilátoru (1 den)
Elektrická odsávačka Dynamic 36,00 Kč
Resuscitační vak 16,00 Kč
Externí baterie pro VS Ultra 10,00 Kč
Pulsní oxymetr 12,00 Kč
Polohovací lůžko 16,00 Kč

 

 

CENÍK č. 31/2016–09.5

Pronájem ortopedické ambulance DTC

Pro DTC byla zpracována kalkulace na pronájem ortopedické ambulance č. 2. Jedná se o krátkodobý pronájem do 48 hodin. Ceny byly stanoveny za 1 hodinu. 

                                                                     Cena DPH 21%  Cena vč. DPH
Pronájem ortopedické ambulance č. 2 66,12 Kč 13,88 Kč 80,00 Kč

 

CENÍK č. 15/2016–09.5

Očkování Prevenarem 13

Pro DTC - Ambulanci pracovnělékařských služeb byl zpracován ceník na očkování Prevenarem 13. Pacient hradí rozdíl mezi cenou aplikované ekonomicky náročnější očkovací látky a úhradou zdravotní pojišťovny stanovenou pro ekonomicky nejméně náročnou variantu (plnou cenu v případě nepřiznání úhrady vakcíně).

Druh očkování Ekonom. náročnější očkovací látka Cena ekonom. náročnější očkovací látky Nejvyšší úhrada od zdrav. pojišťovny Doplatek
PNEUMOKOK PREVENAR 13 1 394,00 Kč 482,33 Kč 911,67 Kč

 

CENÍK č. 85/2013-09.5

Kalkulace za obrazovou dokumentaci

Pro FN Brno byla provedena kalkulace ceny za zhotovení obrazové dokumentace pro pacienty. Cena zahrnuje plat zaměstnance včetně odvodů, výrobní a správní režii a spotřebovaný materiál. S cenou výkonů musí být pacient seznámen dříve, než bude výkon proveden. Na částku určenou k úhradě bude vystaven doklad, na jehož základě proběhne úhrada na pokladně FN Brno.

Název Cena vč. DPH
Obrazová dokumentace   150,00 Kč

 

CENÍK č. 47 / 2012-09.5

Kalkulace výkonů domácí péče

Všechny tyto výkony jsou uvedeny v „Seznamuzdravotních výkonů s bodovými hodnotami“, protože jsou někdy požadavky ze stran pacientů o prodloužení péče nad rámec hrazený pojišťovnou je možné tyto výkony provádět 
i za úhradu.

V Ceníku je zahrnuta i hodinová mzda sestry domácí péče, neboť ze strany pacientů mohou být požadavky i na nekvalifikovanou práci v domácnosti – zajištění chodu domácnosti.

Pacient musí být s cenou vždy nejprve seznámen a po té mu může být vystaven doklad,v němž je uvedeno jaký výkon bude proveden a jaká je výše jeho úhrady.Úhrada těchto výkonů musí být provedena na pokladně ve II. patře.

P.č. NÁZEV VÝKONU CENA 
1. Zavedení, ukončení domácí zdravotní péče  483 Kč
administrativa činnost sestry v dom.péči
2. Ošetřovací návštěva - domácí péče -TYP I 216 Kč
3. Ošetřovací návštěva - domácí péče -TYP II 325 Kč
4. Ošetřovací návštěva - domácí péče -TYP III 434 Kč
5. Ošetřovací návštěva - domácí péče -TYP IV 109 Kč
6. Fyzická asistence při poskytování dom.péče 176 Kč
7. Vyšetř.stavu pacienta sestrou ve vlastním 18 Kč
 sociálním prostředí
8. Odběr biologického materiálu 21 Kč
9. Aplikace ordinované parenterální terapie 29 Kč
10. Ošetření stomií                                                 32 Kč
11. Lokální ošetření 29 Kč
12. Klysma,výplachy,cévkování,laváže, ošetření 31 Kč
permanentních katetrů
13. Aplikace inhalační a léčebné terapie 7 Kč
14. Nácvik a zaučování aplikace inzulinu 10 Kč
15. Výkon sestry v den prac.klidu nebo volna 140 Kč
16. Hodinová mzda 640 Kč 

 


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111
fnbrno@fnbrno.cz

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001