Vedoucí zaměstnanci

 

 

a) Přednosta

-

 

b) Primář

MUDr. Barbara Kubešová

 

c) Vrchní sestra/vrchní laborant

Drahomíra Procházková

Lékaři a SZP

2008

 

a) Celkový přepočtený počet pracovníků k 31. 12.

15,49

 

b) Počet ambulantních pracovníků lékařů

0

 

c) Počet ambulantních pracovníků SZP

0

 

d) Počet lékařů na lůžkových odděleních

0

 

e) Počet SZP na lůžkových odděleních

0

 

f) Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení LM + VŠ

0

 

g) Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení SZP

0

 

h) Počet pracovníků SVLS LM + VŠ

3,61

 

i) Počet pracovníků SVLS SZP

8,71

 

j) Počet hospitalizovaných na jedno LM

0

 

k) Počet hospitalizovaných na jednoho SZP

0

 

l) Počet lůžek obsazených na jedno LM

0

 

m) Počet lůžek obsazených na jednoho SZP

0

 

n) Počet lůžek obsazených standardních na jedno LM

0

 

o) Počet lůžek obsazených standardních na jednoho SZP

0

 

p) Počet lůžek obsazených intenzivních na jedno LM

0

 

r) Počet lůžek obsazených intenzivních na jednoho SZP

0

 

 

 

Nově pořízené přístroje nad 100 000 Kč

Cena

Zdroj financí

 

 1) SVARECKA STERILNI

337900

FN Brno

Zahraničně-studijní pobyty

Místo pobytu

Doba pobytu (dny)

 

1) Karkoška Ján Bc. DiS.

Německo

4

 

2) Karkoška Ján Bc. DiS.

Nizozemsko

9

 

3) Špirka Daniel DiS.

Nizozemsko

9

 

4) Špirka Daniel DiS.

SR

4

 

5) Karkoška Ján Bc. DiS.

SR

4

 

6) Kubešová Barbara MUDr.

SR

4

Hlavní diagnózy - b) U ambulantních pacientů

Procentuální výskyt

 

1) Mnohoč.myelom a plasmocyt.nov.

25

 

2) Ne-Hodgkinův (difúzní) lymfom

14

 

3) Myeloidní leukémie

10

 

4) Ne-Hodgkin.folik.(nod.)lymfom

9

 

5) Hodgkinova nemoc

8

 

6) Zhoubný novotvar varlete

7

 

7) Lymfoidní leukémie

6

 

8) ZN retroperitonea a peritonea

3

 

9) Dárci orgánů a tkání

2

 

10) Jiné polyneuropatie

2

 

11) Perif.a kož.T-buněčné lymfomy

2

 

12) Zhoubný novotvar mozku

2

 

13) ZN kosti a kl.chr.j.a NS lok.

2

 

14) Dorzalgie

1

 

15) On.j. meziobratlových plotének

1

 

16) ZN kosti a kl.chrupavky konč.

1

 

17) Myelodysplastické syndromy

1

 

18) ZN jiné pojivové a měkké tkáně

1

 

19) Roztroušená skleróza

1

 

20) N nej.n.nezn.ch.muž.pohl.org.

1

Ekonomické ukazatele

2008

 

a) Průměrné náklady na OD standard

-

 

b) Průměrné náklady na OD JIP

-

 

c) Průměrné výnosy na OD standard

-

 

d) Průměrné výnosy na OD JIP

-

 

e) Průměrné výnosy na amb. pacienta

-

 

f) Průměrné náklady na amb. pacienta

-

 

g) Průměrné náklady na hosp. pacienta standard

-

 

h) Průměrné náklady na hosp. pacienta JIP

-

 

i) Průměrné výnosy na hosp. pacienta standard

-

 

j) Průměrné výnosy na hosp. pacienta JIP

-

 

k) Průměrné náklady na lékařské místo

14379076,92

 

l) Průměrné výnosy na lékařské místo

16161872,88

 

m) Průměrné náklady na lékařské místo + VŠ

7313198,04

 

n) Průměrné výnosy na lékařské místo + VŠ

8219928

 

o) Průměrné náklady na SZP

3025784,28

 

p) Průměrné výnosy na SZP

3400937,4

 

q) Celkové náklady

26361641,03

 

r) Celkové výnosy

29630100,3

 

s) Nákladová rentabilita

12,4

 

u) HV

3268459,27

Pracoviště SVLS a laboratorní provozy na klinikách a odděleních

2008

 

a) Celkový počet LM + VŠ

3,605

 

b) Celkový počet SZP

8,712

 

a) Celkový počet provedených vyšetření

544

 

b) Průměrný počet vyšetření na jedno LM + VŠ

150,96

 

c) Průměrný počet vyšetření na jednoho SZP

62,4

 

d) Průměrné náklady na jedno vyšetření

48458,9

 

e) Průměrné výnosy na jedno vyšetření

54467,1

 

f) Procentuální poměr vyšetření žadatelů interních

83,15217391

 

g) Celkový počet vykázaných bodů

7951363

 

h) Průměrný počet vykázaných bodů na jedno LM + VŠ

2205852,48

 

i) Průměrný počet vykázaných bodů na jednoho SZP

912655,92

Publikace
Abstrakt ve sborníku

Skokanová, M., Špirka, D., Karkoška, J. Fascia Lata-Nový produkt Tkáňové banky FN Brno. In Sborník abstrakt. VI. Mezinárodní kongres České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie, Praha. Praha: Neomed, 2008. s. 103.
Matějková, E., Mužíková, J., Novotná, D., Kubešová, B., Michálek, J. Trends of Cryoconservation in Myeloma Bank. In Abstracts and Application Manual - 3rd Myeloma and 1st immunotherapy workshop. Brno: Masarykova univerzita, 2008.
Článek v časopise
Crha, I., Ventruba, P., Žáková, J., Huser, M., Kubešová, B., Hudeček, R., Jarkovský, J. Survival and infertility treatment in malecancer patients after sperm banking. Fertility & sterility, 2008, roč. 90.
Kmošťák, P., Váchal, J., Zídka, M., Novák, P., Kubešová, B. Revizní rekonstrukce předního zkříženého vazu B-T-B alloštěpem. Ortopedie, 2008, roč. 2, s. 277-281.
Meluzín, J., Janoušek, S., Mayer, J., Groch, L., Horňáček, I., Hlinomaz, O., Kala, P., Panovský, R., Prášek, J., Kamínek, M., Staníček, J., Klabusay, M., Kořístek, Z., Navrátil, M., Dušek, L., Vinklárková, J. Three-, 6-, and 12-month results of autologous transplantation of mononuclear bone marrow cells in patients with acute myocardial infraction. International Journal of Cardiology, 2008, roč. 128, č. 2, s. 185-192.
Příspěvek do sborníku
Kubešová, B., Karkoška, J., Křen, L. Rekonstrukce těla po odběru tkáňových transplantátů. In 35.sjezd českých patologů, sborník přednášek. Brno: MSD, 2008. s. 24.


Tkáňová banka