Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Vzdělávací akce


PROBLEMATIKA ADIKTOLOGIE

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:Akreditovaný odborný seminář
Určeno pro:Lékaře, psychology, sociální pracovníky, NLZP i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:Posluchárna Psychiatrické kliniky FN Brno Bohunice, budova G, 1. patro
Doba trvání:10:00 - 12:00 hodin
Termín:

22. 9. 2017

Školitel, tel:Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., tel.: 532 232 053
Náplň:

Bc. et Bc. David Věchet, Adiktologická ambulance REMEDIS, Brno:

Obecné proncipy fungování adiktologické ambulance

Sonja Věchetová, Adiktologická ambulance REMEDIS, Brno:

Somatické komorbidity uživatelů drog

MUDr. Jiří Dolák, Společnost Podané ruce, Brno:

Síť adiktologických služeb Společnosti Podané ruce ve městě Brně

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., Jana Pazderová, tel.: 532 232 053, email:

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji