Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

COVID-19: *** TESTOVÁNÍ COVID *** Informace o NÁVŠTĚVÁCH ve FN Brno *** Očkování ve FN Brno (včetně samoplátců / Self-payers )

Zahradní slavností na Obilním trhu bylo otevřeno Centrum porodní asistence FN Brno

/7.10. 2021/ Odpoledne 1. října patřilo v parku na Obilním trhu porodnictví. Gynekologicko-porodnická klinika zde slavila otevření Centra porodní asistence, které posiluje přístup k fyziologickým porodům a roli profese porodní asistentky.

Vznik Centra inicioval přednosta kliniky doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph. D. Jedná se o koncepci péče, ve které se o těhotnou a rodící ženu s nízkým rizikem komplikací stará porodní asistentka dle jasně definovaných pravidel. Centrum vedou porodní asistentky v čele s PhDr. Miloslavou Kameníkovou. Díky komplexní strategii porodní asistence, kterou vedení kliniky společně s porodními asistentkami vypracovalo, umožňuje porodním asistentkám profesní růst a rozvoj oboru fyziologického porodnictví v nemocnici. Chod Centra je v současné době zasazen do provozu kliniky na obou jejích pracovištích: Bohunice a Obilní trh. V nové budově GPK FN Brno se již počítá se samostatnými prostory.

Ke vzniku Centra přišla popřát řada významných hostů. Z vedení regionu promluvili hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich a primátorka města Brna Markéta Vaňková, kteří zdůraznili přínos tohoto kroku pro všechny obyvatele kraje a města. Zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková potvrdila na akci roli ombudsmana jako ochránce práv a respektu k ženám v porodnicích a ocenila zastoupení žen v řízení a směřování Centra.

Na strategii porodní asistence stejně jako na chodu Centra spolupracuje klinika s Lékařskou fakultou MU. Přesah do výuky a následné adaptace absolventek oboru porodní asistence potvrdil ve své řeči na akci děkan LF prof. MUDr. Martin Repko, Ph. D.

Celá akce byla koncipována jako zahradní slavnost se stánky jednotlivých organizací, partnerů a brněnských podniků. Ke stánku Centra porodní asistence tak přicházely těhotné ženy, které zajímaly otázky týkající se porodu ve FN Brno. Pozdravit přišly ale také rodiny, jejichž děti znaly porodní asistentky z prvních chvíl jejich života. Studentky Lékařské fakulty na svém stánku představovaly porodnické modely z výuky. Na stánku výzkumu Celspac se mohli budoucí rodiče dozvědět o možnosti zapojení se do této celoživotní studie. Na pódiu promluvila také ředitelka výzkumného centra Recetox, pod které studie spadá.

Klinika na slavnosti zároveň představila svůj nový Nadační fond Proni, který jí pomáhá realizovat modernizační změny, které není možné financovat z veřejných zdrojů. Na akci byli také přítomni partneři fondu a jeho ambasadorky rektorka Danuše Nerudová a herečka Kristýna Daňhelová.Ta v průběhu odpoledne spolu se svým kolegou z Městského divadla Brno Lukášem Vlčkem zazpívala a doplnila kulturní program odpoledne pro děti i dospělé. Zážitky z porodního pokoje přišel povykládat herec Michal Isteník, novou kapelu zde představil rovněž čerstvý otec zpěvák a herec Tomáš David.

Fotoalbum z průběhu odpoledne si můžete prohlédnout na www.facebook.com/porodnicebrno

Více informací o fungování Centra porodní asistence najdete na nově spuštěném webu www.porodnicebrno.cz Informace o Nadačním fondu Proni na www.fondproni.cz

Odkaz na TZ k Centru porodní asitence ZDE

 

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji