Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Koronavirus: TESTOVÁNÍ a REZERVAČNÍ SYSTÉM *** Platí ZÁKAZ NÁVŠTĚV a také VSTUPY DO AREÁLŮ jsou omezeny

Zákaz návštěv ve FN Brno s výjimkou dětských pacientů a doprovodu u porodu

Od 23.10.2020 vedení FN Brno rozhodlo, z důvodu ochrany zdraví pacientek, novorozenců i personálu, o vyhlášení zákazu návštěv na Gynekologicko-porodnické klinice. Jedná se o dočasné opatření reagující na aktuálně probíhající hospitalizaci pacientek s onemocněním COVID-19 a probíhající karanténu pro rizikový kontakt s tímto onemocněním, spolu se zavedenými protiepidemickými opatřeními na celém oddělení. 

Návštěvy budou znovu umožněny, jakmile to epidemiologická situace dovolí. Nadále platí možnost přítomnosti třetí osoby, respektive otce u porodu.

 

Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace s onemocněním COVID-19 vyhlašuje ředitel FN Brno zákaz návštěv od 23. 9. 2020 s výjimkou:

 

· návštěv nezletilých pacientů (vstup bude umožněn 1 osobě mimo hospitalizovaného zákonného zástupce)

· návštěv pacientů s omezenou svéprávností

· návštěv pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění

· přítomnosti třetí osoby při porodu v Porodnicích FN Brno pokud:

  • třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti,
  • porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,
  • bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,
  • třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu, její naměřená tělesná teplota nebude dosahovat 37,0 °C a třetí osoba nebude současně vykazovat příznaky onemocnění COVID-19,
  • třetí osoba bude jako ochranu dýchacích cest používat minimálně chirurgickou roušku.

 

Pro pohyb v interiérech nemocnice stále platí povinnost nosit roušku. 

 

 

V Dětské nemocnici platí standardní návštěvní hodiny, tedy denně 15:30 až 17:30 hod. (dále dle individuální domluvy s ošetřujícím personálem), soboty a neděle také 9:30 až 11:30 hod.

Vzhledem k epidemiologické situaci Vás žádáme, aby pacienta doprovázel pouze jeden zákonný zástupce.

 

COVID tabulka

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji