Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Zástupce přednosty Ústavu lékařské genetiky a genomiky pro LPP FN Brno primář

Útvar: Ústav lékařské genetiky a genomiky
Pracoviště: Dětská nemocnice
Typ: Výběrové řízení, kategorie:
Aktualizováno: 7.3.2023

Ředitel FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

zástupce přednosty

Ústavu lékařské genetiky a genomiky

 pro LPP FN Brno

primář   

Kvalifikační předpoklady:

 • VŠ vzdělání (LF)
 • specializovaná způsobilost lékaře podle zákona č. 95/2004 Sb. pro obor Lékařská genetika nebo příbuzný obor, nutná atestace v základním kmeni interním, pediatrickém nebo gynekologickém
 • praxe v lékařské genetice nebo příbuzném oboru minimálně 10 let
 • absolvování doktorského studia (Ph.D.) výhodou
 • znalost anglického jazyka minimálně na úrovni B2
 • organizační, řídicí a komunikační schopnosti
 • morální a občanská bezúhonnost
 • nástup od 1. 6. 2023 nebo dle domluvy

Požadované dokumenty k písemné přihlášce:

 • průvodní – motivační dopis s uvedením názvu pracovního místa, data vyhotovení a vlastnoručního podpisu uchazeče
 • vyplněný osobní dotazník
 • profesní životopis s přehledem praxe
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 • návrh koncepce rozvoje a řízení útvaru
 • výpis z Rejstříku trestů (ne starší 90 dnů)
 • licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v příslušném oboru
 • vědecko - pedagogická a publikační činnost 
 • souhlas s využitím poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů pro účely výběrového řízení

Písemné přihlášky doručte na adresu: FN Brno, Odbor personálních záležitostí, budova R, I. NP, Kristýna Káňová, DiS., Jihlavská 20, 625 00 Brno, do 30. 4. 2023.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji