Placené služby - Klinika dětské ORL

CENÍK č. 143/2013-09.5

Kalkulace ozáření biostimulačním laserem

Pro KDORL byla provedena aktualizace ceny na ozáření biostimulačním laserem. Tento výkon není hrazen pojišťovnou, a proto za tuto léčbu lze požadovat platbu v hotovosti. Každý pacient musí být s cenou výkonu nejprve seznámen a poté mu bude vystaven doklad, na jehož podkladě provede úhradu na pokladně FN Brno – pracoviště PDM.

Jestliže je služba poskytnuta za účelem léčebného cíle nebo chránící lidské zdraví, je cena osvobozena od DPH.

Název   Cena
Ozáření biostimulačním laserem 42,00 Kč

V případě, že služba je poskytnuta za jiným než léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví, cena podléhá 15% DPH.

 

Název Cena bez DPH DPH 15% Cena vč. DPH
Ozáření biostimulačním laserem     42,00 Kč  6,00 Kč     48,00 Kč

CENÍK č. 89/2013-09.5

Perforace ušního lalůčku za účelem zavedení náušnic

Na žádost Kliniky dětské ORL byla provedena kalkulace na Perforaci ušního lalůčku za účelem zavedení náušnic.

S cenami jednotlivých výkonů musí být pacient seznámen dříve, než bude výkon proveden. Na částku určenou k úhradě bude vystaven doklad, na jehož základě proběhne úhrada na pokladně FN Brno - pracoviště Dětská nemocnice.

 

Perforace ušního lalůčku za účelem zavedení náušnic    200,00 Kč (cena vč. DPH)

 

 

 

 


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001