Objednání pacientů

Centrální objednávání

  • Elektronické objednání pacienta ZDE >>>>
  • Pacient je objednáván k neakutnímu vyšetření pouze na základě žádanky, která musí být doručena na centrální objednávání – řídící trakt Radiologické kliniky – II.nadzemní patro výškové budovy FN Brno.
  • Po převzetí žádanky je tato zkontrolována stran základních údajů o pacientovi a odesílajícím pracovišti, pokud tyto chybí nebo jsou nedostatečné, tak je žádanka odeslána zpět na dopracování, což je evidováno v knize odmítnutých požadavků.
  • Termíny  vyšetření jsou přidělovány podle toho, zda je pacient hospitalizovaný, či přichází ambulantně.
  • O termínu svého vyšetření je ambulantní pacient informován písemně.
  • O termínu hospitalizovaného pacienta je informován lékař, který žádanku vystavil, a to písemně interní poštou na příslušný sekretariát pracoviště.
  • Informace o termínu je odeslána do 11:00 následujícího pracovního dne po dodání žádanky.
  • Indikaci k vyšetření na RDK posuzuje přednosta, jeho zástupce nebo jimi pověřený lékař. V případě souhlasu toto stvrdí svým podpisem na žádance, v případě nesouhlasu zhotoví konzultaci v RIS. Nejdéle následující den pro přidělení termínu je žádanka vrácena do evidence příslušného pracoviště, kde je založena podle dne vyšetření.

Ke stažení


zde může být Vaše reklama logo Zbrojovky Brno logo Lékaři bez hranicCZ ENG DE

změnit velikost písma

Jihlavská 20, 625 00 Brno
+420 532 23 1111

NIAHOSM ISO 9001:2008 ISO 14001:2001