Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Od 27. 5. jsou umožněny návštěvy v celé FN Brno (areál Bohunice, Porodnice, Dětská nemocnice) za určitých pravidel, ty naleznete zde. *** Informace o testování na koronavirus zde.

Zástupce přednosty Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy pro LPP FN Brno

Útvar: Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Pracoviště: Bohunice
Typ: Výběrové řízení, kategorie: Lékař, zubař, farmaceut
Přidáno: 7.6.2019

Ředitel FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

zástupce přednosty

Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy pro 

LPP FN Brno          

Kvalifikační předpoklady: 

 • VŠ vzdělání (LF)
 • specializovaná způsobilost lékaře pro uvedený obor podle zákona č. 95/2004 Sb.     
 • praxe v oboru minimálně 10 let, z toho minimálně 3 roky v řídící funkci
 • znalost cizího jazyka
 • organizační, řídicí a komunikační schopnosti
 • morální a občanská bezúhonnost 
   

Požadované dokumenty k písemné přihlášce: 

 • průvodní – motivační dopis s uvedením názvu pracovního místa, data vyhotovení a vlastnoručního podpisu uchazeče
 • vyplněný osobní dotazník
 • profesní životopis s přehledem praxe
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 • návrh koncepce rozvoje a řízení útvaru
 • výpis z Rejstříku trestů (ne starší 90 dnů)
 • licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v příslušném oboru
 • vědecko - pedagogická a publikační činnost 
 • souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, pro účely výběrového řízení
   
  Písemné přihlášky doručte na adresu: FN Brno, Sekretariát Odboru organizačních, právních věcí a personalistiky, budova L, III. NP, Radka Štěpánková, Jihlavská 20, 625 00 Brno do 30. 6. 2019.
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji