Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

XI. MODERNÍ TRENDY V INTERVENČNÍ KARDIOLOGII

XI. MODERNÍ TRENDY V INTERVENČNÍ KARDIOLOGII 2017 aneb Jak na to?

konané tradičně s garancí ombudsmanky ČR, děkana LF MU, ředitele FN Brno, ČLK a POUZP

v úterý 24. 10. 2016 v sále Otakara Motejla v sídle ombudsmana ČR

 

9.00 – 9.05 Přivítání

P. Kala (hlavní organizátor)

 

9.05 – 9.20

P. Jeřábek, P. Kala, J. Kaňovský, R Štípal - „Live“ videozáznam komplexní PCI bifurkační léze s využitím 2 samoexpandibilních DES

 

9.30 – 11.00 Blok I – Pacienti s rozsáhlou koronární aterosklerózou, tzn. onemocněním více koronárních tepen

Moderují: P. Kala, P. Němec (CKTCH Brno), P. Jeřábek

P. Jeřábek: Úvod do problematiky

P. Němec: Pohled kardiochirurga

P. Kala: Pohled intervenčního kardiologa

M. Kozák: Pohled arytmologa

M. Poloczek, R. Štípal a kol: „Live“ videozáznam PCI v léčbě chronických uzávěrů koronárních tepen retrográdním přístupem

Panelová diskuse: Z. Coufal (Zlín), P. Fila (CKTCH Brno), TBA

 

11.00 – 11.15 Slavnostní zahájení

A. Šabatová (ombudsmanka ČR), R. Kraus (ředitel FN Brno), O. Toman (primář IKK FN Brno)

 

11.15 - 11.45 Slavnostní sdělení: M. Vrablík (Praha) – Hypolipidemická léčba v roce 2017

 

Občerstvení (11.45 – 12.15)

 

12.15 – 13.45 Blok II – Akutní srdeční selhání

Moderují: P. Němec (CKTCH Brno), M. Kozák, J. Pařenica

P. Lokaj: Kazuistika

J. Pařenica: Pohled neinvazivního kardiologa

J. Kaňovský: Pohled intervenčního kardiologa

O. Toman: Pohled arytmologa

P. Fila (CKTCH Brno): Pohled kardiochirurga

Panelová diskuse: Z. Klimsa (Jihlava), M. Tesák (Třebíč), Z. Monhart (Znojmo)

 

Oběd (13.45 – 14.25)

 

14.25 – 15.35 Blok III – Guidelines ESC 2017 v praxi

Moderují: Z. Moťovská (Praha), O. Toman, M. Poloczek

D. Nešpor: Valvular Heart Disease (Management of)

Kazuistiky a panelová diskuse: TBA

Z. Moťovská (Praha) – Focused update on Dual Antiplatelet Therapy (DAPT)

Kazuistiky a panelová diskuse: TBA

 

15.35 – 15.45

M. Poloczek, P. Kala, J. Kaňovský, O. Boček, P. Jeřábek - „Live“ videozáznam“ primární PCI u pacienta v Cool AMI Pilot projektu (10 min)

 

Po ukončení programu Vás srdečně zveme na společenský podvečer

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji