Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Od 27. 5. jsou umožněny návštěvy v celé FN Brno (areál Bohunice, Porodnice, Dětská nemocnice) za určitých pravidel, ty naleznete zde. *** Informace o testování na koronavirus zde.

Placené služby - Nemedicínské útvary

CENÍK č. 31/2018 – 09.5

Kalkulace na použití faxu

Pro FN Brno byla provedena kalkulace na použití faxu pro samoplátce.

Název Cena
bez DPH
21% DPH Cena
včetně DPH
Hovor - v rámci ČR (1 min) 0,83 Kč 0,17 Kč 1,00 Kč
Hovor - mezinárodní (za první min) 4,96 Kč 1,04 Kč 6,00 Kč
Hovor - mezinárodní (za každých 10 sekund) 0,83 Kč 0,17 Kč 1,00 Kč
       
1 ks papír 1,24 Kč 0,26 Kč 1,50 Kč
Práce pracovníka  14,88 Kč 3,12 Kč 18,00 Kč

 

CENÍK  č. 44/2016 – 09.5

Pořízení kopií zdravotní dokumentace

Z důvodu účinnosti zákona 111/2007 Sb. byla provedena kalkulace na pořízení kopií zdravotní dokumentace. Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických nebo právnických osob, jejichž cílem není zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištěnce. Cena byla stanovena dle individuální kalkulace za čtvrthodinu.

1. Vyhledání zdravotnické dokumentace     
   - lékař čtvrt hodiny 160,00 Kč (cena včetně DPH)
   - nelékařský zdravotnický pracovník čtvrt hodiny 90,00 Kč (cena včetně DPH)
   - technicko-hospodářský pracovník čtvrt hodiny 70,00 Kč (cena včetně DPH)
  ( za každou započatou čtvrt hodinu )    
2. Pořízení kopie     
  - dle platného ceníku " Zhotovení kopií "    
3. Odeslání poštou     
   - dle platného sazebníku České pošty    

 

CENÍK č. 25/201609.5

Zhotovení kopií - externí

Pro CEP FN Brno byla provedena kalkulace služeb. Cena je vypočtena na 1 ks.

Cena za tisk z externích nosičů a zhotovení kopie na kopírovacích strojích umístěných na CEP FN Brno:

Formát A 5 CENA DPH 21% CENA CELKEM
jednostranný 1,24 Kč 0,26 Kč 1,50 Kč
oboustranný 1,65 Kč 0,35 Kč 2,00 Kč
Formát A 4      
jednostranný 1,65 Kč 0,35 Kč 2,00 Kč
oboustranný 2,48 Kč 0,52 Kč 3,00 Kč
Formát A 3      
jednostranný 2,48 Kč 0,52 Kč 3,00 Kč
oboustranný 3,31 Kč 0,69 Kč 4,00 Kč
Barevná kopie      
Formát A 4      
jednostranný 12,40 Kč 2,60 Kč 15,00 Kč

Při složitějších tiskových úpravách dokumentů bude k částce připočtena suma (dle tabulky viz níže) následovně: cena za 1 min x počet minut.

Tisk z externích nosičů CENA DPH 21% CENA CELKEM
1 min 3,31 Kč 0,69 Kč 4,00 Kč

Další služby prováděné na CEP FN Brno:

Scanování CENA DPH 21% CENA CELKEM
1 strana 1,65 Kč 0,35 Kč 2,00 Kč
       
Sešívání CENA DPH 21% CENA CELKEM
1 vazba 3,31 Kč 0,69 Kč 4,00 Kč

 

CENÍK  č. 85 / 2013 – 09.5

Kalkulace za obrazovou dokumentaci

Pro FN Brno byla provedena kalkulace ceny za zhotovení obrazové dokumentace pro pacienty. Cena zahrnuje plat zaměstnance včetně odvodů, výrobní a správní režii a spotřebovaný materiál. S cenou výkonů musí být pacient seznámen dříve, než bude výkon proveden. Na částku určenou k úhradě bude vystaven doklad, na jehož základě proběhne úhrada na pokladně FN Brno

 

Název Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH
Obrazová dokumentace 123,97 Kč 26,03 Kč 150,00 Kč

 

 

CENÍK  č. 84 / 2013 – 09.5

Kalkulace pronájmu přihrádky

Z důvodu třídění pošty pro firmy v areálu FN Brno byla zpracována kalkulace na pronájem přihrádky.

 

Název Cena včetně DPH
Pronájem přihrádky na měsíc          105,00 Kč
Pronájem přihrádky na rok       1.260,00 Kč

 

CENÍK  č. 13 / 2013 – 09.5

Poplatky Lékařské knihovny FN Brno

 

Poplatky uživatelů Externí uživatelé Zaměstnanci FNB
  Cena  DPH 21% Celkem Kč Cena  DPH 21% Celkem Kč
1. Celoroční poplatek za užívání služeb:      
Studenti 41,32 Kč 8,68 Kč 50,00 Kč 0,00 Kč    
Ostatní 82,64 Kč 17,36 Kč 100,00 Kč 0,00 Kč    
2. Písemné oznámení o rezervaci:     
  24,79 Kč 5,21 Kč 30,00 Kč 0,00 Kč    
3. Poplatek za nedodržení výpůjční lhůty(poplatek se násobí počtem zapůjčených knih)
1. upomínka 20,00 Kč   20,00 Kč 0,00 Kč    
2. upomínka 35,00 Kč   35,00 Kč 0,00 Kč    
3. upomínka 80,00 Kč   80,00 Kč 0,00 Kč    
4. upomínka 170,00 Kč   170,00 Kč 170,00 Kč   170,00 Kč
4. Manipul. poplatek při likvidaci způsobené škody(ztráty) jako náhrada za knih. zpracování 140,50 Kč 29,50 Kč 170,00 Kč 140,50 Kč 29,50 Kč 170,00 Kč

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji