Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Zákaz návštěv, výjimku mají dětští pacienti a doprovod u porodu. Více zde. *** Testování koronavirus, rezervační systém a COVID BUS zde. ***  Informační linka MZ ČR ke koronaviru 1221

Zákaz návštěv ve FN Brno s výjimkou dětských pacientů a doprovodu u porodu

Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace s onemocněním COVID-19 vyhlašuje ředitel FN Brno zákaz návštěv od 23. 9. 2020 s výjimkou:

 

· návštěv nezletilých pacientů (vstup bude umožněn 1 osobě mimo hospitalizovaného zákonného zástupce)

· návštěv pacientů s omezenou svéprávností

· návštěv pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění

· přítomnosti třetí osoby při porodu v Porodnicích FN Brno pokud:

  • třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti,
  • porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,
  • bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,
  • třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu, její naměřená tělesná teplota nebude dosahovat 37,0 °C a třetí osoba nebude současně vykazovat příznaky onemocnění COVID-19,
  • třetí osoba bude jako ochranu dýchacích cest používat minimálně chirurgickou roušku.

 

Pro pohyb v interiérech nemocnice stále platí povinnost nosit roušku. 

 

 

V Dětské nemocnici platí standardní návštěvní hodiny, tedy denně 15:30 až 17:30 hod. (dále dle individuální domluvy s ošetřujícím personálem), soboty a neděle také 9:30 až 11:30 hod.

 

 

COVID tabulka

 

Mgr. Pavel Žára, M. A.

Centrum komunikace

Fakultní nemocnice Brno

tel. +420 532 233 878 

e-mail:  

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji