Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

DŮLEŽITÉ INFORMACE: 

TESTOVÁNÍ na koronavirus a REZERVAČNÍ SYSTÉM naleznete zde *** Ve FN Brno platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV a také zpřísněná hygienická pravidla vstupu pro ambulantní pacienty  *** Informační linka MZ ČR ke koronaviru 1221

Zástupce přednosty pro LPP Kliniky úrazové chirurgie FN Brno

Útvar: Klinika úrazové chirurgie
Pracoviště: Bohunice
Typ: Výběrové řízení, kategorie: Lékař, zubař, farmaceut
Min. požadované vzdělání: vysokoškolské
Přidáno: 5.10.2020

Ředitel FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

zástupce přednosty pro LPP

Kliniky úrazové chirurgie FN Brno

  

Kvalifikační předpoklady:

 • VŠ vzdělání (LF)
 • specializovaná způsobilost lékaře pro uvedený obor podle zákona č. 95/2004 Sb.     
 • praxe v oboru minimálně 10 let, z toho minimálně 3 roky v řídící funkci
 • znalost cizího jazyka
 • organizační, řídicí a komunikační schopnosti
 • morální a občanská bezúhonnost

 

Požadované dokumenty k písemné přihlášce:

 • průvodní – motivační dopis s uvedením názvu pracovního místa, data vyhotovení a vlastnoručního podpisu uchazeče
 • vyplněný osobní dotazník
 • profesní životopis s přehledem praxe
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 • návrh koncepce rozvoje a řízení útvaru
 • výpis z Rejstříku trestů (ne starší 90 dnů)
 • licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v příslušném oboru
 • vědecko - pedagogická a publikační činnost 
 • souhlas s využitím poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů pro účely výběrového řízení

 

Písemné přihlášky doručte na adresu: FN Brno, Personální oddělení, budova R, I. NP, Kristýna Káňová, Jihlavská 20, 625 00 Brno do 30. 10. 2020.

 

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji