Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

XX. BRNĚNSKÝ GERIATRICKÝ DEN

Česká geriatrická a gerontologická společnost ČLS JEP, Spolek lékařů v Brně ČLS JEP a Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství LF MU a FN Brno

pořádají

XX.  BRNĚNSKÝ GERIATRICKÝ DEN

pro geriatry, internisty, praktické lékaře a NLZP

tématem letošního ročníku je: „Hlava a její nemoci od A do Z“

 

 

„Štěstí je poznat v mládí přednosti stáří a stejné štěstí je udržet si ve stáří přednosti mládí.“

Johann Wolfgang von Goethe

 

 

Zahájení proběhne 28. 3. 2018 v 8:15 hod. v konferenčním sále FN Brno Bohunice, Jihlavská 20.

 

Záštitu nad akcí převzali:

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle biskup brněnský

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. rektor MU v Brně

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. děkan Lékařské fakulty MU Brno

MUDr. Roman Kraus, MBA ředitel Fakultní nemocnice Brno


 
Program:
 

Slavnostní zahájení 8:15
 

1. Gerontologie a geriatrie 2018 – I. Holmerová (Praha)

2. Quo vadis geriatria na Slovensku – F. Németh, M. Babčák (Prešov)

3. Fibrilace síní rizikový faktor CMP – R. Lábrová (Brno)

4. Současný management akutních ischemických cévních mozkových příhod – R. Jura (Brno) 

5. Je péče o seniory s kognitivním deficitem dostatečně komplexní? – I. Holmerová (Praha)


 
Přestávka v 9:55 – 10:10 hod

6. Demence, Parkinson nebo demence u Parkinsona? – K. Sheardová  (Brno)

7. První rok pilotního projektu časné diagnostiky kognitivních poruch – H. Kubešová, A. Pokorná, M. Kurečka, S. Býma, P. Šonka

8. Pacient s neurodegenerativním onemocněním v následné péči – M. Nováková (Praha)

9. Deprese ve vyšším věku a její farmakologická léčba – L. Ustohal (Brno)

10. Možnosti korekce sluchových vad u seniorů – I. Šlapák, D. Hošnová, M. Urík (Brno)
 
 
Přestávka 11:50 – 12:05 hod.

11. Demence, Parkinson nebo demence u Parkinsona (resp.parkinsonismu) – R. Petrová (Praha)

12. Paliativní psychiatrie – I. Straka (Brno)

13. VPMD - věkem podmíněná makulární degenerace – J. Souček (Brno)

14. Moderné postupy v riešení šedého zákalu – M. Michalec, L. Michalcová (Brno)

15. Terapie syndromu suchého oka – N. Rybárová (Brno)
 
 

Postery:

1. Riziko malnutrice u hospitalizovaných geriatrických pacientů – K. Bielaková (Brno), S. Surková

2. Anamnéza – půl diagnózy – T. Effenbergerová (Brno)

3. Manifestace primární adrenokortikální insuficience u geriatrické pacientky – T. Gregorová, S. Surková (Brno)

4. Raritní indikace implantace TEP kolenního kloubu v rámci léčby synoviální chondromatózy – kazuistika R. Vyskočil, P. Vališ (Brno)

 

Předpokládaný konec 14:00 hod.

 

Trvání přednášky á 15 minut + 5 minut diskuse, pokud není uvedeno jinak

Program s abstrakta přednášek obdrží účastníci při registraci

 

Doc. MUDr. I. Holmerová, Ph.D., Předsedkyně ČGGS                                     

MUDr. M. Kuman, Předseda Spolku českých lékařů v Brně                                                          

Prof. MUDr. P. Weber, CSc., Koordinátor a odborný garant pracovního dne

 

Adresa sekretariátu pracovního dne: Hana Cahová - sekretariát Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství FN Brno, pracoviště Bohunice, Jihlavská 20, 625 00 Brno,

tel.: 532 233 262; e-mail: , fax: 532 232 118

 

Poznámka: Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16

 

Fotogalerie
Ke stažení
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji