Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Vzdělávací akce


Sanitář

Mgr. Erna Mičudová
Typ vzdělávací akce:akreditovaný kvalifikační kurz MZ ČR
Určeno pro:zájemce o zdravotnické povolání
Místo konání:Brno, Netroufalky 1, Ubytovna zdravotních sester - Vzdělávací centrum
Doba trvání:5 týdnů + 1 den závěrečná zkouška
Termín:

13. 3. 2017 - 19. 4. 2017

Školitel, tel:vedoucí lékaři, vedoucí NLZP
Náplň:

dle osnov

Organizaci zajišťuje, tel.:

Ludmila Kupčíková, tel.: 532 233 237

Supervize v ošetřovatelské praxi

Mgr. Erna Mičudová
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:všechny NLZP
Místo konání:Brno, Netroufalky 1 - Ubytovna zdravotních sester - vzdělávací centrum
Doba trvání:1 den
Termín:

2017:

6. 1.

13. 1.

20. 1.

10. 2.

17. 2.

24. 2.

3. 3.

10. 3.

17. 3.

7. 4.

21. 4.

28. 4.

5. 5.

12. 5.

19. 5.

9. 6.

16. 6.

23. 6.

Školitel, tel:Mgr. Miroslava Ježová, Mgr. Jana Špačková, Ing. Irena Osvaldová, tel.: 532 232 169, 532 233 213
Náplň:

- informovanost pomáhajících profesionálů v ošetřovatelství o supervizi a možnostech jejího využití v ošetřovatelské praxi

- pojetí supervize jako jedné z dostupných forem profesionální podpory pracovníků ve zdravotnictví

Organizaci zajišťuje, tel.:

Ludmila Kupčíková, tel.: 532 233 237

Aplikovaná fyzioterapie

MUDr. Miluše Jurášková
Typ vzdělávací akce:praktická část specializačního studia, závěrečná zkouška SPV - praktická část
Určeno pro:fyzioterapeuty zařazené do SPV
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Rehabilitační oddělení včetně odborných klinik
Doba trvání:dle studijního programu
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Dagmar Janů, tel.: 532 232 563
Náplň:

- praktická výuka na odděleních/klinikách dle studijního programu

- kineziologické vyšetení, kinezioterapie, fyzikální terapie, tvorba krátko- a dlouhodobého rehbilitačního programu

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Dagmar Janů, tel.: 532 232 563, Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

Ergoterapie pro dospělé

MUDr. Miluše Jurášková
Typ vzdělávací akce:praktická část specializačního studia, závěrečná zkouška SPV - praktická část
Určeno pro:ergoterapeuty zařazené do SPV
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Rehabilitační oddělení včetně odborných klinik
Doba trvání:dle studijního programu
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Dagmar Janů, tel.: 532 232 563
Náplň:

- praktická výuka na odděleních/klinikách dle studijního programu

- kineziologické vyšetření, kinezioterapie, fyzikální terapie, tvorba krátko- a dlouhodobého rehabilitačního programu

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Dagmar Janů, tel.: 532 232 563, Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji