Vzdělávací akce - Klinika dětské neurologie


Dětská neurologie

Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., KDN LF MU
Typ vzdělávací akce:předatestační specializační stáž v dětské neurologii
Určeno pro:dětské neurology, pediatry, praktické lékaře pro děti a dorost, neurology
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské neurologie
Doba trvání:1 - 3 týdny (dle erudice žadatele)
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Doc. MUDr. Hana Ošlejovská, Ph.D., tel.: 532 234 911, MUDr. Jana Kučerová, tel.: 532 234 915, 532 234 917, MUDr. Michal Ryzí, Ph.D., tel.: 532 234 937, 532 234 931, 532 234 917
Náplň:

Vývojová dětská neurologie, současné možnosti diagnostiky a terapie, diferenciální diagnostika a prognostické aspekty

Organizaci zajišťuje, tel.:

Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., tel.: 532 234 911, MUDr. Jana Kučerová, tel.: 532 234 915, 532 234 917, MUDr. Michal Ryzí, Ph.D., tel.: 532 234 937, 532 234 931, 532 234 917, OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email:

Epileptologie

Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., KDN LF MU a FN Brno, Centrum pro epilepsie Brno, Univerzitní centrum pro epileptologii a epileptochirurgii MU Brno
Typ vzdělávací akce:stáž pro získání statutu epileptologa
Určeno pro:dětské neurology, neurology
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské neurologie
Doba trvání:2 - 4 týdny (dle erudice žadatele)
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Doc. MUDr. Hana Ošlejovská, Ph.D., tel.: 532 234 911, MUDr. Michal Ryzí, Ph.D., tel.: 532 234 937, 532 234 931, 532 234 917, MUDr. Ondřej Horák, tel.: 532 234 937, 532 234 917
Náplň:

Komplexní problematika dětské epileptologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., tel.: 532 234 911, MUDr. Ondřej Horák, tel.: 532 234 937, 532 234 917, MUDr. Michal Ryzí, Ph.D., tel.: 532 234 937, 532 234 931, 532 234 917, OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email:

Neuropsychologické vyšetření v dětském věku

Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., KDN LF MU a FN Brno, Centrum pro epilepsie Brno, Univerzitní centrum pro epileptologii a epileptochirurgii MU Brno
Typ vzdělávací akce:kurz v rámci získání statutu epileptologa
Určeno pro:dětské neurology, neurology, psychology a speciální pedagogy
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské neurologie
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:PhDr. Zuzana Makovská - tel.: 532 234 913, Mgr. Lucie Hlávková, tel.: 532 234 395
Náplň:

Neuropsychologie a neurovývojová psychologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Zuzana Makovská - tel.: 532 234 913, Mgr. Lucie Hlávková, tel.: 532 234 395, OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email:

Dětská epileptologie

Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., KDN LF MU a FN Brno, Centrum pro epilepsie Brno, Univerzitní centrum pro epileptologii a epileptochirurgii MU Brno
Typ vzdělávací akce:předatestační specializační stáž v rámci dětské neurochirurgie
Určeno pro:dětské neurology, pediatry, praktické lékaře pro děti a dorost
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské neurologie
Doba trvání:1 - 2 dny (dle erudice žadatele)
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., tel.: 532 234 911, MUDr. Michal Ryzí, Ph.D., tel.: 532 234 937, 532 234 931, 532 234 917, MUDr. Ondřej Horák, tel.: 532 234 937, 532 234 917
Náplň:

Vývojová epileptologie, moderní diagnostika a terapie, refrakterní epilepsie

Organizaci zajišťuje, tel.:

Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., tel.: 532 234 911, MUDr. Michal Ryzí, Ph.D., tel.: 532 234 937, 532 234 931, 532 234 917, MUDr. Ondřej Horák, tel.: 532 234 937, 532 234 917, OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email:

Záchvaty v dětském věku

Doc. MUDr. Hana Ošlejovská, Ph.D., KDN LF MU a FN Brno, Centrum pro epilepsie Brno, Univerzitní centrum pro epileptologii a epileptochirurgii MU Brno
Typ vzdělávací akce:prředatestační specializační stáž v dětské neurologii, kurz v rámci získání statutu epileptologa
Určeno pro:dětské neurology, pediatry, praktické lékaře pro děti a dorost
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské neurologie
Doba trvání:2 - 5 dní (dle erudice žadatele)
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., tel.: 532 234 911, MUDr. Michal Ryzí, Ph.D., tel.: 532 234 937, 532 234 931, 532 234 917, MUDr. Ondřej Horák, tel.: 532 234 937, 532 234 917
Náplň:

Diferenciální diagnostika epileptických a neepileptických záchvatů, mezioborový přístup, léčba a prognóza

Organizaci zajišťuje, tel.:

Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., tel.: 532 234 911, MUDr. Michal Ryzí, Ph.D., tel.: 532 234 937, 532 234 931, 532 234 917, MUDr. Ondřej Horák, tel.: 532 234 937, 532 234 917, OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email:

Neurovývojové poruchy

Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., KDN LF MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:předatestační specializační stáž v rámci dětské neurologie
Určeno pro:dětské neurology, pediatry, praktické lékaře pro děti a dorost, psychology
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské neurologie
Doba trvání:2 - 5 dní (dle erudice a potřeb žadatele)
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., tel.: 532 234 911, Mgr. Jana Pejčochová, tel.: 532 234 395, PhDr. Zuzana Makovská, tel.: 532 234 913, Mgr. Lucie Hlávková, tel.: 532 234 395
Náplň:

Včasná diagnostika, klinické projevy v kojeneckém, batolecím, předškolním a školním věku, diferenciální diagnostika, léčba, prognóza, psychologické aspekty

Organizaci zajišťuje, tel.:

Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., tel.: 532 234 911, Mgr. Jana Pejčochová, tel.: 532 234 395, PhDr. Zuzana Makovská, tel.: 532 234 913, Mgr. Lucie Hlávková, tel.: 532 234 395, OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email:

Autistické spektrum, poruchy pozornosti s hyperaktivitou

Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., KDN LF MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:speciální pedagogy a rodiče
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské neurologie
Doba trvání:2 - 3 dny (dle erudice žadatele)
Termín:

dle individuální domluvy (ideálně o prázdninách)

Školitel, tel:Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. - tel.: 532 234 911, PhDr. Zuzana Makovská - tel.: 532 234 913, Mgr. Jana Pejčochová - tel.: 532 234 395, Mgr. Lucie Hlávková - tel.: 532 234 395
Náplň:

Časné klinické projevy poruch, varovné signály ve vývoji dítěte, pedagogické a výchovné přístupy, základy kognitivní a behaviorální terapie

Organizaci zajišťuje, tel.:

Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. - tel.: 532 234 911, PhDr. Zuzana Makovská - tel.: 532 234 913, Mgr. Jana Pejčochová - tel.: 532 234 395, Mgr. Lucie Hlávková - tel.: 532 234 395, OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: asulakova@fnbrno.

Dětská neurofyziologie (EEG, EMG, EP)

Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., KDN LF MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:předatestační specializační stáž v rámci dětské neurologie
Určeno pro:dětské neurology, neurology
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské neurologie
Doba trvání:2 - 5 dní (dle erudice žadatele)
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., tel.: 532 234 911, MUDr. Michal Ryzí, Ph.D., tel.: 532 234 937, 532 234 931, 532 234 917, MUDr. Ondřej Horák - tel.: 532 234 937, 532 234 912, MUDr. Zdenka Bálintová - 532 234 934, 532 234 912, MUDr. Lenka Mrázová
Náplň:

Vývojová neurofyziologie, EEG, EMG, EP

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: + školitelé

Dětská neurofyziologická laboratoř

Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., KDN LF MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:neurofyziologické laborantky
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské neurologie - Neurofyziologické centrum
Doba trvání:2 - 5 dní
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:MUDr. Michal Ryzí, Ph.D., tel.: 532 234 937, 532 234 931, 532 234 917, MUDr. Ondřej Horák - tel.: 532 234 937, 532 234 912, MUDr. Zdenka Bálintová - 532 234 934, 532 234 912, MUDr. Lenka Mrázová, Marie Dvořáková - 532 234 933, Lenka Drbalová - 532 234 933
Náplň:

Specifika práce s dětskými pacienty

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: + školitelé

Nervosvalová onemocnění u dětí

Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., KDN LF MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:předatestační specializační stáž v rámci dětské neurologie
Určeno pro:dětské neurology, pediatry, praktické lékaře pro děti a dorost, neurology
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské neurologie
Doba trvání:2 - 5 dní (dle erudice žadatele)
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:MUDr. Zdenka Bálintová - 532 234 934, 532 234 912, MUDr. Lenka Mrázová - 532 234 934, 532 234 917
Náplň:

Komplexní problematika nervosvalových onemocnění v dětském věku

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Zdenka Bálintová - 532 234 934, 532 234 912, MUDr. Lenka Mrázová - 532 234 934, 532 234 917, OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email:

Bolesti hlavy u dětí

Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., KDN LF MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:předatestační specializační stáž v rámci dětské neurologie
Určeno pro:pediatry, praktické lékaře pro děti a dorost
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské neurologie
Doba trvání:1 den
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:MUDr. Kateřina Bednářová - tel.: 532 234 581, 532 234 917, Mgr. Jana Pejčochová - tel.: 532 234 395
Náplň:

Klasifikace, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Kateřina Bednářová - tel.: 532 234 581, 532 234 917, Mgr. Jana Pejčochová - tel.: 532 234 395, OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email:

Dětské EEG

NCONZO, KDN LF MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:specializační kurz
Určeno pro:NLZP - laborantky
Místo konání:NCONZO Brno
Doba trvání:1 den
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., tel.: 532 234 911, MUDr. Michal Ryzí, Ph.D., tel.: 532 234 937, 532 234 931, 532 234 917, MUDr. Ondřej Horák - tel.: 532 234 937, 532 234 912,
Náplň:

Vývojové aspekty EEG u dětí, norma a základní patologické vzorce

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: , NCONZO Brno + školitelé

Psychologie a pedagogika dítěte

NCONZO Brno a KDN LF MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:NLZP
Místo konání:NCONZO Brno
Doba trvání:1 den
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:PhDr. Zuzana Makovská - tel.: 532 234 913, Mgr. Jana Pejčochová - tel.: 532 234 395, Mgr. Lucie Hlávková - tel.: 532 234 395
Náplň:

Aspekty vývojové psychologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCONTO Brno, OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email:

EEG v dětství a adolescenci. Fyziologické nálezy - věkové normy

NCONZO Brno a KDN LF MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:specializační kurz
Určeno pro:lékaři v odborné přípravě elektroencefalografie
Místo konání:FN Brno
Doba trvání:1 den
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., tel.: 532 234 911, MUDr. Michal Ryzí, Ph.D., tel.: 532 234 937, 532 234 931, 532 234 917, MUDr. Ondřej Horák - tel.: 532 234 937, 532 234 912
Náplň:

Vývojové aspekty EEG u dětí a norma

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: + školitelé, NCONZO Brno

EEG v dětství a adolescenci. Patologické a abnormní nálezy

NCONZO Brno a KDN LF MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:specializační kurz
Určeno pro:lékaři v odborné přípravě elektroencefalografie
Místo konání:FN Brno
Doba trvání:1 den
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., tel.: 532 234 911, MUDr. Michal Ryzí, Ph.D., tel.: 532 234 937, 532 234 931, 532 234 917, MUDr. Ondřej Horák - tel.: 532 234 937, 532 234 912
Náplň:

Vývojové aspekty EEG u dětí a norma

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: + školitelé, NCONZO Brno

Poruchy pozornosti/hyperkinetický syndrom (Attention Deficit Hyperactivity Disorder = ADHD syndrom)

KDN LF MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:
Určeno pro:kurz
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské neurologie
Doba trvání:1 - 3 dny (dle erudice a potřeb žadatele)
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., tel.: 532 234 911, Mgr. Jana Pejčochová, tel. 532 234 395, PhDr. Zuzana Makovská, tel.: 532 234 913, Mgr. Lucie Hlávková, tel.: 532 234 395
Náplň:

Teoretická i praktická průprava pro rozpoznání, diagnostiku a terapii ADHD syndromu, interaktivní řešení kazuistik

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: ; Mgr. Jana Pejčochová, KDN LF MU a FN Brno, tel. 532 234 395, e-mail:


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001