Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Vzdělávací akce

« Předchozí 1 2 3 4 7 12 18 Další »

Péče o chirurgicky nemocné

prof. MUDr. Zdeněk Kala, Csc.
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z chirurgických oborů
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Chirurgická klinika
Doba trvání:1 měsíc
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Jaroslav Ivičič
Náplň:

 - diagnostika a léčba chirurgických onemocnění

 - základy předoperační přípravy

 - základy pooperační péče

 - zásady ambulntního ošetřování v chirurgii

Organizaci zajišťuje, tel.:

Doc. MUDr. Igor Penka, CSc. - tel.: 532 232 985, sekretariát Zdeňka Zimolová - tel.: 532 232 688, OVPZ Ida Tesařová - tel.: 532 233 566

Péče o chirurgicky nemocné

Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z chirurgických oborů
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Chirurgická klinika
Doba trvání:
Termín:
Školitel, tel:MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D.
Náplň:

- ambulantní péče o chirurgicky nemocné

- všeobecné zásady chirurgické  diagnostiky a předoperační přípravy

- základy léčby chirurgických onemocnění

- zásady pooperační péče závažných chirurgických stavů

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Doc. MUDr. Igor Penka, CSc. - tel.: 532 232 985, sekretariát Zdeňka Zimolová - tel.: 532 232 688, OVPZ Ida Tesařová - tel.: 532 233 566

Hrudní chirurgie

Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z hrudní chirurgie
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Chirurgická klinika
Doba trvání:3 měsíce
Termín:
Školitel, tel:Prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., tel.: 532 233 227, MUDr. Jaroslav Ivičic
Náplň:

- diagnostika hrudních onemocnění v chirurgii

- urgentní stavy v hrudní chirurgii

- zásady předoperační přípravy a pooperační péče po hrudních operacích

- nejčastější komplikace a reoperace v hrudní chirurgii

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., tel.: 532 233 227, sekretariát Zdeňka Zimolová - tel.: 532 232 688, OVPZ Ida Tesařová - tel.: 532 233 566

Cévní chirurgie

Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z cévní chirurgie
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Chirurgická klinika
Doba trvání:
Termín:
Školitel, tel:MUDr. Zdeněk Šilhart, Doc. MUDr. Jiří Podlaha, CSc., Doc. MUDr. Igor Penka, CSc.
Náplň:

- diagnostika cévních onemocnění v chirurgii

- urgentní stavy v cévní chirurgii

- zásady předoperační přípravy a pooperační péče po cévních operacích

- nejčastější komplikace a reoperace v  cévní chirurgii

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Zdeněk Šilhart - tel.: 532 232 962, Doc. MUDr. Jiří Podlaha, CSc. - tel.: 532 232 962, sekretariát Zdeňka Zimolová - tel.: 532 232 688, OVPZ Ida Tesařová - tel.: 532 233 566

Novinky v chirurgii

Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborný seminář
Určeno pro:chirurgické obory, gastroenterology, patology, rentgenology
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Chirurgická klinika
Doba trvání:2 hodiny
Termín:
Školitel, tel:Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., Doc. MUDr. Igor Penka, CSc.
Náplň:

- aktuální problémy chirurgie

- kazuistiky

- neobvyklé komplikce

Organizaci zajišťuje, tel.:

Doc. MUDr. Igor Penka, CSc. - tel.: 532 232 985, sekretariát Zdeňka Zimolová - tel.: 532 232 688

Péče o pacienty se stomií

Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz v rámci celoživotního vzdělávání
Určeno pro:registrované všeobecné sestry
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Chirurgická klinika, 7. patro - stomická poradna
Doba trvání:
Termín:
Školitel, tel:Mgr. Monika Antonová, Dagmar Peková
Náplň:

- komplexní péče o pacienta se stomií

- praktický nácvik

- předoperační příprava

- pooperační péče

- edukace k sebepéči

- řešení komplikací

- ambulanní poradentví

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Vrchní sestra PhDr. Zdeňka Surá - tel. 532 232 984, Stomická sestra Mgr. Monika Antonová - tel.: 532 233 898

Péče o pacienty s nehojící se ránou

Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Typ vzdělávací akce:specializační kurzy v rámci celoživotního vzdělávání
Určeno pro:registrované všeobecné sestry
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Chirurgická klinika - 7. patro
Doba trvání:
Termín:
Školitel, tel:Mgr. Monika Antonová, Miriam Pivodová, PhDr. Zdeňka Surá, Romana Eysseltová
Náplň:

- komplexní péče o pacienta s komplikovaným ranným defektem

- aplikace VAC systému

- edukce k následné péči po aplikci VAC

- řešení komplikací

- ambulntní poradenství

Organizaci zajišťuje, tel.:

Vrchní sestra PhDr. Zdeňka Surá - tel. 532 232 984

Péče o chirurgicky nemocné

Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz/praktická část u lůžka
Určeno pro:všeobecné sestry, porodní asistentky a zdravotnické záchranáře
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Chirurgická klinika
Doba trvání:
Termín:
Školitel, tel:Simona Víšková, Ivana Hálková
Náplň:

- ošetřovatelské činnosti související s periferní žilní kanylací

- ošetřovatelské činnosti souvsející s arteriální žilní knylací

- ošetřovatelské činnosti související s centrálním žilním katétrem

- ošetřovatelské čnnosti související s implantabilním portem, s AV

- ošetřovatelské činnosti související s intraoseálním vstupem

 

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Vrchní sestra PhDr. Zdeňka Surá - tel.: 532 232 984

Pravidelné semináře NCHK FN Brno

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře NCHK FN Brno, neurology, radiology, lékaře KARIM
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Neurochirurgická klinika - posluchárna
Doba trvání:1/měsíc
Termín:
Školitel, tel:Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884
Náplň:

neurochirurgie

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D. - tel.: 532 233 790, sekretariát NCHK - tel.: 532 323 746

Konference pro neurology

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:konference
Určeno pro:neurology
Místo konání:Brno
Doba trvání:1 x odpoledne
Termín:

duben 2017

Školitel, tel:Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Náplň:

cévní neurochirurgie, hydrocefalus

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884, sekretariát NCHK - tel.: 532 323 746

Teorie a praxe v neurointenzivní péči

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:konference
Určeno pro:NLZP
Místo konání:Brno
Doba trvání:2 dny
Termín:

květen 2017

Školitel, tel:Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Náplň:

teorie a praxe v neurointenzivní péči

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884, sekretariát NCHK - tel.: 532 323 746

Brněnské neurochirurgické dny

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:kongres
Určeno pro:neurochirurgy, neurology, traumatology, radiology, lékaře KARIM a NLZP
Místo konání:Velké Bílovice - hotel Akademie
Doba trvání:2 dny
Termín:

listopad 2017

Školitel, tel:Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884
Náplň:

cévní neurochirurgie, hydrocefalus

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884, sekretariát NCHK - tel.: 532 323 746

Předatestační stáž

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Neurochirurgická klinika
Doba trvání:3 týdny
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Náplň:

neurointenzivní péče, povinné pro přípravu k nástavbové atestaci z neurochirurgie

Organizaci zajišťuje, tel.:

Lékařská fakulta MU v Brně, Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884, sekretariát NCHK - tel.: 532 323 746, OVPZ Ida Tesařová - tel. 532 233 566

Stáž - Periferní nervy

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Neurochirurgická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884
Náplň:

- úžinové syndromy - karpální tunel, dekomprese, n. ulnaris prostá a endoskopicky asistovaná, transpozice, tarsální tunel, ostatní

- neurolýza

- rekonstrukce nervu - sutura, transpantace, biodegradabilní alotransplantáty

- tumory nervů

- intraoperační elektrofyziologické postupy - peroperační neurografie, EMG

- nácvik mikrochirurgické techniky na zvířecím modelu

- teorie - vybrané kapitoly z chirurgie periferních nervů...

- role zobrazovacích technik v diagnostice patologií priferních nervů

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Soňa Kryštofová - , MUDr. Marek Sova - , MUDr. Vilém Juráň, Ph.D., Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884, sekretariát NCHK - tel.: 532 323 746, OVPZ Ida Tesařová - tel. 532 233 566

Cerebrovaskulární stáž

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Neurochirurgická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Náplň:

1. den: Organizace práce cerebrovaskulárního centra FN Brno; sál: Asistence u elektivní operace aneuryzmatu, ICG video-angiografie účast na cerebrovaskulární indikační komisi

2. den: seminář: Management pacienta po SAK, indikce operace a endovaskulárního ošetření aneuryzmatu; sál: asitence u elktivní operace AVM, navigace, neurofyzologie, ICG exkurze na pracovišti urgentího příjmu FN Brno

3. den: seminář: Diagnostka a terapie u pacientů s ICH, AVM, DAVM, kavernomem; sál: asistence u elektivního cévního výzkumu, ICG; exkurze na pracovišti centrální JIP FN Brno

4. den: vizita na cerebrovaskulární JIP NCHK, neuromonitorig po SAK; sál: asistence u elektivního cévního výkonu ICG; experiment: nácvik mikrochirurgické techniky na laboratorních potkanech

5.den: vizita na cerebrovaskulární JIP NCHK, drenáž likvoru po SAK; exkurze na pracovišti intervení radologie, elektivní coiling aneuryzmatu

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Vilém Juráň, Ph.D. - juran.vilem@fnbrno, MUDr. Ondřej Nevrátil, Ph.D, MUDr. Karel Svoboda, Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884, sekretariát NCHK - tel.: 532 323 746, OVPZ Ida Tesařová - tel. 532 233 566

Stáž - neuroonkologie

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:Stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Neurochirurgická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884
Náplň:

- Neurodiagnostika: interpretace, indikace a využití jednotlivých modalit v diferenciální diagnostice nádorů CNS a míchy. Je možnost se podrobněji seznámit s využitím těchto metod v neuroonkologii: CT (CTAG), MRI-MRAG, fMRI, DWI, PWI, traktografie, PET (MOÚ Brno)

- Operační neuroonkologický pogram: při operacích extra a intraaxiálních nádrů a míchy využíváme tyto techniky: peroperační mikoskop, frame less stereonavigace, frame based stereotaktická biopsie, peroperační ultrazvuk, CUSA, nuroendoskopie, peroperační fluorescence (technika ALA), peroperační neurofyziologický monitoring, awake kraniotomie

- Mezioborová neuroonkologická spolupráce: účastník bude mít možnost se zúčastnit mzioborové Neuroonkologické komise Neurochirurgické kliniky FNB a Kliniky radiační onkologie, kde probíhá za účasti jedotlivých odborníků (radiodiagnostik, radioterapeut, onkolog, neurochirurg, neurolog a neuropatolog) konziliární a indikční hodnocení jednotivých pacientů v rámci neuroonkologického programu NCHK FN Brno a MOU Brno

- Stereotaktická radioterapie a radiochirurgie: naše pracoviště úzce spolupracuje s Klinikou radiační onkologie v rámci neuroonkologického prgramu při indikacích a operačních výkonech za použití stereotaktické metody přístroje LINAC. Účastník bude seznámen se základními principy, hlavními indikacemi a operačním postupem této metody

- Molekulární neuroonkologie a vědecko výzkumná činnost: během pobytu na našem pracovišti ke možnost navštívit pracoviště  základního výzkumu Výzkumná skupina Molekulární onkologie II (Univerzitní kampus Bohunice - CEITEC), kde se standardně provádí diagnostika základních prognostických neuroonkologických markerů u našich pacientů a v rámci mezioborové spolupráce jednotlivých vědeckých ústavů MU Brno probíhají i některé vědeckovýzkumné projekty věnované neuroonkologii

Konkrétní program stáže závisí na spektru léčených pacintů a i přes naši snahu nelze zaručit, že v uvedeném termínu proběhnou všechny zmíněné typy operací a budou použity všechny technologie

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D., MUDr. Ing. Tomáš Svoboda, sekretariát NCHK - tel.: 532 323 746, OVPZ Ida Tesařová - tel. 532 233 566

Stáž - kraniocerebrální poranění a neurointenzivní péče

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Neurochirurgická klinika
Doba trvání:2 týdny
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884
Náplň:

- Seznámení s provozem Neurochirurgické kliniky a Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

- Provoz Urgentního příjmu FN Brno včetně vyšetřovacích algoritmů pacientů s polytraumatem. Vyšetřovací metody - CT, MRI

- Indikace neurochirurgické intervence, operační techniky, interdisciplinární spolupráce - ORL, stomatochirurgická klinika u kombinovaných poranění baze lební

- Zásady pooperační a konzervativní léčby a režimových opatření na JIP s možností využití multimodálního monitoringu

- Nové trendy v intezivní léčbě pacientů po těžkém KCP a SAK

- Možnosti multimodálního monitoringu (ICP, CPP, Licox, CBF, ultrazvuk, jugulární bulbus, mikrodialýza) u pacientů po těžkém KCP a SAK

- Interpretace hodnot naměřených jednotlivými modalitami

- Limity multimodálního monitoringu

- Srovnání teraputické strategie před a s využitím multimodálního monitoringu

- Kontroverze a diskuze

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Karel Máca, Ph.D. - , MUDr. Andrej Mrlian, Ph.D., Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D., MUDr. M. Slezák,Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884, sekretariát NCHK - tel.: 532 323 746, OVPZ Ida Tesařová - tel. 532 233 566

Stáž - Dětská neurochirurgie

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře před nástavbovou atestací v neurochirurgii
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884
Náplň:

Účastníci kurzu budou seznámeni s kompletním spektrem dětské neurochirurgie, zahrnujícím indikace, operační léčbu a ambulantní sledování dětských pacientů s vrozenými vývojovými vadami nervové soustavy (kraniální a spinální dysrafizmy a kraniosynostózy), nádory mozku a míchy, kraniocerebrálními poraněními a infekcemi CNS. Také se seznámí s problematikou léčby hydrocefalu v dětském věku. Aktivně se budou účastnit lékařských vizit, operačního programu, ambulantní činnosti a mezioborových indikačních komisí.

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. David Laštovička, - , tel.: 532 234 426 (532 234 224), Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884, sekretariát NCHK - tel.: 532 323 746, OVPZ Ida Tesařová - tel. 532 233 566

Neurochirurgie

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:okresní traumatology, chirurgy, ortopedy, neurology, lékaře KARIM
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Neurochirurgická klinika
Doba trvání:4 týdny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884
Náplň:
Organizaci zajišťuje, tel.:

Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA - tel.: 532 232 884, sekretariát NCHK - tel.: 532 323 746

Anesteziologie a intenzivní medicína

Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z Anesteziologie a intenzivní medicíny
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Doba trvání:dle domluvy
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Igor Sas – tel.: 532 232 719
Náplň:
Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Igor Sas – tel.: 532 232 719, e-mail: , MUDr. Olga Gimunová, Ph.D. – tel.: 532 233 571, e-mail: , OVPZ Ida Tesařová - tel. 532 233 566

Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína

Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci v oborech s předepsanou předatestační stáží na ARO
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Doba trvání:dle domluvy
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Igor Sas – tel.: 532 232 719
Náplň:
Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Igor Sas – tel.: 532 232 719, e-mail: , MUDr. Olga Gimunová, Ph.D. – tel.: 532 233 571, e-mail: , OVPZ Ida Tesařová - tel. 532 233 566

AKUTNĚ.CZ 2017

Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:kongres
Určeno pro:lékaře a NLZP
Místo konání:Campus Masarykovy Univerzity, Brno
Doba trvání:bude upřesněno
Termín:

bude upřesněno

Školitel, tel:Doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., tel. 532 234 261, 532 234 698; Mgr. Jana Flajšingrová, tel.: 532 231 040
Náplň:

přednášky, workshopy, postery

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721, Doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., tel. 532 234 261, 532 234 698; Mgr. Jana Flajšingrová, tel.: 532 231 040

Intenzivní péče

Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:specializační vzdělávání - praktická část
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Doba trvání:80 hodin (10 dní)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721
Náplň:

dle schválené akreditace pro praktickou část

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; OVPZ – Martina Hrdinková, tel. 532 233 164

Komplexní péče o invazivní vstupy

Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz - praktická část
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Doba trvání:16 hodin (2 dny)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721
Náplň:
Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; OVPZ – Martina Hrdinková, tel. 532 233 164

Očišťovací metody krve v intenzivní péči

Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz - praktická část
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Doba trvání:40 hodin (5 dnů)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721
Náplň:

- dle schválené akreditace pro praktickou část

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; OVPZ – Martina Hrdinková, tel. 532 233 164

Punkce arterie radialis a arterie femoralis

Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz - praktická část
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Doba trvání:40 hodin (5 dnů)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721
Náplň:

- dle schválené akreditace pro praktickou část

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; OVPZ – Martina Hrdinková, tel. 532 233 164

Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby

Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:akreditovaný kvalifikační kurz - praktická část
Určeno pro:řidiče ZZS
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Doba trvání:40 hodin (5 dnů)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721
Náplň:

- dle schválené akreditace pro praktickou část

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; OVPZ – Martina Hrdinková, tel. 532 233 164

Specifická ošetřovatelská péče při aplikaci otevřených zářičů v nukleární medicíně

Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz - praktická část
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Jana Flajšingrová, tel. 532 231 040
Náplň:

- dle schválené akreditace pro praktickou  část

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; OVPZ – Martina Hrdinková, tel. 532 233 164

Umělá plicní ventilace

Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz - praktická část
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Doba trvání:40 hodin (5 dnů)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721
Náplň:

- dle schválené akreditace pro praktickou část

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; OVPZ – Martina Hrdinková, tel. 532 233 164

Urgentní medicína

Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:specializační vzdělávání - praktická část
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Doba trvání:40 hodin (5 dnů)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721
Náplň:

- dle schválené akreditace pro praktickou část

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; OVPZ – Martina Hrdinková, tel. 532 233 164

AKUTNĚ.CZ 2017

Prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:mezinárodní kongres
Určeno pro:NLZP, lékaři
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Doba trvání:1 den
Termín:

listopad 2017

Školitel, tel:Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721
Náplň:
Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Branislav Moravčík, tel. 532 232 721; OVPZ – Martina Hrdinková, tel. 532 233 164

ORTOPEDIE

Doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z ortopedie, traumatologie, rehabilitace, praktického lékařství
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Ortopedická klinika
Doba trvání:individuální dle domluvy
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D., tel. 532 232 704
Náplň:

diagnostika a léčba ortopedických onemocnění, základy předoperační přípravy, pooperační péče, zásady ambulantního ošetřování v ortopedii

Organizaci zajišťuje, tel.:

Doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D., tel. 532 232 704, Bc. Martina Zárubová – sekretariát, tel.: 532 232 704, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Spondylochirurgie

Doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž, postgraduální specializační vzdělávání
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci a dále postgraduální specializaci z ortopedie, traumatologie, neurochirurgie, neurologie, rehabilitace
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Ortopedická klinika
Doba trvání:individuální, dle domluvy
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D., tel. 532 232 704, Bc
Náplň:

komplexní spondylochirurgie - diagnostika, konzervativní a operační terapie

Organizaci zajišťuje, tel.:

Doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D., tel. 532 232 704, Bc. Martina Zárubová – sekretariát, tel.: 532 232 704, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Onkourologie I - nádory močového měchýře, nádory ledvin

Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.
Typ vzdělávací akce:předatestační kurz
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z oboru Urologie
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Urologická klinika
Doba trvání:8 hodin
Termín:

13. 4. 2017

Školitel, tel:Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc., MUDr. Aleš Čermák, Ph.D., MUDr. Vítězslav Vít, MUDr. Gabriel Varga, FEBUPh.D.
Náplň:

- nádory močového měchýře

- nádory horních cest močových (TCC)

- zhoubné nádory ledvinného parenchymu (RCC)

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc., tel.: 532 233 869, sekretariát – Iveta Králíková, tel. 532 233 860

Nové trendy v perkutánní nefrolitotomii

Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.
Typ vzdělávací akce:klinický seminář
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z oboru Urologie, lékaře se specializací z Urologie
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Urologická klinika
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

19. ledna 2017, 14:00 - 16:00

Školitel, tel:MUDr. Barbora Límová, tel. 532 233 862
Náplň:

, nové trendy v perkutánní nefrolititimii

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Barbora Límová, tel. 532 233 862, sekretariát – Iveta Králíková, tel. 532 233 860

Jak zvolit nejvhodnější polohu při urologických operacích (otevřené, endourologické, laparoskopické s přihlédnutím ke konkrétním operacím), jaké komplikace můžeme očekávat a jak jim předcházet

Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.
Typ vzdělávací akce:klinický seminář
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z oboru Urologie, lékaře se specializací z Urologie
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Urologická klinika
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

23. února 2017, 14:00 - 16:00

Školitel, tel:MUDr. Alena Sorokač Kubolková
Náplň:

Jak zvolit nejvhodnější polohu při urologických operacích (otevřené, endourologické, laproskopické s přihlédnutím ke konkrétním operacím), jaké komplikace můžme očekávat a jak jim předcházet

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Alena Sorokač Kubolková, tel. 532 233 862; sekretariát – Iveta Králíková, tel. 532 233 860

Sepse a septický šok u urologických pacientů - prevence a řešení

Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.
Typ vzdělávací akce:klinický seminář
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z oboru Urologie, lékaře se specializací z Urologie
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Urologická klinika
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

23. března, 2017, 14:00 - 16:00

Školitel, tel:MUDr. Mariana Plevová
Náplň:

Sepse a septický šok u urologických pacientů - prevence a řešení

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Mariana Plevová, tel. 532 233 862; sekretariát – Iveta Králíková, tel. 532 233 860

Diagnostika a léčba ORL onemocnění hlavy a krku v dospělém věku

Prim. MUDr. Miloš Šteffl, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z ORL nebo praktického lékařství
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, oddělení ORL
Doba trvání:14 dnů - 3 měsíce
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Prim. MUDr. Miloš Šteffl, Ph.D.
Náplň:

diagnostika a léčba ORL onemocnění v oblasti hlavy a krku u dospělých pacientů včetně aspektů mezioborové spolupráce

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prim. MUDr. Miloš Šteffl, Ph.D., tel. 532 233 090, Zdeňka Šillerová - sekretariát, tel.: 532 233 097, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Péče o pacienty s tracheostomatickou kanylou pro NLZP

Prim. MUDr. Miloš Šteffl, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:odborný seminář
Určeno pro:NLZP
Místo konání:dle požadavku žádající kliniky či oddělení
Doba trvání:30 minut
Termín:

dle smlouvy a plánů seminářů dané kliniky či oddělení

Školitel, tel:Soňa Pavelková, tel.: 532 232 896
Náplň:

- popis péče o pacienty TSK

- péče o hygienu kanyly, o toaletu dýchacích cest

- nácvik sebeobsluhy pacientů s TSK

Organizaci zajišťuje, tel.:

Gabriela Watzingerová, tel.: 532 232 896, 532 232 426

Postup naložení sádrové fixace

MUDr. Petr Benda
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:NLZP, studenty zdravotnických škol i laiky
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Diagnosticko-terapeutické centrum
Doba trvání:1,5 hodiny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Lenka Bartončíková, tel.: 532 233 175, Mgr. Dagmar Churá, tel.: 532 232 733
Náplň:

přednáška, praktická ukázka sádrování

Organizaci zajišťuje, tel.:

Lenka Bartončíková, tel.: 532 233 175, Mgr. Dagmar Churá, tel.: 532 232 733, Mgr. Táňa Bartošová, tel.: 532 233 543

Meditace jako prevence stresu a prevence syndromu vyhoření

MUDr. Petr Benda
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:NLZP, studenty zdravotnických škol i laiky
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Diagnosticko-terapeutické centrum
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

listopad 2017

Školitel, tel:Lenka Hrachovská, tel.: 532 232 851, Eva Prokešová, tel.: 532 232 218
Náplň:

přednáška, praktická ukázka meditačních technik

Organizaci zajišťuje, tel.:

Lenka Hrachovská, tel.: 532 232 851, Mgr. Táňa Bartošová, tel.: 532 233 543

Perioperační péče - instrumentování na operačních sálech

Prim. MUDr. Tomáš Svoboda
Typ vzdělávací akce:školení perioperační péče
Určeno pro:všeobecné sestry na operačních sálech
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrální operační sály (COS I)
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Ing. Jaroslava Jedličková, MBA, tel.: 532 232 981; Iva Šilerová, tel.: 532 232 998
Náplň:

- organizace práce na operačních sálech

- instrumentování při chirurgických operačních výkonech

- rouškovací systémy na COS

- role perioperační sestry - legislativa, vzdělávání

- bariérové ošetřovací techniky

Organizaci zajišťuje, tel.:

Ing. Jaroslava Jedličková, MBA, tel.: 532 232 981

Perioperační péče - instrumentování na operačních sálech

Prim. MUDr. Tomáš Svoboda
Typ vzdělávací akce:praktická část akreditovaného pracoviště pro perioperační péči
Určeno pro:všeobecné sestry na operačních sálech
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrální operační sály (COS I)
Doba trvání:5 - 10 dnů
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Ing. Jaroslava Jedličková, MBA, tel.: 532 232 981; Iva Šilerová, tel.: 532 232 998
Náplň:

pro praktické a teoretické zkoušky programu: Sestra v perioperační péči

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCONZO Brno i FN Brno, Ing. Jaroslava Jedličková, MBA, tel.: 532 232 981

Anesteziologie před, během a po operaci

Prim. MUDr. Tomáš Svoboda
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:všeobecné sestry v intenzivní a anesteziologické péči, záchranáři
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrální operační sály (COS I)
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Miluše Mezenská, tel.: 532 233 853
Náplň:

práce anesteziologické sestry na operačním sále

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCONZO Brno, PhDr. Jana Nekudová, tel.: 543 559 562, Miluše Mezenská, tel.: 532 233 853

Zajištění průchodnosti dýchacích cest

MUDr. Tomáš Svoboda
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:všeobecné sestry v intenzivní anesteziologické péči, záchranáři
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrální operační sály (COS I)
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Miluše Mezenská, tel.: 532 233 853
Náplň:

zajištění průchodnosti dýchacích cest

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCONZO Brno, PhDr. Jana Nekudová, tel.: 543 559 562, Miluše Mezenská, tel.: 532 233 853

Organizace práce na operačních sálech

MUDr. Tomáš Svoboda
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:NLZP - všeobecné sestry, porodní asistentky, sanitáři
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrální operační sály (COS I)
Doba trvání:3 hodiny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Ing. Jaroslava Jedličková, MBA, tel.: 532 232 981; Iva Šilerová, tel.: 532 232 998
Náplň:

- organizace práce na oper. sálech

- asepse na operačních sálech

- bariérové ošetřovací techniky 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Ing. Jaroslava Jedličková, MBA, tel.: 532 232 981

Ekonomika a personalistika na operačních sálech

MUDr. Tomáš Svoboda
Typ vzdělávací akce:stáž zaměřená na ekonomickou a personální problematiku operačních sálů
Určeno pro:vedoucí pracovníky operačních sálů
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrální operační sály (COS I)
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Tomáš Svoboda, tel.: 532 232 100, Ing. Jaroslava Jedličková, MBA, tel.: 532 232 981
Náplň:

- organizace práce na operačních sálech

- vnitroekonomické přeúčtování

- personální problematika

- audity

- dokumentace

- vzdělávání

Organizaci zajišťuje, tel.:

Leona Burdová, tel.: 532 232 820

Maxilofaciální chirurgie

Doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D., tel.: 532 232 484
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z maxilofaciální chirurgie
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie
Doba trvání:1 měsíc
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D., tel.: 532 232 484
Náplň:

Orofaciální onkologie, orofaciální traumatologie, ortognátní chirurgie

Organizaci zajišťuje, tel.:

Doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D., tel.: 532 232 484, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Orální a maxilofaciální chirurgie

Doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z orální a maxilofaciální chirurgie
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie
Doba trvání:1 měsíc
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D., tel.: 532 232 484
Náplň:

Dentoalveolární chirurgie, orofaciální onkologie, orofaciální traumatologie, ortognátní chirurgie

Organizaci zajišťuje, tel.:

Doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D., tel.: 532 232 484, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Osteosyntéza v praxi

Doc. MUDr. Michal Mašek, CSc.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z traumatologie
Místo konání:školící středisko MEDIN a.s., Nové Město na Moravě
Doba trvání:1 den
Termín:

březen 2017, listopad 2017 - bude upřesněno

Školitel, tel:Doc. MUDr. Michal Mašek, CSc., tel.: 532 232 472
Náplň:

teoretické základy - přednášky

pakticá cvičení na modelu

Organizaci zajišťuje, tel.:

Doc. MUDr. Michal Mašek, CSc., tel.: 532 232 472, Jana Šmehlíková – sekretariát, tel.: 532 232 430, Ing. Milan Ettel, generální ředitel MEDIN a.s., tel.: +420 566 684 202

IX. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství

Doc. MUDr. Michal Mašek, CSc.
Typ vzdělávací akce:kongres
Určeno pro:lékaře a sestry chirurgických oborů, zdravotnických záchranných služeb, soudní lékaře, laboranty, policii ČR
Místo konání:hotel Galant, Mikulov
Doba trvání:2 dny
Termín:

14. - 15. září 2017

Školitel, tel:Doc. MUDr. Michal Mašek, CSc., tel.: 532 232 472
Náplň:

přednemocniční péče, urgentní příjmy, komplikace v chirurgii, forenzní aspekty

Organizaci zajišťuje, tel.:

Doc. MUDr. Michal Mašek, CSc., tel.: 532 232 472, Jana Šmehlíková – sekretariát, tel.: 532 232 430, SYMMA, spol. s.r.o., Aleš Martinek, tel.: +420 607 650 654

Aktuality v léčbě hypertenze

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:praktické lékaře a internisty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Interní kardiologická klinika
Doba trvání:4 hodiny
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:MUDr. Petra Vysočanová, tel.: 532 232 459, MUDr. Martina Šišáková, Ph.D., tel.: 532 233 519, 532 232 454
Náplň:

- rezistentní hypertenze, diagnostika sekundární hypertenze - vyšetřovací metody, rizikové faktory

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Petra Vysočanová, tel.: 532 232 459

Akutní koronární syndromy

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:kardiology, praktické lékaře, internisty, lékaře RZP
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Interní kardiologická klinika
Doba trvání:6 hodin
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:MUDr. Petr Kala, Ph.D., tel: 532 232 161, 532 232 204, MUDr. Roman Miklík, Ph.D., tel.: 532 232 204, MUDr. Jan Kaňovský, Ph.D., 532 232 204
Náplň:

Organizace péče a interní léčba

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Petr Kala, Ph.D., tel: 532 232 161, 532 232 204

Regionální kardiologický seminář

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
Typ vzdělávací akce:seminář - sympózium
Určeno pro:kardiology, praktické lékaře a internisty
Místo konání:přednáškový sál - Údolní 39, Brno (Ombudsman)
Doba trvání:1 den
Termín:

říjen 2015

Školitel, tel:MUDr. Petr Kala, Ph.D., tel: 532 232 161, 532 232 204, MUDr. Martin Poloczek, tel.: 532 232 204
Náplň:

- novinky v kardiologii

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Petr Kala, Ph.D., tel: 532 232 161, 532 232 204

Srdeční arytmie + náhlá smrt

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:praktické lékaře a internisty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Interní kardiologická klinika
Doba trvání:1 den
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D., tel.: 532 232 452, 532 232 167
Náplň:

- supraventrikulární a komorové arytmie

- farmakologická a nefarmakologická terapie

- interpretace EKG u trvalé kardiostimulace

- stratifikace rizka NS

Organizaci zajišťuje, tel.:

Doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D., tel.: 532 232 452, 532 232 167

Stáž k získání funkční licence - elektrofyziologie a katetrizační ablace

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře (podmínka - kardiologická atestace)
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Interní kardiologická klinika
Doba trvání:dle individuální domluvy
Termín:

dle indivduální domluvy

Školitel, tel:Doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D., tel.: 532 232 452, 532 232 167, Doc. MUDr. Růžena Lábrová, Ph.D., tel.: 532 232 160, 532 232 167
Náplň:

- indikační kritéria

- programovaná stimulace komor

- elektrofyziologické vyšetření

- diagnostická interpretace výsledků vyšetření

- radiofrekvenční ablace

Organizaci zajišťuje, tel.:

Doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D., tel.: 532 232 452, 532 232 167, Doc. MUDr. Růžena Lábrová, Ph.D., tel.: 532 232 160, 532 232 167, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Stáž k získání funkční licence - trvalá kardiostimulace - implantace PM + ICD

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře (podmínka - kardiologická atestace)
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Interní kardiologická klinika
Doba trvání:třítýdenní cyklus s navázáním dalších 10 týdnů (i jednotlivé dny)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D., tel.: 532 232 452, 532 232 167
Náplň:

- indikace

- implntace

- kontroly kardiostimulátorů

- programace

- interpretace EKG při stimulaci

- monitorovací systémy

- vyhodnocení - diagnostické závěry

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D., tel.: 532 232 452, 532 232 167, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Školení pro vydání funkční licence ČLK - transesophageální echokardiografie

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:kardiology
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Interní kardiologická klinika - Echokardiologická laboratoř
Doba trvání:8 týdnů
Termín:

dle individuální domluvy (čtvrtky)

Školitel, tel:MUDr. Jiří Schildberger, Ph.D., tel.: 532 232 455, MUDr. Svatopluk Nehyba, Ph.D., tel.: 532 233 173
Náplň:

- transesophageální echografie

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Jiří Schildberger, Ph.D., tel.: 532 232 455, MUDr. Svatopluk Nehyba, Ph.D., tel.: 532 233 173

Školení pro získání funkční licence ČLK - Intervenční kardiologie

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:kardiology
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Interní kardiologická klinika
Doba trvání:12 měsíců ve 2 - 3 měsíčních intervalech
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Petr Kala, Ph.D., tel: 532 232 161, 532 232 204, MUDr. Petr Jeřábek, MUDr. Otakar Boček, tel.: 532 232 204
Náplň:

- asistence a následně praktické zkušenosti z intervenční kardiologie s aktivní účastí na koronárních angioplastikách včetně invazivního posouzení rozsahu a významnosti koronárního postižení

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Petr Kala, Ph.D., tel: 532 232 161, 532 232 204

Školení pro získání funkční licence ČLK - Invazivní diagnostická kardiologie

ikk
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:kardiology
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Interní kardiologická klinika
Doba trvání:6 měsíců ve 2 - 3 měsíčních intervalech
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Petr Kala, Ph.D., tel: 532 232 161, 532 232 204, MUDr. Petr Jeřábek, MUDr. Otakar Boček, tel.: 532 232 204
Náplň:

- asistence a následné praktické zkušenosti z invazivní kardiologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Petr Kala, Ph.D., tel: 532 232 161, 532 232 204

Základní kurz v echokardiografii

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:kardiology a internisty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Interní kardiologická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Svatopluk Nehyba, Ph.D., tel.: 532 233 173
Náplň:
Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Svatopluk Nehyba, Ph.D., tel.: 532 233 173

Elektrokardiografie v diagnostice poruch srdečního rytmu

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz - praktická část
Určeno pro:všeobecné sestry
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Interní kardiologická klinika
Doba trvání:16 hodin (2 dny)
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Bc. Hana Javorková, tel.: 532 232 607
Náplň:

-  natočení a vyhodnocení 12-ti svodového EKG

- asistence u invazivních vyšetřovacích vstupů

- plán oš. intervencí před a po implantaci kardiostimulátoru

- edukace pacientů s poruchami srdečního rytmu

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
Typ vzdělávací akce:akreditovaný kvalifikační kurz - praktická část
Určeno pro:řidiče ZZS
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Interní kardiologická klinika - Koronární jednotka
Doba trvání:8 hodin (1 den)
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Bc. Katarína Marcinechová, DiS., tel.: 532 232 651, 532 232 652
Náplň:

- péče o pacienty s akutním koronárním syndromem

Organizaci zajišťuje, tel.:

Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

Vzdělávací program specializačního vzdělávání - Ošetřovatelská péče v interních oborech

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
Typ vzdělávací akce:vzdělávací program specializačního vzdělávání
Určeno pro:všeobecné sestry
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Interní kardiologická klinika - JIP
Doba trvání:dle plánu výuky
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Iva Toufarová, tel.: 532 232 606
Náplň:

péče o pacienty s interním onemocněním

Organizaci zajišťuje, tel.:

Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

Specifická očetřovatelská péče při endoskopických vyšetřeních v gastroenterologii a bronchologii

Prof. MUDr. Aleš Hep, CSc.
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz
Určeno pro:všeobecné sestry s endoskopickou praxí
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Endoskopické centrum
Doba trvání:100 vyučovacích hodin (3 týdny)
Termín:

15. 5. - 2. 6. 2017

Školitel, tel:MUDr. Milan Dastych, Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., tel.: 532 233 747
Náplň:

získání ucelených vědomostí a dovedností při endoskopických vyšetřeních v gastroenterologii a bronchologii

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Renáta Grossová Klementová - tel.: 532 233 730, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Infekční lékařství

Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z Dermatovenerologie, Epidemiologie
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika infekčních chorob
Doba trvání:1 měsíc
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Prof. MUDr. Petr Husa, CSc., tel.: 532 232 221, 532 232 265
Náplň:

- virové hepatitidy

- infekce CNS

- infekce GIT

- sepse

- HIV/AIDS

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prof. MUDr. Petr Husa, CSc., tel.: 532 232 221, 532 232 265, Ludmila Šafářová - sekretariát, tel.: 532 232 265, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Intenzivní péče v infekčním lékařství

Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z Infekčního lékařství
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika infekčních chorob
Doba trvání:1 měsíc
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Radana Pařízková, tel.: 532 232 277, MUDr. Michaela Freibergerová, tel.: 532 232 262, 532 232 168
Náplň:

- purpulentní meningitidy

- sepse

- anaerobní infekce měkkých tkání

- multiorgánové selhání

- nutriční podpora kriticky nemocných

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Radana Pařízková, tel.: 532 232 277, MUDr. Michaela Freibergerová, tel.: 532 232 262, 532 232 168, Ludmila Šafářová - sekretariát, tel.: 532 232 265, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Klinické semináře KICH

Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborný seminář
Určeno pro:lékaře FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika infekčních chorob - knihovna
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

dle rozpisu seminářů, vždy středa v 11:30 hodin

Školitel, tel:Prof. MUDr. Petr Husa, CSc., tel.: 532 232 221, 532 232 265
Náplň:

dle rozpisu seminářů

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prof. MUDr. Petr Husa, CSc., tel.: 532 232 221, 532 232 265, Ludmila Šafářová - sekretariát, tel.: 532 232 265

Klinické semináře KICH pro NLZP

Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborný seminář
Určeno pro:NLZP FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika infekčních chorob - knihovna
Doba trvání:1 hodina
Termín:

dle plánu seminářů, zpravidla poslední středa v měsíci ve 13:00 hod.

Školitel, tel:Drahoslava Švábenská, tel.: 532 232 264
Náplň:

dle plánu seminářů

Organizaci zajišťuje, tel.:

Drahoslava Švábenská, tel.: 532 232 264, Ludmila Šafářová - sekretariát, tel.: 532 232 265

Ošetřovatelská péče o nemocné s dg. HIV/AIDS

Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:všeobecné sestry interních i chirurgických oborů
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika infekčních chorob
Doba trvání:3 dny
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Nataša Šauerová, tel.: 532 232 279, Martina Tomanová, tel.: 532 232 279
Náplň:

- specifika ošetřovatelské péče o HIV + a nemocné s AIDS

- hygienicko-epidemiologický režim

- BOZP při ošetřování pacientů s dg. HIV/AIDS

Organizaci zajišťuje, tel.:

Drahoslava Švábenská, tel.: 532 232 264, Ludmila Šafářová - sekretariát, tel.: 532 232 265

Ošetřovatelská péče o nemocné s infekčním onemocněním na JIP

Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:všeobecné sestry JIP, ARO
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika infekčních chorob - JIP
Doba trvání:3 dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Renata Chudá, tel.: 532 232 168, 532 232 217, Mgr. Ivana Říhová, tel.: 532 232 168
Náplň:

- specifka ošetřovatelské péče o nemocné s infekční dg. závislé na UPV

- hygienicko-epidemiologický režim

- BOZP při ošetřování pacientů s infekčním onemocněním

Organizaci zajišťuje, tel.:

Drahoslava Švábenská, tel.: 532 232 264, Ludmila Šafářová - sekretariát, tel.: 532 232 265

Ošetřovatelská péče o pacienty s infekcí Clostridium difficile

Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:všeobecné sestry interních a chirurgických oborů
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika infekčních chorob
Doba trvání:3 dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Renata Chudá, tel.: 532 232 168, 532 232 217, Hana Blažková, tel.: 532 232 166, Drahoslava Švábenská, tel.: 532 232 264, 532 232 265
Náplň:

- ošetřovatelská péče o pacienty s gastroenteritidou

- stanovení protiepidemických opatření při infekci toxiny CS

- BOZP při ošetřování pacientů s infekcemi přenosnými fekálně-orální cestou

Organizaci zajišťuje, tel.:

Drahoslava Švábenská, tel.: 532 232 264, 532 232 265

Péče o nemocné HIV/AIDS

Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z Dermatovenerologie či Infekčního lékařství
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika infekčních chorob
Doba trvání:1 měsíc
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Svatava Snopková, Ph.D., tel.: 532 232 276, 532 232 017
Náplň:

- diagnostika HIV infekce

- CART

- diagnostika a léčba oportunních infekcí a nádorů

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Svatava Snopková, Ph.D., tel.: 532 232 276, 532 232 017, Ludmila Šafářová - sekretariát, tel.: 532 232 265, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566, Mgr. Miroslava Šimková - odd. spec. vzděl. lékařů a NLZP LF MU - tel.: 549 498 283

Infekční lékařství

Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.
Typ vzdělávací akce:kurz Novinky v Infekčním lékařství
Určeno pro:lékaře před atestací z Infekčního lékařství
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika infekčních chorob
Doba trvání:1 týden
Termín:

13. - 17. 3. 2017

Školitel, tel:Prof. MUDr. Petr Husa, CSc., tel.: 532 232 221, 532 232 265
Náplň:

dle vzdělávacího programu z roku 2011

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prof. MUDr. Petr Husa, CSc., tel.: 532 232 221, 532 232 265, Ludmila Šafářová - sekretariát, tel.: 532 232 265, Mgr. Miroslava Šimková - tel.: 549 498 283

II. Praktická konference pro praktické lékaře

Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Typ vzdělávací akce:konference
Určeno pro:praktické lékaře
Místo konání:Aula LF MU
Doba trvání:18 hodin
Termín:

10. - 11. 2 2017

Školitel, tel:Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc., tel.: 532 232 936
Náplň:

všeobecné praktické lékařství - pracovní skupina

Organizaci zajišťuje, tel.:

Hana Cahová - sekretariát, tel.: 532 233 262, e-mail:

XXV. Brněnské dny praktického lékařství

Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Typ vzdělávací akce:Brněnské dny praktického lékařství
Určeno pro:praktické lékaře
Místo konání:Aula LF MU
Doba trvání:9 hodin
Termín:

22. - 23. 9. 2017

Školitel, tel:Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc., tel.: 532 232 936
Náplň:

všeobecné praktické lékařství

Organizaci zajišťuje, tel.:

Hana Cahová - sekretariát, tel.: 532 233 262, e-mail:

Předatestační stáž na KIGOPL

Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z geriatrie
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika interní geriatrie a praktického lékařství KIGOPL
Doba trvání:6 měsíců
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Katarína Bielaková, Ph.D., tel.: 532 232 509
Náplň:

- geriatrie v lůžkové ambulantní sféře

Organizaci zajišťuje, tel.:

Hana Cahová - sekretariát, tel.: 532 233 262, e-mail: , Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Předatestační kurz na KIGOPL

Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Typ vzdělávací akce:předatestační kurz (modul I-III)
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z geriatrie
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika interní geriatrie a praktického lékařství KIGOPL
Doba trvání:6 dnů (podle logbooku)
Termín:

květen 2017

Školitel, tel:Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc., tel.: 532 232 936
Náplň:

- základy klinické geriatrie

- secifika oneocnění ve vyšším věku

- geriatrické syndromy

- specifika klinické manifestace

- diagnostiky, léčby a prevence nejčastějších interních onemocněí vyššího věku

Organizaci zajišťuje, tel.:

Hana Cahová - sekretariát, tel.: 532 233 262, e-mail:

Předatestační stáž na KIGOPL

Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z vnitřního lékařství
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika interní geriatrie a praktického lékařství KIGOPL
Doba trvání:1 - 3 měsíce (dle logbooku příslušné odbornosti)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc., tel.: 532 232 936
Náplň:

- všeobecné vnitřní lékařství v lůžkové a ambulantní sféře s neselektovaným příjmem

Organizaci zajišťuje, tel.:

Hana Cahová - sekretariát, tel.: 532 233 262, e-mail: , Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Předatestační stáž na KIGOPL

Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci ze všeobecného lékařství
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika interní geriatrie a praktického lékařství
Doba trvání:8 měsíců (dle logbooku)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc., tel.: 532 232 936
Náplň:

- všeobecné vnitřní lékařství v lůžkové a ambulantní sféře

Organizaci zajišťuje, tel.:

Hana Cahová - sekretariát, tel.: 532 233 262, e-mail: , Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Sympozium na KIGOPL

Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc., tel.: 532 232 936
Typ vzdělávací akce:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika interní geriatrie a praktického lékařství KIGOPL
Určeno pro:geriatry, internisty, praktické lékaře a NLZPFN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Kinosál - pavilon L
Doba trvání:9 hodin
Termín:

29. 3.2017

Školitel, tel:Prof. MUDr. Pavel Weber, CSc., tel.: 532 232 509
Náplň:

polymorbidita ve světle polyfarmakoterapie

Organizaci zajišťuje, tel.:

Hana Cahová - sekretariát, tel.: 532 233 262, e-mail:

Diagnostika a léčba komplikovaných zánětů plic

NCO NZO
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:praktické lékaře, internisty, pneumology
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., tel.: 532 232 504, MUDr. Anna Hrazdirová, tel.: 532 232 550
Náplň:

- základní vyšetřovací postupy a terapeutická rozhodnutí u nemocných se zánětlivým postižením plic

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO - Eliška Blažková, tel.: 543 559 582, Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

Funkční diagnostika v pneumologii

NCO - NZO
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:pneumology, praktické lékaře, internisty, alergology
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Zdeněk Merta, CSc., tel.: 532 232 409
Náplň:

spirometrie, pletysmografie, spiroergometrie, bronchomotorické testy - indikace, provedení, interpretace

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO - Eliška Blažková, tel.: 543 559 582, Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

Ošetřovatelský proces u pacienta na pneumologické JIP

NCO - NZO
Typ vzdělávací akce:praxe
Určeno pro:sestry JIP TRN
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Bc. Lucie Rausová, tel.: 532 232 671, MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D., MHA, tel.: 532 232 395, MUDr. Kristián Brat, tel.: 532 232 018
Náplň:

komplexní péče o pacienty s UPV, včetně, ale i NPV (neinvazivní plicní ventilace)

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO - Eliška Blažková, tel.: 543 559 582, Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

Péče o nemocné s respirační insuficiencí na JIP

NCO - NZO
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:pneumology, lékaře JIP všech odborností
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D., MHA, tel.: 532 232 395, MUDr. Mgr. Yvonne Staňková, Ph.D., tel.: 532 232 018, 532 232 671
Náplň:

sledování nemocných s respirační insuficiencí, indikace, dlouhodobé domácí oxygenoterapie, péče o nemocné s respirační insuficiencí na JIP včetně invazivní i neinvazivní plicní ventilace

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO - Eliška Blažková, tel.: 543 559 582, Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

Práce sestry na bronchologii

NCO - NZO
Typ vzdělávací akce:praxe
Určeno pro:sestry oddělení KNPT, sestry JIP všech odborností
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Lenka Vítešníková, Bc. Renata Vránková, tel.: 532 232 555, MUDr. Anna Hrazdirová, tel.: 532 232 550
Náplň:

příprava pacienta před vyšetřením, asistence při výkonu, edukace, správné označení a expedice vzorků, sledování pacientů po výkonu, dodržování zásad dezinfekce a sterilizace, ovládání přístrojů (elektrokauter, kryokauter, laser)

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO - Eliška Blažková, tel.: 543 559 582, Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

Vyšetřování plicních funkcí

NCO - NZO
Typ vzdělávací akce:praxe
Určeno pro:sestry
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Milada Došková, tel.: 532 232 018, MUDr. Zdeněk Merta, CSc., tel.: 532 232 409
Náplň:

principy metod vyšetřování plicních funkcí, spirometrie, pletysmografie, spiroergometrie, bronchomotorické testy, indikace, provedení, interpretace

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO - Eliška Blažková, tel.: 543 559 582, Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

Základy diagnostiky a léčby asthma bronchiale

NCO - NZO
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:praktické lékaře, pneumology, internisty, alergology
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Dagmar Kindlová, tel.: 532 232 565
Náplň:

diagnostika bronchiálního astmatu, terapeutické postupy v ambulanci i za hospitalizace

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO - Eliška Blažková, tel.: 543 559 582, Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

Základy diagnostiky a léčby bronchogenního karcinomu

NCO - NZO
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:pneumology, onkology, internisty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Doba trvání:2 týdny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., tel.: 532 232 504, MUDr. Jana Špeldová, MUDr. Lenka Jakubíková, Ph.D., tel.: 532 232 557, 532 232 924
Náplň:

základy diagnostiky bronchogenního karcinomu a rozhodování o léčebných postupech a dalším sledování

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO - Eliška Blažková, tel.: 543 559 582, Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

Základy diagnostiky a léčby intersticiálních plicních procesů

NCO - NZO
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:pneumology, internisty - revmatology
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Martina Doubková, Ph.D., tel.: 532 232 565
Náplň:

základy diagnostiky intersticiálních plicních procesů, léčby a sledování

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO - Eliška Blažková, tel.: 543 559 582, Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

Základy v bronchologii

NCO - NZO
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:pneumology, lékaře JIP a ARO
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Doba trvání:2 týdny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., tel.: 532 232 504, MUDr. Anna Hrazdirová, tel.: 532 232 550, MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D., MHA, tel.: 532 232 395
Náplň:

základy diagnostické bronchoskopie zaměřené na diagnostiku nádorových onemocnění, intersticiálních plicních procesů, na diagnostiku infekčního postižení plic i na terapeutické odsávání

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO - Eliška Blažková, tel.: 543 559 582, Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

Elektrodiagnostika nervového systému - EEG

Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., ve spolupráci s NCO NZO
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz
Určeno pro:všeobecné sestry pracující v elektrodiagnostice - EEG, PSGR
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Neurologická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

bude určen

Školitel, tel:MUDr. Miroslav Moráň, tel.: 532 232 362
Náplň:

- EEG

- polygrafie

- polysomnografie

- video EEG

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO – studijní oddělení, tel.: 543 559 522, MUDr. Miroslav Moráň, tel.: 532 232 362, Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

Kurz elekroencefalografie I.

Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., ve spolupráci s NCO NZO
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:neurology, psychiatry
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Neurologická klinika
Doba trvání:2 týdny
Termín:

bude určen

Školitel, tel:MUDr. Miroslav Moráň, tel.: 532 232 362
Náplň:

- základy elektroencefalografie

- základy spánkové medicíny

- základy epileptiologie

- praktická výuka

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO – studijní oddělení, tel.: 543 559 522, MUDr. Miroslav Moráň, tel.: 532 232 362, Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

Kurz elektroencefalografie II.

Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., ve spolupráci s NCO NZO
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:neurology, psychiatry (účastníky kurzu EEG I. z roku 2013)
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Neurologická klinika
Doba trvání:2 týdny
Termín:

bude určen

Školitel, tel:MUDr. Miroslav Moráň, tel.: 532 232 362
Náplň:

- základy elektroencefalografie

- základy spánkové medicíny

- základy epileptiologie

- praktická výuka

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO – studijní oddělení, tel.: 543 559 522, MUDr. Miroslav Moráň, tel.: 532 232 362, Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

Ošetřovatelská péče u pacientů na Iktové jednotce

Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., ve spolupráci s NCO NZO
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:všeobecné sestry
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Neurologická klinika
Doba trvání:2 dny v měsíci
Termín:

bude určen

Školitel, tel:Jarmila Zálešáková, tel.: 532 232 105
Náplň:

- ošetřovatelská péče u pacientů po CMP

- neurorehabilitace u pacintů po CMP

Organizaci zajišťuje, tel.:

Jarmila Zálešáková, tel.: 532 232 105

Ošetřovatelská péče u paacientů na JIP NK

Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:všeobecné sestry
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Neurologická klinika
Doba trvání:2 dny v měsíci
Termín:

bude určen

Školitel, tel:Mgr. David Havelka, tel. 532 232 524
Náplň:

- akutní příjem pacienta

- monitorování pacientů s CMP

- ošetřovatelská péče u pacientů s CMP

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. David Havelka, tel. 532 232 524

Vyšetřování pacientů - EMG

Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz - praktická část
Určeno pro:všeobecné sestry pracující v elektrodiagnostice - EMG
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Neurologická klinika
Doba trvání:1 - 2 dny v týdnu
Termín:

bude určen

Školitel, tel:Marie Šestáková, tel.: 532 232 523
Náplň:

- vyšetřování motorického a senzitivního vedení

- asitnce při jehlové EMG

- snímání EP

- asistence při vyšetřování (RS, SF, Makro)

Organizaci zajišťuje, tel.:

Marie Šestáková, tel.: 532 232 523, Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

Základní kurz v elektromyografii

Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:lékaře s atestací z neurologie
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Neurologická klinika
Doba trvání:4 týdny
Termín:

bude určen

Školitel, tel:Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., tel.: 532 232 501
Náplň:

- základy anatomie a funkce nervosvalového systému

- zklady elektrodiagnostky

- kondukční studie

- jehlové EMG

- méně obvyklé vyšetřovací tecniky

- výstup z EMG vyšetření

Organizaci zajišťuje, tel.:

Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Klinická psychiatrie (vč. dětské a dorostové psychiatrie)

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:specializační vzdělávání - předatestační stáže lékařů
Určeno pro:lékaře před atestací z psychiatrie
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Psychiatrická klinika
Doba trvání:1 měsíc
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:MUDr. Oldřich Synek, tel.: 532 232 302
Náplň:

atestační stáž na jednotlivých odděleních Psychiatrické kliniky

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Oldřich Synek, tel.: 532 232 302, e-mail: , OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email:

Klinická psychologie

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:specializační vzdělávání - předatestační stáže psychologů; povinné stáže studentů psychologie
Určeno pro:lékaře a psychology před atestací z klinické psychologie, VŠ studenti oboru psychologie
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Psychiatrická klinika
Doba trvání:1 měsíc
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Mgr. Jan Dufek, tel.: 532 232 336
Náplň:

Druhy a techniky psychoterapie a jejich aplikace u pacientů s duševními poruchami

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Jan Dufek, tel.: 532 232 336, OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email:

Klinická výživa a intenzivní metabolická péče

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:specializační vzdělávání - předatestační stáže
Určeno pro:lékaře v rámci postgraduálního vzdělávání v oboru Klinická výživa
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Psychiatrická klinika, Poradna pro poruchy metabolismu a výživy
Doba trvání:1 měsíc
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:MUDr. Miroslava Navrátilová, Ph.D., tel.: 532 232 348
Náplň:

atestační stáž

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Miroslava Navrátilová, Ph.D., tel.: 532 232 348, OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email:

Ošetřovatelská péče v psychiatrii

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:specializační vzdělávání - praktická část
Určeno pro:NLZP studující SV Ošetřovatelská péče v psychiatrii NLZP studující SV Ošetřovatelská péče v pediatrii
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Psychiatrická klinika
Doba trvání:dle požadavků SV
Termín:

2017

Školitel, tel:Vrchní sestra Milena Švestková, tel.: 532 232 303
Náplň:

specializovaná a vysoce specializovaná ošetřovatelská péče o děti, dospívající a dospělé psychiatrické pacienty

Organizaci zajišťuje, tel.:

Milena Švestková, tel.: 532 232 303, e-mail: , Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

Biologická léčba psoriázy

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:dermatovenerology v rámci předatestačního vzdělávání
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Dermatovenerologické oddělení
Doba trvání:individuální dle požadujícího pracoviště
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA, tel.: 532 233 371
Náplň:

nové přípravky, indikace biologické léčby

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA, tel.: 532 233 371, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Dermatovenerologický seminář

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:regionální seminář
Určeno pro:dermatovenerology
Místo konání:bude upřesněno
Doba trvání:4 hodiny
Termín:

1. pololetí 2017

Školitel, tel:MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA, tel.: 532 233 371
Náplň:

dermatovenerologická problematika

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA, tel.: 532 233 371, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Dermatovenerologický seminář

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:regionální seminář
Určeno pro:dermatovenerology
Místo konání:Brno
Doba trvání:4 hodiny
Termín:

2. pololetí 2017

Školitel, tel:MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA, tel.: 532 233 371
Náplň:

dermatovenerologická problematika

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA, tel.: 532 233 371, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Diagnostika autoimunitních chorob

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:dermatovenerology, praktické lékaře
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Dermatovenerologické oddělení
Doba trvání:individuální dle požadujícího pracoviště
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA, tel.: 532 233 371
Náplň:

- klinické obrazy autoimunitních chorob v dermatologii

- terapie a mangement nemocí

- interpretace laboratorních nálezů

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA, tel.: 532 233 371, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Flebologie

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA, tel.: 532 233 371
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:dermatovenerology
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Dermatovenerologická klinika
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Prof. MUDr. Alena Pospíšilová, Csc., telefon: 532 233 372, MUDr. Sabina Sellner Švestková, Ph.D., tel.: 532 233 038
Náplň:

- základní problematika flebologie, CVI

- vyšetřovací postupy

- moderní terapeutické postupy

Organizaci zajišťuje, tel.:

Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Fototerapie

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:dermatovenerology v rámci předatestačního vzdělávání
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Dermatovenerologické oddělení
Doba trvání:individuálně dle požadujícího pracoviště
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Pavla Schimmerová, tel.: 532 233 382, Naděžda Veselá, tel.: 532 233 037
Náplň:

- léčebné možnosti fototerapie

- indikace fototerapie

- praktická ukázka přístrojů oddělení fyzikální terapie

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Pavla Schimmerová, tel.: 532 233 382, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Kompresivní terapie

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA, tel.: 532 233 371
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Dermatovenerologické oddělení
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Jana Chladilová, tel.: 532 233 373
Náplň:

- význam kompresivní terapie

- obvazový materiál

- paktická ukázka + nácvik

Organizaci zajišťuje, tel.:

Jana Chladilová, tel.: 532 233 373, tel.: 532 233 371, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Medicinská kosmetologie

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:dermatovenerology, event. NLZP
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Dermatovenerologické oddělení
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc., tel.: 532 233 386, Martina Šemberová, tel.: 532 233 443
Náplň:

- ošetřování nemocné pleti

- ošetřování zdravé pleti

- praktická ukázka

Organizaci zajišťuje, tel.:

Doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc., tel.: 532 233 386, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Technika zevní terapie u generalizovaných dermatóz

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Dermatovenerologické oddělení
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Lucie Krátká, tel.: 532 233 381
Náplň:

- základy farmakokinetiky extern

- využití různých forem

- zásady správné techniky nanášení zevní terapie

- praktické ukázky zevní terapie

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Lucie Krátká, tel.: 532 233 381, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Techniky mízní drenáže

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:školení, praktická část certifikovaného kurzu NCO NZO
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Dermatovenerologické oddělení
Doba trvání:2 - 3 dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Hana Matoušková, tel.: 532 233 381
Náplň:

- co je lymfedém

- ukázka manuální lymfodreáže

- vlastní praktický nácvik poddohledem školitele

Organizaci zajišťuje, tel.:

Hana Matoušková, tel.: 532 233 381, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Zevní terapie chronických ran

MUDr. Olga Faustmannová, Ph.D., MBA
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Dermatovenerologické oddělení
Doba trvání:1 - 2 dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Jana Chladilová, tel.: 532 233 373, Jana Pittnerová, tel.: 532 233 381
Náplň:

- co je chronická rána

- postup při ošetření chronické rány

- moderní i klasické terapeutické ostupy

Organizaci zajišťuje, tel.:

Jana Chladilová, tel.: 532 233 373, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Oddělení léčby bolesti

prim. MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:cerifikovaný kurz NCO NZO - praktická část
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení léčby bolesti
Doba trvání:2 měsíce
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Marie Konečná, DiS. - 532 232 797, Bc. Radka Bayerová - 532 232 797
Náplň:

- monitoring bolesti u pacienta včetně vyhodnocování a sledování intenzity bolesti, účinnosti analgetizace

- příprava pacienta na zákrok

- asistence u invazivních zákroků

- sledování stavu po invazivních zákrocích

- edukace pacienta s onemocněním páteře

- edukace pacienta v aplikaci do epi. katetrů a portů

- edukace pacienta v aplikaci opiátů - p.o.; transdermálně

- aplikce TENS; REBOX

Organizaci zajišťuje, tel.:

Marie Konečná, DiS. - 532 232 797, Bc. Radka Bayerová - 532 232 797, v. s. Eva Kašparová - 532 232 882, Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

Algeziologie

prim. MUDr. Marek Hakl, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z algeziologie
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení léčby bolesti
Doba trvání:2 měsíce
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:prim. MUDr. Marek Hakl, Ph.D. - tel.: 532 233 271
Náplň:

léčba chronických bolestivých stavů u onkologických  i neonkologických pacientů

Organizaci zajišťuje, tel.:

prim. MUDr. Marek Hakl, Ph.D. - tel.: 532 233 271, 532 232 797, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Specializační vzdělávání v klinické biochemii

Doc. MUDr. Milan Dastych , Csc., MBA
Typ vzdělávací akce:praktický nácvik
Určeno pro:lékaře a bioanalytiky
Místo konání:
Doba trvání:3 měsíce
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Zdeňka Čermáková, Ph.D., tel.: 532 233 949, RNDr. Miroslava Beňovská, Ph.D., Mgr. Jana Gottwaldová, Ing. Martina Podborská, Ph.D., Mgr. Ondřej Wieworka, MUDr. Hana Vinohradská, RNDr. Alena Mikušková
Náplň:

Preanalytické, analytické a postanalytické postupy u biochemických vyšetření. Praxe na rutinním úseku i dalších specializovaných úsecích, kontrola plauzibility dat.

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Zdeňka Čermáková, Ph.D., tel.: 532 233 949

Specializační vzdělání v klinické biochemii

Doc. MUDr. Milan Dastych, Csc., MBA
Typ vzdělávací akce:seminář s exkurzí
Určeno pro:NLZP - sestry
Místo konání:
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Martina Kvěchová, tel.: 532 233 054
Náplň:

úseky OKB, příjem biologického materiálu, odběr a transport, preanalytická fáze

Organizaci zajišťuje, tel.:

Martina Kvěchová, tel.: 532 233 054

Specializační vzdělání v klinické biochemii

Doc. MUDr. Milan Dastych, Csc., MBA
Typ vzdělávací akce:praxe
Určeno pro:studenty SZŠ a VOŠ v oboru KB, studenty bakalářského studia na LF MU v oboru Zdravotní laborant
Místo konání:
Doba trvání:dle požadavku
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Hana Budíková, Věra Sojková, Lucie Pučálková, Hana Vaníčková, Libuše Vaníčková, Bc. Ivana Házová (PDM), Bc. Martina Střížová (PRM)
Náplň:

seznámení s provozem, příjem BM, úsek RAM, úsek specif. proteinů a likvorologie, úsek speciálních metod, úsek imunochemických a RIA metod

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ Lenka Čoupková, tel.: 532 232 946, Martina Hrdinková, tel.: 532 233 164

Morfologie periferní krve

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., NCO NZO Brno
Typ vzdělávací akce:odborný kurz Work Shop (606/852)
Určeno pro:zdravotní laboranty bez specializace
Místo konání:NCO NZO Brno, FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení klinické hematologie
Doba trvání:3 dny
Termín:

7. 4. - 9. 4. 2017

Školitel, tel:dle určení NCO NZO Brno, Bc. Irena Trnavská, tel.: 543 559 535, Jaroslava Hoblová
Náplň:

Hodnocení krevních nátěrů z periferní krve, barvení krevních nátěrů a možnosti chyb. Patologie v morfologii erytrocytů, leukocytů a trombocytů, nálezy v periferii u hematologických onemocnění.

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO Brno, Klinické laboratoře

Specializační vzdělávání v oboru: Hematologie a transfuzní služba

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., NCO NZO Brno
Typ vzdělávací akce:odborný kurz specializační vzdělávání (kurz 610/852)
Určeno pro:zdravotní laboranty zařazené do specializačního vzdělávání
Místo konání:NCO NZO Brno
Doba trvání:5 dní
Termín:

27. 2. 2017 - 3. 3. 2017 - odborný modul 2

Školitel, tel:Bc. Irena Trnavská, tel.: 543 559 535
Náplň:

Součástí specializačního vzdělávání je povinná praxe na akreditovaných pracovištích. Seznam pracovišť bude studujícím předán a doplňován po obdržení rozhodnutí AK MZ ČR.

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO Brno, Klinické laboratoře 610/852

Specializační vzdělávání v oboru: Hematologie a transfuzní služba

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., NCO NZO Brno
Typ vzdělávací akce:odborný kurz specializačního vzdělávání
Určeno pro:zdravotní laboranty zařazené do specializačního vzdělávání
Místo konání:NCO NZO Brno
Doba trvání:5 dní
Termín:

15. - 19. 5. 2017 - odborný modul 1

4. - 8. 12. 2017 - odborný modul 2

Školitel, tel:Bc. Irena Trnavská, tel.: 543 559 535
Náplň:

Teoretická část specializačního studia.

Součástí specalizačního vzdělávání je povinná praxe na akreditovaných pracovištích. Seznam pracovišť bude studujícím předán a doplňován po obdržení rozhodnutí AK MZ ČR.

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO Brno, Klinické laboratoře 616/852

Specializační vzdělávání v oboru: Hematologie a transfuzní služba

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., NCO NZO Brno
Typ vzdělávací akce:odborný kurz specializační vzdělávání
Určeno pro:zdravotní laboranty zařazené do specializačního vzdělávání
Místo konání:NCO NZO Brno
Doba trvání:5 dní
Termín:

20. - 24. 11. 2017 zákldní modul

Školitel, tel:Bc. Irena Trnavská, tel.: 543 559 535
Náplň:

Teoretická část specializačního studia.

Součástí specializačního vzdělávání je povinná paxe na akreditovaých pracovištích. Seznam pracovišť bude studujícím předán a doplňován po obdržení rozhodnutí AK MZ ČR.

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCO NZO Brno, Klinické laboratoře 661/852

Jarní hematologický den regionu Jižní Morava a kraje Vysočina

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
Typ vzdělávací akce:regionální seminář
Určeno pro:lékaře, VŠ nelékaře, zdravotní laboranty, zdravotní sestry
Místo konání:Kyjov
Doba trvání:1 den
Termín:

7. - 8.4. 2017

Školitel, tel:Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
Náplň:
Organizaci zajišťuje, tel.:

Oddělení klinické hematologie FN Brno pod záštitou České hematologické společnosti ČLS JEP

XII. Brněnské hematologické dny

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
Typ vzdělávací akce:Kongres s mezinárodní účastí
Určeno pro:lékaře, VŠ nelékaře, zdravotní laboranty, zdravotní sestry
Místo konání:Hotel International, Brno
Doba trvání:2 dny
Termín:

1. - 2.11.2017

Školitel, tel:Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc., Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
Náplň:
Organizaci zajišťuje, tel.:

FN Brno, Česká hematologická společnost LS JEP, Česká společnost pro trombózu a hemostázu, Spolek pro trombózu a hemostázu, Centrum pro trombózu a hemostázu MU

Konference OKH

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
Typ vzdělávací akce:konference
Určeno pro:lékaře, VŠ nelékaře, zdravotní laboranty, zdravotní sestry
Místo konání:Kampus MU ILBIT, Pavilon A3, Kamenice 5, Brno
Doba trvání:1 den
Termín:

duben 2017, termín bude upřesněn

Školitel, tel:
Náplň:

Nové poznatky a zkušenosti na úsecích práce OKH

Organizaci zajišťuje, tel.:

FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení klinické hematologie

Konference OKH

Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
Typ vzdělávací akce:konference
Určeno pro:lékaře, VŠ nelékaře, zdravotní laboranty, zdravotní sestry
Místo konání:Kampus MU ILBIT, Pavilon A3, Kamenice 5, Brno
Doba trvání:1 den
Termín:

říjen 2017, termín bude upřesněn

Školitel, tel:
Náplň:

Nové poznatky a zkušenosti na úsecích práce OKH

Organizaci zajišťuje, tel.:

FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení klinické hematologie

MR vyšetřovací metody v praxi

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. MBA
Typ vzdělávací akce:odborná praxe
Určeno pro:radiologické asistenty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, pracoviště MR
Doba trvání:40 hodin
Termín:


dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Martin Buček, tel.: 532 233 546, Blanka Dostálová, tel.: 532 232 617
Náplň:

poskytnutí odborné praxe k certifikovanému kurzu zobrazovacích metod Magnetické rezonance

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Martin Buček, tel.: 532 233 546, Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

Intervenční radiologie v praxi

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. MBA
Typ vzdělávací akce:odborná praxe
Určeno pro:radiologické asistenty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, pracoviště NI a DSA
Doba trvání:40 hodin
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Martin Buček, tel.: 532 233 546, Marian Kotek, tel.: 532 233 596
Náplň:

poskytnurí odborné praxe k certifikovanému kurzu zobrazovacích metod Intervenční radiologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Martin Buček, tel.: 532 233 546, Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

Mamografie v praxi

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. MBA
Typ vzdělávací akce:odborná praxe
Určeno pro:radiologické asistenty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, pracoviště PRM - MAMO
Doba trvání:40 hodin
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Martin Buček, tel.: 532 233 546, Monika Sobotková, tel.: 532 238 403
Náplň:

poskytnutí odborné praxe k certifikovanému kurzu zobrazovacích metod Mamografie

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Martin Buček, tel.: 532 233 546, Monika Sobotková, tel.: 532 238 403, Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

CT vyšetřovací metody v praxi

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. MBA
Typ vzdělávací akce:odborná praxe
Určeno pro:radiologické pacienty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, pracoviště CT
Doba trvání:40 hodin
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Martin Buček, tel.: 532 233 546, Michaela Fantová, tel.: 532 233 549
Náplň:

poskytnutí odborné praxe k certifikovanému kurzu zobrazovacích metod Výpočetní tomografie

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Martin Buček, tel.: 532 233 546, Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

Praxe ve skiagrafii

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. MBA
Typ vzdělávací akce:odborná praxe
Určeno pro:radiologické asistenty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, pracoviště RTG 1
Doba trvání:40 hodin
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Martin Buček, tel.: 532 233 546
Náplň:

poskytnutí odborné praxe k certifikovanému kurzu zobrazovacích metod Analogová a digitální skiagrafie

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Martin Buček, tel.: 532 233 546, Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

Školení RO + test

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc. MBA
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:radiologické asistenty a lékaře RDK
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, zasedací místnost Radiologické kliniky
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

prosinec 2017

Školitel, tel:Bc. Vladimír Vitovič, tel.: 532 233 797
Náplň:

cílem semináře je přesné definování dávky a způsoby jejího monitorování + test z RO

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Martin Buček, tel.: 532 233 546

Dárcovské aferetické odběry

MUDr. Hana Lejdarová
Typ vzdělávací akce:praxe
Určeno pro:NLZP - všeobecné sestry
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Transfuzní a tkáňové oddělení
Doba trvání:1 týden (nebo dle domluvy)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Hana Lejdarová, tel.: 532 232 172, 532 233 933, Darina Dolečková, tel.: 532 233 899, 532 233 760
Náplň:

- dárcovské plazmaferézy

- teoretická + praktická část

- dárcovské trombocytaferézy

- teoretická + praktická část

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Hana Lejdarová, tel.: 532 232 172, Lenka Janečková - sekretariát, tel.: 532 232 172, Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

Hematologie a transfuzní lékařství

MUDr. Hana Lejdarová
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z Hematologie a transfuzního lékařství
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Transfuzní a tkáňové oddělení
Doba trvání:2 měsíce (Věstník MZ ČR 2011, částka 6), 3 měsíce (Věstník MZ ČR , částka 10)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Hana Lejdarová, tel.: 532 232 172, 532 233 933
Náplň:

- správa registrů dárců krve a krvetvorných buněk

- výroba autologních a alogenních transfuzních přípravků

- výroba plazmy pro průmyslové zpracování

- look back, stažení přípravků

- odběry plné krve a odběry krevních složek aferézou

- vyšetřování znamének krví přenosných chorob

- činnosti krevní banky

- činnosti imunohematologických laboratoří

- problematika potransfuzních reakcí a událostí

- imunohematologie leukocytů a trombocytů

- problematika HLA

- terapeutické aferézy

- účelná hemoterapie/hemovigilance

- zpracování hemopoetických buněk

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Hana Lejdarová, tel.: 532 232 172, 532 233 933, Lenka Janečková - sekretariát, tel.: 532 232 172, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Klinická hematologie a transfuzní služba

MUDr. Hana Lejdarová
Typ vzdělávací akce:praxe
Určeno pro:NLZP v přípravě na atestaci z Klinické hematologie a transfuzní služby
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Transfuzní a tkáňové oddělení
Doba trvání:dle určení
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Alena Pejchalová, tel.: 532 232 768
Náplň:

výroba transfuzních přípravků

- imunohematologie erytrocytů

- činnosti specializované imunohematologické laboratoře

- imunohematologická vyšetření těhotných žen

- vyšetřování známek krví přenosných chorob

- činnosti krevní banky

- problematika potransfuzních reakcí a událostí

- imunohematologie lukocytů a trombocytů

- problematika HLA

- zpracování hemopoetických buněk

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Alena Pejchalová, tel.: 532 232 768, Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

Výroba trombocytů v náhradních roztocích

MUDr. Hana Lejdarová
Typ vzdělávací akce:odborný seminář
Určeno pro:lékaře a NLZP, kteří pracují v ZTS
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Transfuzní a tkáňové oddělení
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:RNDr. Rita Pacasová, Ph.D., tel.: 532 232 506, 532 236 070
Náplň:

- výroba trombocytů v náhradních roztocích

- směsné trombocyty z buffy coatu

- trombocyty z aferézy

- teoretická část

- vlastní praktické zkušenosti

- logistika a organizace práce při výrobě

- ekonomika

- volba SZM a PZT, vhodných pro zpracování trombocytů

- kontrla jakosti

Organizaci zajišťuje, tel.:

RNDr. Rita Pacasová, Ph.D., tel.: 532 232 506, 532 236 070, Lenka Janečková - sekretariát, te.: 532 232 172, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566, Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

Specializované činnosti všeobecné sestry v ZTS

MUDr. Hana Lejdarová
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz
Určeno pro:Všeobecné sestry, které pracují v ZTS
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Transfuzní a tkáňové oddělení
Doba trvání:10 dnů
Termín:

dle nabídky

Školitel, tel:MUDr. Hana Lejdarová, tel.: 532 232 172, 532 233 933, Darina Dolečková, tel.: 532 233 899, 532 233 760
Náplň:

- Dárcovství krve a typy odběrů

- Zpracování plné krve a výroba TP

- Typy TP a krevních derivátů

- Vyšetření infekčních markerů a dárců krve

- Základní imunohematologicá vyšetření

- Zásady SVP a metrologie v ZTS

- Zásady a rizika hemoterapie

- Kontrola kvality v ZTS

- Registry dárců krve, poblematika náboru dárců krve

- Odběr krevních sožek aferetickými technikami

- Terapeutické hemaferézy

- Zásady výdeje TP a krevních derivátů

- Vedení skladu TP

- Práce s ozařovačem TP

- Legislativní předpisy v ZTS

- Teoretická a praktická část

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Bc. Martina Adamcová - TTO, tel.: 532 232 997, Lenka Janečková - sekretariát, tel.: 532 232 172, Bc. Lucie Chocholáčová - OVPZ, tel.: 532 233 471

Příprava pacienta k radioizotopovým vyšetřením

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:všeobecné sestry
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika nukleární medicíny
Doba trvání:4 hodiny
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Hana Holíková, tel.: 532 233 583. Markéta Ságnerová, tel.: 532 233 583
Náplň:

příprava pacienta k radioizotopovému vyšetření, oš. péče v průběhu a po jeho skončení

Organizaci zajišťuje, tel.:

Hana Holíková, tel.: 532 233 583. Markéta Ságnerová, tel.: 532 233 583

Diagnostika orgánů pomocí radionuklidů

MUDr. Igor Černý
Typ vzdělávací akce:školící akce
Určeno pro:radiologické asistenty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika nukleární medicíny
Doba trvání:4 hodiny
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Bc. Jana Švagriková, tel.: 532 233 583, Bc. Tomáš Zeman, tel.: 532 233 583
Náplň:

zobrazovací techniky v nukleární medicíně

Organizaci zajišťuje, tel.:

Bc. Jana Švagriková, tel.: 532 233 583, Bc. Tomáš Zeman, tel.: 532 233 583

Radionuklidová vyšetření v gastroenterologii

MUDr. Igor Černý
Typ vzdělávací akce:školící akce
Určeno pro:lékaře pracující v nukleární medicíně (příp. v jiných oborech)
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika nukleární medicíny
Doba trvání:2 - 3 dny
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:MUDr. Helena Kašpárková, tel.: 532 233 581
Náplň:

problematika radionuklidových vyšetření v gastroenterologii

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Helena Kašpárková, tel.: 532 233 581

Diagnostika a semikvantitativní hodnocení u neuroblastomu pomocí MIBG

MUDr. Igor Černý
Typ vzdělávací akce:školící akce
Určeno pro:lékaře pracující v nukleární medicíně (příp. v jiném oboru - dle zájmu)
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika nukleární medicíny
Doba trvání:2 dny
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:MUDr. Igor Černý, tel.: 532 233 584
Náplň:

problematika diagnostiky neuroblastomu pomocí radionuklidů

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Igor Černý, tel.: 532 233 584

Bariérový ošetřovací režim

MUDr. Markéta Hanslianová
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:NLZP i lékaře FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, dle určení
Doba trvání:1 hodina
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Silvie Hodová, tel.: 532 233 769, 532 232 779
Náplň:

Teoretické poznatky o bariérových ošetřovatelských technikách, nástavbových režimových opatřeních - izolacích pacientů ve FN Brno se zaměřením na prevenci a šíření nozokomiálních nákaz

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Silvie Hodová, tel.: 532 233 769, 532 232 779

Hygiena rukou

MUDr. Markéta Hanslianová
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:NLZP i lékaře FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, dle určení
Doba trvání:1 hodina
Termín:

dle určení

Školitel, tel:Mgr. Silvie Hodová, tel.: 532 233 769, 532 232 779
Náplň:

Teoretické poznatky i praktický nácvik správného mytí a dezinfekce rukou se zaměřením na prevenci nozokomiálních nákaz

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Silvie Hodová, tel.: 532 233 769, 532 232 779

Seznámení s provozem OKM

MUDr. Markéta Hanslianová
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:NLZP FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení klinické mikrobiologie
Doba trvání:1 hodina
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Šárka Černá, tel.: 532 232 199
Náplň:

Organizační členění pracoviště, odběr, transport a uchování biologického materiálu, možnosti zlepšení spolupráce s cílem zefektivnit výtěžnost vyšetření.

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Šárka Černá, tel.: 532 232 199

Rezistence bakterií k antibiotikům, racionální antibiotická terapie

MUDr. Markéta Hanslianová
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře
Místo konání:dle určení
Doba trvání:1 hodina
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Prim. MUDr. Markéta Hanslianová, tel.: 532 232 392
Náplň:

Vývoj a aktuální situace rezistence vybraných bakterií k antibiotikům v Evropě, ČR i FN Brno. Zásady racionální antimikrobiální terapie.

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prim. MUDr. Markéta Hanslianová, tel.: 532 232 392

Ekonomická kalkulace na CS

Prim. RNDr. Bruno Šudřich
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:NLZP nebo THP zpracovávající data a ekonomickou problematiku CS
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrální sterilizace
Doba trvání:3 dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Prim. RNDr. Bruno Šudřich, tel.: 532 233 946, VS Dagmar Ježková, Renata Hrdinová, pověřený zaměstnanec EO
Náplň:

- provoz CS, monitoring a možnosti sběru dat

- souhrnné infomace o ekonomických procesech na odd. CS

- zpracování ekonomicých a staistických podkladů

- krátkodobé a dlouhodobé strategie

- praktické aplikace v provozu CS

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prim. RNDr. Bruno Šudřich, tel.: 532 233 946, VS Dagmar Ježková, Renata Hrdinová, pověřený zaměstnanec EO

Provoz centrální úpravny lůžek

Prim. RNDr. Bruno Šudřich
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:NLZP pracující na CS, CÚL nebo v dané problematice
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrální sterilizace
Doba trvání:3 dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Prim. RNDr. Bruno Šudřich, tel.: 532 233 946, VS Dagmar Ježková, Simona Mikešová
Náplň:

- hygienická a dezinfekční problematika ve zdrav. zařízení

- hygienická a dezinfekční problematika řešená v centralizované úpravně lůžek

- nozokomiální infekce v lůžkovém zdrav. zařízení

- protiepidemická opatření ve zdravotnickém zařízení

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prim. RNDr. Bruno Šudřich, tel.: 532 233 946, VS Dagmar Ježková, Simona Mikešová, Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

Provoz CS

Prim. RNDr. Bruno Šudřich
Typ vzdělávací akce:seminář a stáž
Určeno pro:NLZP pracující na CS
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrální sterilizace
Doba trvání:3 dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Prim. RNDr. Bruno Šudřich, tel.: 532 233 946, VS Dagmar Ježková
Náplň:

- aktuální pohled na provoz CS a CÚL ve zdrav. zařízení

- praktická cvičení v provozu CS - zvládnutí základínch technologií

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prim. RNDr. Bruno Šudřich, tel.: 532 233 946, VS Dagmar Ježková, Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

Validace a kontrola parních a nízkoteplotních sterilizačních procesů

Prim. RNDr. Bruno Šudřich
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:NLZP pracující na CS, pracovníky zdravotnické a hygienické služby, technické pracovníky, obsluhu a provozovatele sterilizační techniky
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrální sterilizace
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Prim. RNDr. Bruno Šudřich
Náplň:

- souhrnné informace o sterilizačních procesech

- kontrola přístrojové techniky

- kontrola sterilizačních procesů

- aktuální stav legislativy

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prim. RNDr. Bruno Šudřich, tel.: 532 233 946

Provoz CS a CÚL ve zdravotnickém zařízení

Prim. RNDr. Bruno Šudřich
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:studenty škol se zdrav. zaměřením nebo LF, zdravotnické pracovníky
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrální sterilizace
Doba trvání:8 hodin
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Prim. RNDr. Bruno Šudřich, tel. 532 233 946, VS Dagmar Ježková
Náplň:

- hygienická a protiepidemická problematika, režimy a opatření ve zdravotnickém zařízení

- provoz CS a CÚL ve zdrav. zařízení

- sterilizace a dezinfekce ve zdravotnickém zařízení

- monitoring provozu a ekonomiky

- systém řízené jakosti na CS

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prim. RNDr. Bruno Šudřich, tel. 532 233 946

Mezinárodní kongres STERIL.CZ

Prim. RNDr. Bruno Šudřich
Typ vzdělávací akce:odborná konference
Určeno pro:zaměstnance CS, hygieniky, epidemiology, technické prac., zdravotnickou veřejnost
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrální sterilizace
Doba trvání:2 dny
Termín:

2017

Školitel, tel:dle programu
Náplň:

hygienická a epidemiologická problematika ve zdrav. zařízeních, systém jakosti na CS, problematika dezinfekce a sterilizace, monitoring a kontrola procesů, provozní problematika CS

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prim. RNDr. Bruno Šudřich, tel.: 532 233 946

Specifická ošetřovatelská péče při endoskopických vyšetřeních v gastroenterologii a bronchologii

Prof. MUDr. Aleš Hep, CSc., Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz
Určeno pro:všeobecné sestry s endoskopickou praxí
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Endoskopické centrum
Doba trvání:100 vyučovacích hodin (3 týdny)
Termín:

9.5. - 27. 5. 2016

Školitel, tel:MUDr. Milan Dastych, Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., tel.: 532 233 747
Náplň:


získání ucelených vědomostí a dovedností při endoskopických vyšetřeních v gastroenterologii a bronchologii

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Renáta Grossová Klementová - tel.: 532 233 730, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Souhrn výsledků vyšetření v roce 2016 - laboratoř molekulárně genetická, ambulance, cytogenetická laboratoř, integrovaná laboratoř mol. cytogenetická

Prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Oddělení lékařské genetiky
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

třetí úterý v běžném měsíci, leden 2017

Školitel, tel:MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D., RNDr. Iveta Valášková, Ph.D., Doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
Náplň:

statistické hodnocení 2016

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Jana Šoukalová, tel.: 532 234 249

Doporučované postupy genetických vyšetření u dárců gamet

Prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Oddělení lékařské genetiky
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

třetí úterý v běžném měsíci, únor 2017

Školitel, tel:MUDr. Rastislav Beharka, tel.: 532 234 236
Náplň:

doporučované postupy genetických vyšetření

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Jana Šoukalová, tel.: 532 234 249

Nálezy strukturální chromosomové aberace chromosomu 18 - 2 kazuistiky

Prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Oddělení lékařské genetiky
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

třetí úterý v běžném měsíci, duben 2017

Školitel, tel:Mgr. Marta Hanáková, tel.: 532 234 491
Náplň:

zajímavé kazuistiky

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Jana Šoukalová, tel.: 532 234 249

PGD aktuální možnosti, přístupy

Prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Oddělení lékařské genetiky
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

třetí úterý v běžném měsíci, duben 2017

Školitel, tel:Mgr. Jakub Horák, Ph.D. (Repromeda, s.r.o.)
Náplň:

novinky v PGD

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Jana Šoukalová, tel.: 532 234 249

Diplomové práce studentů PřF MU - molekulární genetika

Prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Oddělení lékařské genetiky
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

třetí úterý v běžném měsíci, květen 2017

Školitel, tel:MUDr. Iveta Valášková, Ph.D., tel.: 532 234 715
Náplň:

prezentace diplomové práce

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Jana Šoukalová, tel.: 532 234 249

Diplomové práce studentky PřF MU - mol. cytogenetika

Prim. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Oddělení lékařské genetiky
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

třetí úterý v běžném měsíci, červen 2017

Školitel, tel:Doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc., tel.: 532 234 745
Náplň:

prezentace diplomové práce

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Jana Šoukalová, tel.: 532 234 249

Projekt vyšetření NGS u pacientů s VV mentální retardací a autismem

Prim. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Oddělení lékařské genetiky
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

třetí úterý v běžném měsíci, září 2017

Školitel, tel:Mgr. Markéta Wayhelová, tel.: 532 234 745
Náplň:

diagnostika pacientů s VV metální retardací a autismem

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Jana Šoukalová, tel.: 532 234 249

Brněnský genetický den

Prim. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:konference
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:bude upřesněno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

říjen 2017

Školitel, tel:Prim. Renata Gaillyová, Ph.D., tel.: 532 234 298 - sekretariát
Náplň:

Klinická genetika - Vzácná onemocnění - Kazuistiky, zajímavé a nedořešené případy

Organizaci zajišťuje, tel.:

Bc. Renata Spěšná, tel.: 532 234 572

Etika asistované reprodukce

Prim. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Oddělení lékařské genetiky
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

třetí úterý v běžném měsíci, říjen 2017

Školitel, tel:MUDr. M. Novotná, UNICA
Náplň:

Etika asistované reprodukce

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Jana Šoukalová, tel.: 532 234 249

Anhidrotická ektodermální dysplazie - zajímavé kazuistiky

Prim. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Oddělení lékařské genetiky
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

třetí úterý v běžném měsíci, listopad 2017

Školitel, tel:MUDr. Jana Šoukalová, tel.: 532 234 249
Náplň:

zajímavé kazuistiky

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Jana Šoukalová, tel.: 532 234 249

Jak správně sedět při práci

Prim. Renata Gaillyová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, VŠ - nelékaře, NLZP
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Oddělení lékařské genetiky
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

třetí úterý v běžném měsíci, prosinec 2017

Školitel, tel:fyzioterapeut DRHO PDM
Náplň:

Jak správně sedět při práci - PC, mikroskop

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Jana Šoukalová, tel.: 532 234 249

MRCP

Doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:radiologické asistenty
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské radiologie, výuková místnost
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

21. 9. 2017

Školitel, tel:Jan Černý, DiS., tel.: 532 234 580
Náplň:

Úvod, anatomie, sekvence, postup vyšetření, závěr

Organizaci zajišťuje, tel.:

PDM - KDR FN Brno, tel.: 532 234 580

MR uzavřený a otevřený systém

Doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:radiologické asistenty
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské radiologie, výuková místnost
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

2. 2. 2017

Školitel, tel:Bc. Karel Rybníček, DiS., tel.: 532 234 580
Náplň:

Úvod, principy, rozdíly, technické řešení, závěr

Organizaci zajišťuje, tel.:

PDM - KDR FN Brno, tel.: 532 234 580

CTAG končetin

Doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:radiologické asistenty
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské radiologie, výuková místnost
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

22. 3. 2017

Školitel, tel:Dana Jirásková, tel.: 532 234 580
Náplň:

Úvod, anatomie, princip, kontrastní látky, postup, zpracování, závěr

Organizaci zajišťuje, tel.:

PDM - KDR FN Brno, tel.: 532 234 580

Kardiologické výkony na AG

Prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:radiologické asistenty
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské radiologie, výuková místnost
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

13. 4. 2017

Školitel, tel:Tomáš Jatel, DiS., tel.: 532 234 580
Náplň:

Úvod, anatomie, jednotlivé výkony, postup vyšetření, závěr

Organizaci zajišťuje, tel.:

Tomáš Jatel, DiS., tel.: 532 234 580

Vyš. pojízdným rtg Fuji

Doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:radiologické asistenty
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské radiologie, výuková místnost
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

10. 5. 2017

Školitel, tel:Pavla Střelcová, DiS., tel.: 532 234 580
Náplň:

Úvod, popis, digitalizace, specifika vyšetření na oddělení, závěr

Organizaci zajišťuje, tel.:

PDM - KDR FN Brno, tel.: 532 234 580

CT - generace a princip

Doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:radiologické asistenty
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské radiologie, výuková místnost
Doba trvání:2 hodiny
Termín:


15. 6. 2017

Školitel, tel:Marie Křivá, tel.: 532 234 580
Náplň:

Úvod, princip CT, popis, multidetektorové CT, závěr

Organizaci zajišťuje, tel.:

PDM - KDR FN Brno, tel.: 532 234 580

MCUG

Doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:radiologické asistenty
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské radiologie, výuková místnost
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

5. 10 2017

Školitel, tel:Miriam Masárová, tel.: 532 234 580
Náplň:

Úvod, anatomie, popis vyšetření, kontrastní látky, závěr

Organizaci zajišťuje, tel.:

PDM - KDR FN Brno, tel.: 532 234 580

UZ příprava na vyšetření, biopsie

Doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:radiologické asistenty
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské radiologie, výuková místnost
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

16. 11. 2017

Školitel, tel:Hana Langerová - 532 234 580
Náplň:

Úvod, princip ultrazvuku, popis vyšetření, příprava na biopsie, závěr

Organizaci zajišťuje, tel.:

PDM - KDR FN Brno, tel.: 532 234 580

Zdravotní laborant

MUDr. Jan Blatný, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:praxe
Určeno pro:studenty SZŠ a VOŠ v oboru Zdravotní laborant/ studenty bakalářského studia na LF v oboru Zdravotní laborant
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Oddělení dětské hematologie
Doba trvání:dle požadavku
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Magdaléna Jelínková, tel.: 532 234 344, Barbora Jordánová, tel.: 532 234 500, 532 234 650
Náplň:

- seznámení s provozem ODH

- příjem biologického mteriálu

- laboratoř rutinní morfologie a hemolýz

- laboratoř koagulační

- laboratoř speciální morfologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

Lenka Čoupková - OVPZ, tel.: 532 232 946

Léčba pacientů s hemofilií s inhibitorem

MUDr. Jan Blatný, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:vzdělávací kurz
Určeno pro:lékaře
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Oddělení dětské hematologie, seminární místnost; FN Brno, Černopolní 22a, Vzdělávací centrum NLZP
Doba trvání:3 dny, kurz v českém/anglickém jazyce
Termín:

dle domluvy, zpravidla 1 x ročně

Školitel, tel:MUDr. Jan Blatný, Ph.D., tel.: 532 234 244
Náplň:
Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Jan Blatný, Ph.D., tel.: 532 234 244

Problematika odběrů biologického materiálu na hematologická/biochemická vyšetření

MUDr. Jan Blatný, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:NLZP - sestry
Místo konání:FN Brno, Černopolní 22a, Klinika dětských infekčních nemocí
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

bude upřesněn, zpravidla 2x ročně

Školitel, tel:Barbora Jordanová, tel.: 532 234 500, 532 234 650
Náplň:

- problematika odběrů biologického materiálu

- preanalytická fáze laboratorního vyšetření

- požadavky na množství biologického materiálu

- značení odběrů, žádanka

- transport biologického materiálu do laboratoře

- časová odezva vyšetření

- interference

- laboratorní příručka ODH/OKB

Organizaci zajišťuje, tel.:

Barbora Jordanová, tel.: 532 234 500, 532 234 650

Klinická hematologie a TS

MUDr. Jan Blatný, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:praxe
Určeno pro:NLZP v SPV oboru Klinické hematologie a transfúzní služba
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Oddělení dětské hematologie
Doba trvání:dle určení
Termín:


dle domluvy

Školitel, tel:Michaela Kokeszová, Petra Blažková, tel.: 532 234 500
Náplň:

- seznámení s provozem ODH

- příjem biologického materiálu

- laboratoř rutinní morfologie ahemolýz

- laboratoř koagulační

- laboratoř speciální morfologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

Dětská kardiologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, dětské kardiology, revmatology, gynekology
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Marie Macků, MUDr. Marcel Schüller, Ph.D., MUDr. Jana Fráňová, tel.: 532 234 480, 532 234 482
Náplň:

dětská revmatologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Marie Macků, MUDr. Marcel Schüller, Ph.D., MUDr. Jana Fráňová, tel.: 532 234 480, 532 234 482, Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

Dětská gastroenterologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské gastroenterologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:prim. MUDr. František Jimramovský, MHA, tel.: 532 234 226, MUDr. Dalibor Klusáček, tel.: 532 234 226, MUDr. Milan Bajer, Ph.D., tel.: 532 234 995
Náplň:

malabsorpční syndromy (MAS) a vrozené metabolické vady

Organizaci zajišťuje, tel.:

prim. MUDr. František Jimramovský, MHA, tel.: 532 234 226, MUDr. Dalibor Klusáček, tel.: 532 234 226, MUDr. Milan Bajer, Ph.D., tel.: 532 234 995, Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

Dětská gastroenterologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské gastroenterologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:3 dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Dalibor Klusáček, tel.: 532 234 226, MUDr. Milan Bajer, Ph.D., tel.: 532 234 995
Náplň:

evidence Based Medicine v dětské gastroenterologii, práce s registry pacientů

Organizaci zajišťuje, tel.:

Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164, MUDr. Dalibor Klusáček, tel.: 532 234 226, MUDr. Milan Bajer, Ph.D., tel.: 532 234 995

Dětská gastroenterologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské gastroenterologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:prim. MUDr. František Jimramovský, MHA, tel.: 532 234 226, MUDr. Dalibor Klusáček, tel.: 532 234 226, MUDr. Milan Bajer, Ph.D., tel.: 532 234 995
Náplň:

dětská gastroenterologie, aktuální problémy diagnostiky a terapie

Organizaci zajišťuje, tel.:

Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164, prim. MUDr. František Jimramovský, MHA, tel.: 532 234 226, MUDr. Dalibor Klusáček, tel.: 532 234 226, MUDr. Milan Bajer, Ph.D., tel.: 532 234 995

Alergo-imunologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské alergo-imunologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Helena Schneiderová, tel.: 532 234 463
Náplň:

souhrnná informace o diagnostických a terapeutických postupech v dětské alergo-imunologii

Organizaci zajišťuje, tel.:

Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164, MUDr. Helena Schneiderová, tel.: 532 234 463

Alergo-pulmologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské alergo-pulmologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Doc. MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D., tel.: 532 234 469
Náplň:

souhrnná informace o diagnostických a terapeutických postupech v dětské alergo-pulmologii

Organizaci zajišťuje, tel.:

Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164, Doc. MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D., tel.: 532 234 469

Dětská endokrinologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské endokrinologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Dana Novotná, Ph.D., tel.: 532 234 463
Náplň:

poruchy růstu - souhrnná informace o diagnostických a terapeutických postupech

Organizaci zajišťuje, tel.:

Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164, MUDr. Dana Novotná, Ph.D., tel.: 532 234 463

Dětská endokrinologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské gastroenterologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Dana Novotná, Ph.D., tel.: 532 234 463
Náplň:

souhrnná informace o diagnostických a terapeutických postupech v dětské endokrinologii

Organizaci zajišťuje, tel.:

Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164, MUDr. Dana Novotná, Ph.D., tel.: 532 234 463

Dětská nefrologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské nefrologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., tel.: 532 234 226
Náplň:

poruchy vnitřního prostředí, racionální indikace a interpretace některých laboratorních vyšetření se zvl. respektem k onemocnění ledvin a intenzivní péči

Organizaci zajišťuje, tel.:

Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164, Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., tel.: 532 234 226

Pediatrie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské gastroenterologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., tel.: 532 234 226
Náplň:

seznámení s problematikou pediatrie řešenou na klinickém pracovišti a to jak v lůžkové tak ambulantní části; diagnostika a terapie v klinické praxi

Organizaci zajišťuje, tel.:

Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164, Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc., tel.: 532 234 226

Dětská diabetologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské diabetologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Petra Konečná, Ph.D., tel.: 532 234 948
Náplň:

všeobecná problematika dětské diabetologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164, MUDr. Petra Konečná, Ph.D., tel.: 532 234 948

Diabetologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské diabetologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Marie Pejchlová, tel.: 532 234 997
Náplň:

aktuality v dětské diabetologii

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Marie Pejchlová, tel.: 532 234 997, Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

Neonatologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské neonatologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Lia Elstnerová, tel.: 532 234 406
Náplň:

racionální postupy ošetřování, léčby a výživy patologických novorozenců

Organizaci zajišťuje, tel.:

Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164, MUDr. Lia Elstnerová, tel.: 532 234 406

Neonatologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, lékaře dětských oddělení, praktické lékaře a další, kteří se zabývají problematikou dětské diabetologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Lia Elstnerová, tel.: 532 234 406
Náplň:

praktické diagnostické i terapeutické postupy u patologických novorozenců

Organizaci zajišťuje, tel.:

Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164, MUDr. Lia Elstnerová, tel.: 532 234 406

Dětská kardiologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, dětské kardiology, revmatology, gynekology
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Pavel Vít, MUDr. Jiří Navrátil, tel.: 532 234 480
Náplň:

dětská kardiologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Pavel Vít, MUDr. Jiří Navrátil, tel.: 532 234 480, Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

Dětská kardiologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, dětské kardiology, revmatology, gynekology
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Jiří Navrátil, tel.: 532 234 480
Náplň:

prenatální kardiologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164, MUDr. Jiří Navrátil, tel.: 532 234 480

Dětská kardiologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, dětské kardiology, revmatology, gynekology
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Pavel Vít, tel.: 532 234 480
Náplň:

katetrizace a radiofrekvenční ablace

Organizaci zajišťuje, tel.:

Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164, MUDr. Pavel Vít, tel.: 532 234 480

Dětská kardiologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:pediatry, dětské kardiology, revmatology, gynekology
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Pavel Vít, tel.: 532 234 480
Náplň:

poruchy srdečního rytmu

Organizaci zajišťuje, tel.:

Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164, MUDr. Pavel Vít, tel.: 532 234 480

Hemodialýza

NCONZO, Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná praxe
Určeno pro:pro NLZP studující SPV - ARIP v pediatrii, int. péče v nefrologii, ev. další dětské sestry, všeobecné sestry v oboru
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika, odd. 46
Doba trvání:1 týden dle dohody
Termín:

dle dohody

Školitel, tel:Monika Bodanská, Zdenka Bártová, Alena Horká, tel.: 532 234 662, 532 234 664
Náplň:

seznámení s prací sestry na hemodialyzačním pracovišti

Organizaci zajišťuje, tel.:

Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164, Monika Bodanská, Zdenka Bártová, Alena Horká, tel.: 532 234 662, 532 234 664

Diabetes mellitus

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:všeobecné sestry, dětské sestry pracující na dětských interních odděleních, pro sestry specialistky
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika, odd. 48
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Bc. Stanislava Holemá, Renata Daňková, tel.: 532 234 475, 532 234 485
Náplň:

edukace diabetiků/inzulinové pumpy, inzulinová pera, dieta, dokumentace/

Organizaci zajišťuje, tel.:

Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164, Bc. Stanislava Holemá, Renata Daňková, tel.: 532 234 475, 532 234 485

Enterobiopsie, potravinové alergie, nesnášenlivost lepku

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná praxe
Určeno pro:pro všeobecné sestry, dětské sestry pracující na dětských interních odděleních, pro sestry specialistky
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika, odd. 48
Doba trvání:2 - 5 dnů
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Bc. Stanislava Holemá, tel.: 532 234 485, 532 234 475
Náplň:

fibroskopické vyšetření u dětí, nové postupy určování diagnózy u celiakie, bioptická sonda

Organizaci zajišťuje, tel.:

Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164, Bc. Stanislava Holemá, tel.: 532 234 485, 532 234 475

Perioperační péče u novorozenců

NCONZO, Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná praxe
Určeno pro:dětské sestry pracující na novorozeneckých a chirurgických odděleních JIP
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika, odd. 56
Doba trvání:3 - 5 dnů
Termín:

dle dohody

Školitel, tel:Ludmila Pecková, Blanka Hašková, Věra Hyksová, tel.: 532 234 406
Náplň:

perioperační péče u novorozenců, ošetřovatelská péče o novorozence v období před i po chirurg. zákroku:

seznámení s nejčastějšími diagnózami vyžadující chirurgickou intervenci na novor. JIP

seznámení s přístrojovou technikou

vedení dokumentace

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164, Ludmila Pecková, Blanka Hašková, Věra Hyksová, tel.: 532 234 406

Patologičtí novorozenci

NCONZO, Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná praxe
Určeno pro:NLZP studující SPV - ARIP v pediatrii, pro dětské sestry pracující na patolog. novorozencích
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika, odd. 46
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle dohody

Školitel, tel:Hana Juránková, tel.: 532 234 406
Náplň:

seznámení s prací dětské sestry na novorozeneckém oddělení JIP, standardy, plány ošetřovatelské péče

Organizaci zajišťuje, tel.:

Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164, Hana Juránková, tel.: 532 234 406

Ošetřování stomií

NCONZO, Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná praxe
Určeno pro:NLZP studující SPV - ARIP v pediatrii, pro dětské sestry pracující na patolog. novorozencích
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika, odd. 56
Doba trvání:3 dny
Termín:

dle dohody

Školitel, tel:Ludmila Bendová, tel.: 532 234 406
Náplň:

seznámení s prací DS na novorozeneckém oddělení se stomiky /péče o stomie, stoma poradna/

Organizaci zajišťuje, tel.:

Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164, Ludmila Bendová, tel.: 532 234 406

Dětská dermatovenerologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:předatestační odborná stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z dětské dermatovenerologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika - kožní oddělení (ambulantní a lůžková část pracoviště)
Doba trvání:3 - 6 měsíců
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Hana Bučková, Ph.D., tel.: 532 234 527
Náplň:

morfologické a funkční vlastnosti kůže v průběhu vývoje dítěte

současná diagnostika a léčebné postupy u dermatóz dětského věku

Organizaci zajišťuje, tel.:

Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164, MUDr. Hana Bučková, Ph.D., tel.: 532 234 527

Dětská dermatovenerologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:předatestační odborná stáž
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z dětské dermatovenerologie
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika - kožní oddělení
Doba trvání:4 - 8 týdnů
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Hana Bučková, Ph.D., tel.: 532 234 527, Renata Faberová, Ph.D., tel.: 532 234 534
Náplň:

diagnostika, sledování a léčba dětí s dermatovenerologickými chorobami

Organizaci zajišťuje, tel.:

Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164, MUDr. Hana Bučková, Ph.D., tel.: 532 234 527, Renata Faberová, Ph.D., tel.: 532 234

Dětská dermatovenerologie

Prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:dermatovenerology
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Pediatrická klinika - kožní oddělení
Doba trvání:1 - 4 týdny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Hana Bučková, Ph.D., tel.: 532 234 527, Renata Faberová, Ph.D., tel.: 532 234
Náplň:

novinky v diagnostice a léčbě dětských kožních chorob

Organizaci zajišťuje, tel.:

Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164, MUDr. Hana Bučková, Ph.D., tel.: 532 234 527, Renata Faberová, Ph.D., tel.: 532 234

Intenzivní péče v dětské infekci

Doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc.
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v předatestační přípravě z oboru přenosných nemocí
Místo konání:FN Brno, Černopolní 22a, Klinika dětských infekčních nemocí - JIP, odd. 52
Doba trvání:3 měsíce
Termín:

dle domluvy s vedením kliniky

Školitel, tel:Prim. MUDr. Tomáš Habanec, Ph.D., MUDr. Eliška Žarošská - ved. lékař JIP
Náplň:

septické stavy u dětí, cystická fibróza, purulentní meningitidy, encefalitidy, dehydratace u akutních průjmů

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prim. MUDr. Tomáš Habanec, Ph.D., tel.: 532 234 532, Jarmila Konečná - sekretariát, tel.: 532 234 532, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Infekční lékařství

Doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc.
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:lékaře v předatestační přípravě z dětského lékařství a praktického lékařství
Místo konání:FN Brno, Černopolní 22a, Klinika dětských infekčních nemocí
Doba trvání:1 měsíc
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc.
Náplň:

- infekce CNS

- zoonózy u dětí

- virové hepatitidy

- alimentární infekce

- infekce u novorozenců

- očkování

Organizaci zajišťuje, tel.:

Doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc., tel.: 532 234 229, Jarmila Konečná - sekretariát, tel.: 532 234 532, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Specifika v ošetřovatelské péči o děti s infekčním onemocněním

Doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Černopolní 22a, Klinika dětských infekčních nemocí
Doba trvání:2 dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Bc. Jana Šíblová
Náplň:

- infekční onemocnění v dětském věku

- teoretické informace spojené s praktickými ukázkami, včetně specifk ošetřovatelské péče

- bariérová ošetřovatelská technika

- hygienicko-epidemiologické zásady povozu infekční kliniky

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Bc. Jana Šíblová, tel.: 532 234 524

Klinické semináře KDIN

Doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc.
Typ vzdělávací akce:odborný seminář
Určeno pro:lékaře KDIN
Místo konání:FN Brno, Černopolní 22a, Klinika dětských infekčních nemocí - knihovna
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

středy 13: 00 hod.

Školitel, tel:lékaři KDIN
Náplň:

dle rozpisu seminářů

Organizaci zajišťuje, tel.:

Jarmila Konečná - sekretariát, tel.: 532 234 532

Novinky v očkování

Doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:infektology, praktické lékaře
Místo konání:FN Brno, Černopolní 22a, Klinika dětských infekčních nemocí
Doba trvání:1 den
Termín:

jaro 2017

Školitel, tel:MUDr. Zlatava Jirsenská
Náplň:

novinky v očkování

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Zlatava Jirsenská, tel.: 532 234 569, 532 234 535

Dětská neurologie

Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., KDN LF MU
Typ vzdělávací akce:předatestační specializační stáž v dětské neurologii
Určeno pro:dětské neurology, pediatry, praktické lékaře pro děti a dorost, neurology
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské neurologie
Doba trvání:1 - 3 týdny (dle erudice žadatele)
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Doc. MUDr. Hana Ošlejovská, Ph.D., tel.: 532 234 911, MUDr. Jana Kučerová, tel.: 532 234 915, 532 234 917, MUDr. Michal Ryzí, Ph.D., tel.: 532 234 937, 532 234 931, 532 234 917
Náplň:

Vývojová dětská neurologie, současné možnosti diagnostiky a terapie, diferenciální diagnostika a prognostické aspekty

Organizaci zajišťuje, tel.:

Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., tel.: 532 234 911, MUDr. Jana Kučerová, tel.: 532 234 915, 532 234 917, MUDr. Michal Ryzí, Ph.D., tel.: 532 234 937, 532 234 931, 532 234 917, OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email:

Epileptologie

Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., KDN LF MU a FN Brno, Centrum pro epilepsie Brno, Univerzitní centrum pro epileptologii a epileptochirurgii MU Brno
Typ vzdělávací akce:stáž pro získání statutu epileptologa
Určeno pro:dětské neurology, neurology
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské neurologie
Doba trvání:2 - 4 týdny (dle erudice žadatele)
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Doc. MUDr. Hana Ošlejovská, Ph.D., tel.: 532 234 911, MUDr. Michal Ryzí, Ph.D., tel.: 532 234 937, 532 234 931, 532 234 917, MUDr. Ondřej Horák, tel.: 532 234 937, 532 234 917
Náplň:

Komplexní problematika dětské epileptologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., tel.: 532 234 911, MUDr. Ondřej Horák, tel.: 532 234 937, 532 234 917, MUDr. Michal Ryzí, Ph.D., tel.: 532 234 937, 532 234 931, 532 234 917, OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email:

Neuropsychologické vyšetření v dětském věku

Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., KDN LF MU a FN Brno, Centrum pro epilepsie Brno, Univerzitní centrum pro epileptologii a epileptochirurgii MU Brno
Typ vzdělávací akce:kurz v rámci získání statutu epileptologa
Určeno pro:dětské neurology, neurology, psychology a speciální pedagogy
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské neurologie
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:PhDr. Zuzana Makovská - tel.: 532 234 913, Mgr. Lucie Hlávková, tel.: 532 234 395
Náplň:

Neuropsychologie a neurovývojová psychologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Zuzana Makovská - tel.: 532 234 913, Mgr. Lucie Hlávková, tel.: 532 234 395, OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email:

Dětská epileptologie

Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., KDN LF MU a FN Brno, Centrum pro epilepsie Brno, Univerzitní centrum pro epileptologii a epileptochirurgii MU Brno
Typ vzdělávací akce:předatestační specializační stáž v rámci dětské neurochirurgie
Určeno pro:dětské neurology, pediatry, praktické lékaře pro děti a dorost
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské neurologie
Doba trvání:1 - 2 dny (dle erudice žadatele)
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., tel.: 532 234 911, MUDr. Michal Ryzí, Ph.D., tel.: 532 234 937, 532 234 931, 532 234 917, MUDr. Ondřej Horák, tel.: 532 234 937, 532 234 917
Náplň:

Vývojová epileptologie, moderní diagnostika a terapie, refrakterní epilepsie

Organizaci zajišťuje, tel.:

Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., tel.: 532 234 911, MUDr. Michal Ryzí, Ph.D., tel.: 532 234 937, 532 234 931, 532 234 917, MUDr. Ondřej Horák, tel.: 532 234 937, 532 234 917, OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email:

Záchvaty v dětském věku

Doc. MUDr. Hana Ošlejovská, Ph.D., KDN LF MU a FN Brno, Centrum pro epilepsie Brno, Univerzitní centrum pro epileptologii a epileptochirurgii MU Brno
Typ vzdělávací akce:prředatestační specializační stáž v dětské neurologii, kurz v rámci získání statutu epileptologa
Určeno pro:dětské neurology, pediatry, praktické lékaře pro děti a dorost
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské neurologie
Doba trvání:2 - 5 dní (dle erudice žadatele)
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., tel.: 532 234 911, MUDr. Michal Ryzí, Ph.D., tel.: 532 234 937, 532 234 931, 532 234 917, MUDr. Ondřej Horák, tel.: 532 234 937, 532 234 917
Náplň:

Diferenciální diagnostika epileptických a neepileptických záchvatů, mezioborový přístup, léčba a prognóza

Organizaci zajišťuje, tel.:

Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., tel.: 532 234 911, MUDr. Michal Ryzí, Ph.D., tel.: 532 234 937, 532 234 931, 532 234 917, MUDr. Ondřej Horák, tel.: 532 234 937, 532 234 917, OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email:

Neurovývojové poruchy

Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., KDN LF MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:předatestační specializační stáž v rámci dětské neurologie
Určeno pro:dětské neurology, pediatry, praktické lékaře pro děti a dorost, psychology
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské neurologie
Doba trvání:2 - 5 dní (dle erudice a potřeb žadatele)
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., tel.: 532 234 911, Mgr. Jana Pejčochová, tel.: 532 234 395, PhDr. Zuzana Makovská, tel.: 532 234 913, Mgr. Lucie Hlávková, tel.: 532 234 395
Náplň:

Včasná diagnostika, klinické projevy v kojeneckém, batolecím, předškolním a školním věku, diferenciální diagnostika, léčba, prognóza, psychologické aspekty

Organizaci zajišťuje, tel.:

Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., tel.: 532 234 911, Mgr. Jana Pejčochová, tel.: 532 234 395, PhDr. Zuzana Makovská, tel.: 532 234 913, Mgr. Lucie Hlávková, tel.: 532 234 395, OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email:

Autistické spektrum, poruchy pozornosti s hyperaktivitou

Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., KDN LF MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:speciální pedagogy a rodiče
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské neurologie
Doba trvání:2 - 3 dny (dle erudice žadatele)
Termín:

dle individuální domluvy (ideálně o prázdninách)

Školitel, tel:Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. - tel.: 532 234 911, PhDr. Zuzana Makovská - tel.: 532 234 913, Mgr. Jana Pejčochová - tel.: 532 234 395, Mgr. Lucie Hlávková - tel.: 532 234 395
Náplň:

Časné klinické projevy poruch, varovné signály ve vývoji dítěte, pedagogické a výchovné přístupy, základy kognitivní a behaviorální terapie

Organizaci zajišťuje, tel.:

Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. - tel.: 532 234 911, PhDr. Zuzana Makovská - tel.: 532 234 913, Mgr. Jana Pejčochová - tel.: 532 234 395, Mgr. Lucie Hlávková - tel.: 532 234 395, OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: asulakova@fnbrno.

Dětská neurofyziologie (EEG, EMG, EP)

Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., KDN LF MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:předatestační specializační stáž v rámci dětské neurologie
Určeno pro:dětské neurology, neurology
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské neurologie
Doba trvání:2 - 5 dní (dle erudice žadatele)
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., tel.: 532 234 911, MUDr. Michal Ryzí, Ph.D., tel.: 532 234 937, 532 234 931, 532 234 917, MUDr. Ondřej Horák - tel.: 532 234 937, 532 234 912, MUDr. Zdenka Bálintová - 532 234 934, 532 234 912, MUDr. Lenka Mrázová
Náplň:

Vývojová neurofyziologie, EEG, EMG, EP

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: + školitelé

Dětská neurofyziologická laboratoř

Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., KDN LF MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:neurofyziologické laborantky
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské neurologie - Neurofyziologické centrum
Doba trvání:2 - 5 dní
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:MUDr. Michal Ryzí, Ph.D., tel.: 532 234 937, 532 234 931, 532 234 917, MUDr. Ondřej Horák - tel.: 532 234 937, 532 234 912, MUDr. Zdenka Bálintová - 532 234 934, 532 234 912, MUDr. Lenka Mrázová, Marie Dvořáková - 532 234 933, Lenka Drbalová - 532 234 933
Náplň:

Specifika práce s dětskými pacienty

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: + školitelé

Nervosvalová onemocnění u dětí

Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., KDN LF MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:předatestační specializační stáž v rámci dětské neurologie
Určeno pro:dětské neurology, pediatry, praktické lékaře pro děti a dorost, neurology
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské neurologie
Doba trvání:2 - 5 dní (dle erudice žadatele)
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:MUDr. Zdenka Bálintová - 532 234 934, 532 234 912, MUDr. Lenka Mrázová - 532 234 934, 532 234 917
Náplň:

Komplexní problematika nervosvalových onemocnění v dětském věku

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Zdenka Bálintová - 532 234 934, 532 234 912, MUDr. Lenka Mrázová - 532 234 934, 532 234 917, OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email:

Bolesti hlavy u dětí

Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., KDN LF MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:předatestační specializační stáž v rámci dětské neurologie
Určeno pro:pediatry, praktické lékaře pro děti a dorost
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské neurologie
Doba trvání:1 den
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:MUDr. Kateřina Bednářová - tel.: 532 234 581, 532 234 917, Mgr. Jana Pejčochová - tel.: 532 234 395
Náplň:

Klasifikace, diagnostika, diferenciální diagnostika, terapie, prognóza

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Kateřina Bednářová - tel.: 532 234 581, 532 234 917, Mgr. Jana Pejčochová - tel.: 532 234 395, OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email:

Dětské EEG

NCONZO, KDN LF MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:specializační kurz
Určeno pro:NLZP - laborantky
Místo konání:NCONZO Brno
Doba trvání:1 den
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., tel.: 532 234 911, MUDr. Michal Ryzí, Ph.D., tel.: 532 234 937, 532 234 931, 532 234 917, MUDr. Ondřej Horák - tel.: 532 234 937, 532 234 912,
Náplň:

Vývojové aspekty EEG u dětí, norma a základní patologické vzorce

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: , NCONZO Brno + školitelé

Psychologie a pedagogika dítěte

NCONZO Brno a KDN LF MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:NLZP
Místo konání:NCONZO Brno
Doba trvání:1 den
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:PhDr. Zuzana Makovská - tel.: 532 234 913, Mgr. Jana Pejčochová - tel.: 532 234 395, Mgr. Lucie Hlávková - tel.: 532 234 395
Náplň:

Aspekty vývojové psychologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

NCONTO Brno, OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email:

EEG v dětství a adolescenci. Fyziologické nálezy - věkové normy

NCONZO Brno a KDN LF MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:specializační kurz
Určeno pro:lékaři v odborné přípravě elektroencefalografie
Místo konání:FN Brno
Doba trvání:1 den
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., tel.: 532 234 911, MUDr. Michal Ryzí, Ph.D., tel.: 532 234 937, 532 234 931, 532 234 917, MUDr. Ondřej Horák - tel.: 532 234 937, 532 234 912
Náplň:

Vývojové aspekty EEG u dětí a norma

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: + školitelé, NCONZO Brno

EEG v dětství a adolescenci. Patologické a abnormní nálezy

NCONZO Brno a KDN LF MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:specializační kurz
Určeno pro:lékaři v odborné přípravě elektroencefalografie
Místo konání:FN Brno
Doba trvání:1 den
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., tel.: 532 234 911, MUDr. Michal Ryzí, Ph.D., tel.: 532 234 937, 532 234 931, 532 234 917, MUDr. Ondřej Horák - tel.: 532 234 937, 532 234 912
Náplň:

Vývojové aspekty EEG u dětí a norma

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: + školitelé, NCONZO Brno

Poruchy pozornosti/hyperkinetický syndrom (Attention Deficit Hyperactivity Disorder = ADHD syndrom)

KDN LF MU a FN Brno
Typ vzdělávací akce:
Určeno pro:kurz
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské neurologie
Doba trvání:1 - 3 dny (dle erudice a potřeb žadatele)
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D., tel.: 532 234 911, Mgr. Jana Pejčochová, tel. 532 234 395, PhDr. Zuzana Makovská, tel.: 532 234 913, Mgr. Lucie Hlávková, tel.: 532 234 395
Náplň:

Teoretická i praktická průprava pro rozpoznání, diagnostiku a terapii ADHD syndromu, interaktivní řešení kazuistik

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: ; Mgr. Jana Pejčochová, KDN LF MU a FN Brno, tel. 532 234 395, e-mail:

Předatestační specializační stáž v dětské chirurgii

Prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:Předatestační specializační stáž v dětské chirurgii
Určeno pro:pediatry, praktické lékaře pro děti a dorost, chirurgy, traumatology
Místo konání:FN Brno – Dětská nemocnice, Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie
Doba trvání:1 - 4 týdny (dle vzdělávacího programu)
Termín:

dle individuální domluvy

Školitel, tel:Prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D., tel.: 532 234 360, MUDr. Jiří Tůma, CSc., tel.: 532 234 690
Náplň:

novorozenecká chirurgie, dětská traumatologie, laparoskopie a torakoskopie v dětském věku, onkochirurgie v dětském věku

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: , Barbora Staňková, tel.: 532 234 360, e-mail:

Předatestační specializační stáž v dětské chirurgii

Prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:Předatestační specializační stáž v dětské chirurgii
Určeno pro:lékaře ve specializační přípravě Úrazová chirurgie
Místo konání:FN Brno – Dětská nemocnice, Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie
Doba trvání:4 týdny
Termín:


dle individuální domluvy

Školitel, tel:Prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D., tel.: 532 234 360, MUDr. Jiří Tůma, CSc., tel.: 532 234 690
Náplň:

dětská traumatologie, intenzivní péče v dětském věku

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: , Barbora Staňková, tel.: 532 234 360, e-mail:

Specializační program perioperační péče rozšířený o výuku v dětské chirurgii

Prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:Specializační program perioperační péče rozšířený o výuku v dětské chirurgii
Určeno pro:perioperační sestry
Místo konání:FN Brno – Dětská nemocnice, Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D., tel.: 532 234 360, MUDr. Jiří Tůma, CSc., tel.: 532 234 690, MUDr. Otakar Teyschl,MUDr. Vladimír Bartl, CSc., MUDr. Jan Škvařil, Ph.D., MUDr. Matej Husár, MUDr. Štěpánka Bibrová, Ph.D.
Náplň:

dětská traumatologie, intenzivní péče v dětském věku

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: , MUDr. Vladimír Bartl, CSc., tel.: 532 234 228

Dětská traumatologie

Prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:lékaři
Místo konání:FN Brno – Dětská nemocnice, Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D., tel.: 532 234 360, MUDr. Jiří Tůma, CSc., tel.: 532 234 690, MUDr. Vladimír Bartl, CSc., tel.: 532 234 228, MUDr. Bronislav Hnilička, tel.: 532 234 796
Náplň:

dětská traumatologie, intenzivní péče v dětském věku

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: , Barbora Staňková, tel.: 532 234 360, e-mail:

Laparoskopie u dětí

Prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:lékaři
Místo konání:FN Brno – Dětská nemocnice, Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D., tel.: 532 234 360, MUDr. Jiří Tůma, CSc., tel.: 532 234 690, MUDr. Jan Škvařil, Ph.D., tel.: 532 234 793, MUDr. David Starý, Ph.D., tel.: 532 234 369
Náplň:

dětská traumatologie, intenzivní péče v dětském věku

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: , Barbora Staňková, tel.: 532 234 360, e-mail:

USG vyšetřování kyčlí novorozenců a kojenců

Prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:lékaře ortopedy ev. rentgenology
Místo konání:FN Brno – Dětská nemocnice, Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Jiří Jochymek, Ph.D., tel.: 532 234 369
Náplň:

Problematika USG screeningu dětských kyčlí

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: , Barbora Staňková, tel.: 532 234 360, e-mail:

Centrální venózní katétry - teorie i praxe pro NLZP

Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář, přednáška, praktické zkoušení
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské onkologie
Doba trvání:12 hodin (1 - 2 dny)
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Martina Petlachová, tel.: 532 234 756
Náplň:

teorie: typy CVK, lokalizace zavedení, indikace, komplikace, ...

praxe: aplikace do CVK, ošetření okolí, zásady péče

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Martina Petlachová, tel.: 532 234 756

Ošetřovatelská péče o dětského onkologického pacienta

Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář, přednáška
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské onkologie
Doba trvání:8 hodin
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Romana Drápalová, tel.: 532 234 758, 532 234 746
Náplň:

- imunokompromitovaný pacient

- náhlé příhody

- zásady podávání cytostatické léčby

- podpůrná léčba

- dokumentace

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Martina Petlachová, tel.: 532 234 756

Ošetřovatelská péče o dětského onkologického pacienta na transplantační jednotce kostní dřeně

Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář, přednáška
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské onkologie
Doba trvání:8 hodin
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Alice Cetlová, tel.: 532 234 825, 532 234 826
Náplň:

- transplantace kostní dřeně

- náhlé příhody

- zásady péče

- podpůrná léčba

- dokumntace

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Martina Petlachová, tel.: 532 234 756

SOUČASNOST OČKOVÁNÍ, NOVINKY Z IVG ZE SIEGENU

Prim. MUDr. Radek Brauner
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:fyzioterapeuty a lékaře
Místo konání:FN Brno – Dětská nemocnice, Dětské rehabilitační oddělení
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

20. 1 2017

Školitel, tel:MUDr. Jan Pavelka, Milada Loubová, DiS.
Náplň:

Současnost očkování, Novinky z IVG ze Siegenu

Organizaci zajišťuje, tel.:

Eva Wittichová, tel.: 532 234 607

PSYCHOSOMATIKA V REHABILITAČNÍ PRAXI

Prim. MUDr. Radek Brauner
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:fyzioterapeuty a lékaře
Místo konání:FN Brno – Dětská nemocnice, Dětské rehabilitační oddělení
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

23. 2. 2017

Školitel, tel:Prim. MUDr. Radek Brauner
Náplň:


Psychosomatika  v rehabilitační praxi

Organizaci zajišťuje, tel.:

Eva Wittichová, tel.: 532 234 607

RTF U DĚTÍ V INKUBÁTORU

Prim. MUDr. Radek Brauner
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:fyzioterapeuty a lékaře
Místo konání:FN Brno – Dětská nemocnice, Dětské rehabilitační oddělení
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

23. 3. 2017

Školitel, tel:Mgr. Lenka Holcnerová, Mgr. Veronika Šlingrová
Náplň:

RTF u dětí v inkubátoru

Organizaci zajišťuje, tel.:

Eva Wittichová, tel.: 532 234 607

POWER JÓGA - VYUŽITÍ PRVKŮ JÓGY U MENŠÍCH DĚTÍ

Prim. MUDr. Radek Brauner
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:fyzioterapeuty a lékaře
Místo konání:FN Brno – Dětská nemocnice, Dětské rehabilitační oddělení
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

20. 4. 2017

Školitel, tel:Marcela Neužilová
Náplň:

Power jóga - využití prvků jógy u menších dětí

Organizaci zajišťuje, tel.:

Eva Wittichová, tel.: 532 234 607

ORL - KLINICKÁ LOGOPEDIE, INDIKACE, SPOLUPRÁCE

Prim. MUDr. Radek Brauner
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:fyzioterapeuty a lékaře
Místo konání:FN Brno – Dětská nemocnice, Dětské rehabilitační oddělení
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

18. 5. 2017

Školitel, tel:Mgr. Denisa Bezděková
Náplň:

ORL - klinická logopedie, indikace, spolupráce

Organizaci zajišťuje, tel.:

Eva Wittichová, tel.: 532 234 607

ZDRAVÉ NOŽIČKY OD PATIČEK PO ŠPIČKY

Prim. MUDr. Radek Brauner
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:fyzioterapeuty a lékaře
Místo konání:FN Brno – Dětská nemocnice, Dětské rehabilitační oddělení
Doba trvání:2 hodiny
Termín:
Školitel, tel:Martin Vala, DiS.
Náplň:

ZDRAVÉ NOŽIČKY OD PATIČEK PO ŠPIČKY

Organizaci zajišťuje, tel.:

Eva Wittichová, tel.: 532 234 607

POÚRAZOVÁ REHABILITACE RUKY

Prim. MUDr. Radek Brauner
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:fyzioterapeuty a lékaře
Místo konání:FN Brno – Dětská nemocnice, Dětské rehabilitační oddělení
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

21. 9. 2017

Školitel, tel:Marie Honomichlová
Náplň:

POÚRAZOVÁ REHABILITACE RUKY

Organizaci zajišťuje, tel.:

Eva Wittichová, tel.: 532 234 607

HEMOFILIE - NOVINKY

Prim. MUDr. Radek Brauner
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:fyzioterapeuty a lékaře
Místo konání:FN Brno – Dětská nemocnice, Dětské rehabilitační oddělení
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

26. 10. 2017

Školitel, tel:Mgr. Marie Katzerová
Náplň:

HEMOFILIE - NOVINKY

Organizaci zajišťuje, tel.:

Eva Wittichová, tel.: 532 234 607

FNK - FIXOVANÝ NERVOVÝ KOŘEN JAKO KOMPLIKACE LÉČBY DERAGEMENTU - KAZUISTIKA

MUDr. Radek Brauner
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:fyzioterapeuty a lékaře
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Dětské rehabilitační oddělení
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

14. 12. 2017

Školitel, tel:Jana Kudláčková
Náplň:

FNK - fixovaný nervový kořen jako komplikace léčby deragementu - kazuistika

Organizaci zajišťuje, tel.:

Eva Wittichová, tel.: 532 234 607

BPP

MUDr. Radek Brauner
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:fyzioterapeuty a lékaře
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Dětské rehabilitační oddělení
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

23. 11. 2017

Školitel, tel:Patricie Vojkovská, DiS.
Náplň:

BPP

Organizaci zajišťuje, tel.:

Eva Wittichová, tel.: 532 234 607

Anesteziologie a resuscitace

Doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské anesteziologie a resuscitace
Doba trvání:2 měsíce
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., tel. 532 234 261, 532 234 698
Náplň:

příprava k atestaci z Anesteziologie a intenzivní medicíny

Organizaci zajišťuje, tel.:

Doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., tel. 532 234 261, Simona Holčáková - sekratariát, tel. 532 234 698, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Intenzivní medicína

Doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:lékaře
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské anesteziologie a resuscitace
Doba trvání:2 měsíce
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Petr Dominik, tel.: 532 234 696, 532 234 698
Náplň:

Intenzivní medicína

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Petr Dominik, tel.: 532 234 696, Simona Holčáková - sekratariát, tel. 532 234 698, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Ošetřovatelská péče v anesteziologii u dětí

Doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:praxe
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské anesteziologie a resuscitace
Doba trvání:2 - 10 dnů
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Eliška Filipů. tel.: 532 234 404, 532 234 405
Náplň:

- ošetřovatelský proces v intenzivní péči

- ošetřovaelská dokumntace

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Eliška Filipů. tel.: 532 234 404, Mgr. Markéta Říhová, tel.: 532 234 262, Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

Resuscitační a IP o děti

Doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:praxe
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Klinika dětské anesteziologie a resuscitace
Doba trvání:2 - 10 dnů
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Ilona Šilgeraiová, tel.: 532 234 417, 532 234 403
Náplň:

- asistence při podávání celkové anesteziologie u dětí všech věkových skupin

- asistence při podávání celkové anasteziologie u pacienta s nízkou porodní hmotností

- asistence při podávání celkové anesteziologie u pacienta k laparoskopickému vyšetření

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Ilona Šilgeraiová, tel.: 532 234 417, Mgr. Markéta Říhová, tel.: 532 234 262, Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

Instrumentování na operačních sálech

MUDr. Dagmar Štěpánková, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:školení Perioperační péče
Určeno pro:všeobecné sestry na operačních sálech
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, Centrální operační sály III.
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Bc. Věra Zemanová, tel.: 532 234 189
Náplň:

- organizace práce na operačních sálech

- instrumentování při chirurgických operačních výkonech

- rouškovací systémy na COS

- role perioperační sestry - legislativa, vzdělávání

- bezpečnost dětských pacientů

- bariérové ošetřovací techniky

- specifika perioprační péče u dětí

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Věra Zemanová, tel.: 532 234 189

27. sympózium Asistované reprodukce a 16. česko-slovenská konference Reprodukční gynekologie

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Typ vzdělávací akce:mezinárodní konference
Určeno pro:lékaře, NLZP
Místo konání:Hotel International, Brno
Doba trvání:2 dny
Termín:

14. 11. - 15. 11.2017

Školitel, tel:Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA, tel.: 532 238 235
Náplň:

reprodukční gynekologie, asistovaná reprodukce

Organizaci zajišťuje, tel.:

Zdeňka Kroupová - sekretariát PRM, tel.: 532 238 236, Magdaléna Nemetzová - sekretariát PRM, tel.: 532 238 306, Ing. Kateřina Kaderková, MBA - sekretariát PMDV, tel.: 532 233 843, ve spolupráci s Meritis, s.r.o.

Jihomoravský krajský výjezdní seminář - asistovaná reprodukce

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, NLZP
Místo konání:Hotel International, Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

6. 4. 2017

Školitel, tel:Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA, tel.: 532 238 235
Náplň:

asistovaná reprodukce

Organizaci zajišťuje, tel.:

Zdeňka Kroupová - sekretariát PRM, tel.: 532 238 236, Magdaléna Nemetzová - sekretariát PRM, tel.: 532 238 306, Ing. Kateřina Kaderková, MBA - sekretariát PMDV, tel.: 532 233 843, ve spolupráci s Meritis, s.r.o.

Jihomoravský krajský výjezdní seminář - gynekologie

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, NLZP
Místo konání:Hotel International, Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

5. 10. 2017

Školitel, tel:Prim. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D., tel.: 532 238 238
Náplň:

gynekologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

Zdeňka Kroupová - sekretariát PRM, tel.: 532 238 236, Magdaléna Nemetzová - sekretariát PRM, tel.: 532 238 306, Ing. Kateřina Kaderková, MBA - sekretariát PMDV, tel.: 532 233 843, ve spolupráci s Meritis, s.r.o.

Jihomoravský krajský výjezdní seminář - perinatologie

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, NLZP
Místo konání:Hotel International, Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

1. 6. 2017

Školitel, tel:MUDr. Petr Janků, Ph.D., tel.: 532 232 449
Náplň:

perinatologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

Zdeňka Kroupová - sekretariát PRM, tel.: 532 238 236, Magdaléna Nemetzová - sekretariát PRM, tel.: 532 238 306, Ing. Kateřina Kaderková, MBA - sekretariát PMDV, tel.: 532 233 843, ve spolupráci s Meritis, s.r.o.

Jihomoravský krajský výjezdní seminář - prenatální diagnostika

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, NLZP
Místo konání:Hotel International, Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

7. 12. 2017

Školitel, tel:Prim. MUDr. Petr Janků, Ph.D.
Náplň:

perinatologie - prenatální diagnostika

Organizaci zajišťuje, tel.:

Zdeňka Kroupová - sekretariát PRM, tel.: 532 238 236, Magdaléna Nemetzová - sekretariát PRM, tel.: 532 238 306, Ing. Kateřina Kaderková, MBA - sekretariát PMDV, tel.: 532 233 843, ve spolupráci s Meritis, s.r.o.

Jihomoravský krajský výjezdní seminář - reprodukční gynekologie

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, NLZP
Místo konání:Hotel International, Brno
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

2. 2. 2017

Školitel, tel:Prim. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D., tel.: 532 238 238
Náplň:

reprodukční gynekologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

Zdeňka Kroupová - sekretariát PRM, tel.: 532 238 236, Magdaléna Nemetzová - sekretariát PRM, tel.: 532 238 306, Ing. Kateřina Kaderková, MBA - sekretariát PMDV, tel.: 532 233 843, ve spolupráci s Meritis, s.r.o.

Jihomoravský krajský výjezdní seminář - výroční

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře, NLZP
Místo konání:FN Brno, Obilní trh 11, Gynekologicko-porodnická klinika - posluchárna
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

29. 7. 2017

Školitel, tel:Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA, tel.: 532 238 235
Náplň:

výsledky a vývoj léčebné a preventivní péče, vědecko - výzkumná činnost

Organizaci zajišťuje, tel.:

Zdeňka Kroupová - sekretariát PRM, tel.: 532 238 236, Magdaléna Nemetzová - sekretariát PRM, tel.: 532 238 306, Ing. Kateřina Kaderková, MBA - sekretariát PMDV, tel.: 532 233 843, ve spolupráci s Meritis, s.r.o.

ProVisio

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře
Místo konání:Hotel Kaskáda, Brno
Doba trvání:2 dny
Termín:

listopad 2017

Školitel, tel:MUDr. Petr Janků, Ph.D., tel.: 532 232 449
Náplň:

UTZ diagnostika

Organizaci zajišťuje, tel.:

Ing. Kateřina Kaderková, MBA - sekretariát PMDV, tel.: 532 233 843, ve spolupráci s Nimotech, s.r.o.

Gynekologie a porodnictví

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž EBCOG
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci z gynekologie a porodnictví
Místo konání:FN Brno, Obilní trh 11, Gynekologicko-porodnická klinika
Doba trvání:3 měsíce
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Prim. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D., tel.: 532 238 238
Náplň:

porodnictví, gynekologie

Organizaci zajišťuje, tel.:

Prim. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D., tel.: 532 238 238, Magdaléna Nemetzová - sekretariát PRM, tel.: 532 238 306, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Asistovaná reprodukce

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:porodní asistentky, všeobecné sestry
Místo konání:FN Brno, Obilní trh 11, Gynekologicko-porodnická klinika
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Lenka Lhotecká, tel.: 532 238 301
Náplň:

- léčebné možnosti v programu IVF

- oš. dokumentace

- praktická ukázka + video

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Marie Švábová, tel.: 532 238 220, Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

Asistovaná reprodukce

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:porodní asistentky, všeobecné sestry, zdravotní laborantky
Místo konání:FN Brno, Obilní trh 11, Gynekologicko-porodnická klinika
Doba trvání:1 den, i více dní
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Ilona Rošická, tel.: 532 238 301, Ing. Eva Lousová
Náplň:

- léčebné možnosti v programu IVF

- práce v laboratoři

- praktická ukázka, vedení dokumentace

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Marie Švábová, tel.: 532 238 220, Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

Porodnictví

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:porodní asistentky
Místo konání:FN Brno, Obilní trh 11, Gynekologicko-porodnická klinika
Doba trvání:1 den, možno i více dní
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:PhDr. Miloslava Kameníková, tel.: 532 238 285, Marie Lacinová, tel.: 532 233 961
Náplň:

- předporodní kurzy pro těhotné ženy

- práce na ambulanci porodního sálu

- průběh porodu (vaginální, operační)

- vedení porodu (I., II., III. a IV. doba porodní)

- představy rodiček a porodní plány

- perinatologická JIP porodního sálu (akutní stavy)

- vedení dokumentace na porodním sále

- hodnocení KTG

- laktační poradenství

 

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Marie Švábová, tel.: 532 238 220, Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

Instrumentace při porodnických a gynekologických operacích

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:instrumentářky
Místo konání:FN Brno, Obilní trh 11, Gynekologicko-porodnická klinika
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Bc. Martina Rosáková, tel.: 532 238 421
Náplň:

- instrumentace při císařském řezu

- instrumentace při laparoskopických operacích

- instrumentace při onkogynekologických operacích

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Marie Švábová, tel.: 532 238 220, Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

Pro studentky porodní asistentky bakalářského směru

Prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:studentky PA bakalářského směru
Místo konání:FN Brno, Obilní trh 11 - Gynekologicko-porodnická klinika, Jihlavská 20 - Oddělení a porodní sály
Doba trvání:1 den - 1 měsíc
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:staniční sestra
Náplň:

dle osnov školy

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Marie Švábová, tel.: 532 238 220, Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

Bonding, jeho význam pro novorozence a matku

MUDr. Ivo Borek
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:NLZP - všeobecné sestry, porodní asistentky, fyzioterapeuty
Místo konání:FN Brno, Obilní trh 11, Neonatologické oddělení
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Lenka Šárníková, tel.: 532 238 313
Náplň:

- bonding, jeho význam pro novorozence a matku

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Pavla Opálková, tel.: 532 238 314

Fyziologický novorozenec

MUDr. Ivo Borek
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:lékaře novorozeneckých oddělení a pediatry
Místo konání:FN Brno, Obilní trh 11, Neonatologické oddělení
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Helena Páralová, te.: 532 238 313, 532 238 273
Náplň:

- komplexní péče o fyziologického novorozence

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Helena Páralová, te.: 532 238 313, 532 238 273, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Nezralostní stavy v neonatologii

MUDr. Ivo Borek
Typ vzdělávací akce:odborná stáž
Určeno pro:lékaře novorozeneckých a pediatry
Místo konání:FN Brno, Obilní trh 11, Neonatologické oddělení
Doba trvání:1 týden
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:MUDr. Ivo Borek, tel.: 532 238 353
Náplň:

, - komplexní péče o novorozence s velmi extrémně nízkou porodní hmotností

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Ivo Borek, tel.: 532 238 353, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Psychologická péče o děti raného věku

MUDr. Ivo Borek
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:lékaře novorozeneckých oddělení a praktické lékaře pro děti a dorost
Místo konání:FN Brno, Obilní trh 11, Neonatologické oddělení
Doba trvání:4 hodiny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Hana Jahnová, tel.: 532 238 429
Náplň:

- zákonitosti jednotlivých vývojových období

- psychomotorický vývoj

- výchovné poradenství

- poruchy spánku

- období dětského negativismu

- rituály ve výchově

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Hana Jahnová, tel.: 532 238 429, Ida Tesařová – OVPZ, tel. 532 233 566

Psychologická vývojová diagnostika

MUDr. Ivo Borek
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz
Určeno pro:psychology se získanou specializovanou způsobilostí v oboru Klinická psychologie a Dětská klinická psychologie nebo pro psychology se zařazením do specializační přípravy v uvedených oborech. Absolvent certifikovaného kurzu získá zvláštní odbornou způsobilost pro použití psychologických vývojových škál při výkonu zdravotnického povolání.
Místo konání:Thomayerova nemocnice Praha - teoretická část, FN Brno, Obilní trh 11, Neonatologické oddělení - praktická část
Doba trvání:75 hodin
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Hana Jahnová, tel.: 532 238 429
Náplň:

- klinicko-psychologická diagnostika dětí novorozeneckého, kojeneckého a batolecího věku

- výcvik v užití vývojové škály Bayleyové, BSID - II.

 

Absolvent certifkovaného kurzu získá zváštní odborou způsobilost pro použití psychologických vývojových škál při výkonu zdravotnického povolání.

Organizaci zajišťuje, tel.:

Bc. Lucie Chocholáčová - OVPZ, tel.: 532 233 471, e-mail:

Význam taktilní stimulace pro podporu sání

MUDr. Ivo Borek
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:NLZP - všeobecné sestry, porodní asistentky, fyzioterapeuty
Místo konání:FN Brno, Obilní trh 11, Neonatologické oddělení
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Stanislava Zmeškalová, tel: 532 238 311
Náplň:

- význam taktilní stimulace pro podporu sání

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Pavla Opálková, tel.: 532 238 314

Systém porodnické péče v perinatologickém centru

Prim. MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:teoretická + praktická
Určeno pro:sestry pracující na JIP, ARO
Místo konání:FN Brno, Obilní trh 11
Doba trvání:1 - 2 dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Jana Bukovská, tel.: 532 238 419
Náplň:

- oš. péče o pacientku po operacích (onkogynekologické operace, císařské řezy, help syndrom, preeklampsie, život ohrožující krvácení, ovariální hyperstimulační syndrom)

- vedení zdravotnické dokumentace

- dodržování SOP, HEŘ

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Marie Švábová, tel.: 532 238 220

Rodička a bolest

Prim. MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:teoretická + praktická
Určeno pro:sestry pracující na JIP, ARO
Místo konání:FN Brno, Obilní trh 11
Doba trvání:1 den
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Ludmila Sochorová, tel.: 532 238 419
Náplň:

- individualita rodičky, ovlivnění bolesti

- spolupráce porod. asistentky a anesteziol. sestrami

- praktická ukázka

- epidurální analgezie

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Marie Švábová, tel.: 532 238 220

Metodický výklad k vykazování výsledků do RIV

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:jednorázový seminář
Určeno pro:všechny auditory publikující do RIV
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, pavilon L - modrý salonek nebo kinosál
Doba trvání:2 - 3 hodiny
Termín:

V případě vydání nové Metodiky hodnocení VaV

Školitel, tel:Zástupce odboru Rady pro Výzkum, vývoj a inovace Úřadu vlády ČR
Náplň:

Praktické informace k vykazování výsledků (publikačních a jiných) do Rejstříku informací o výsledcích

Organizaci zajišťuje, tel.:

Iveta Mareschová, tel.: 532 233 998

Správná klinická praxe (GCP)

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:zaměstnance FN Brno - lékaře, zdravotní sestry (studijní sestry, koordinátorky), pracovníky lékárny
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Konferenční centrum
Doba trvání:4 hodiny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:dle domluvy
Náplň:

- plánování a příprava klinického hodnocení

- zásady správné klinické praxe, platná legislativa

- nábor a zařazování subjektů hodnocení

- monitoring, audit, inspekce a publikace

- zacházení s hodnoceným léčivým přípravkem

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Bc. Iva Buchtová, tel.: 532 233 742

Informativní schůzka pro řešitele nelékařských interních grantů FN Brno (NIG)

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:jednorázový seminář
Určeno pro:nové a stávající řešitele nelékařských interních grantů (NIG)
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, MEKA - pavilon D2
Doba trvání:1 hodina
Termín:

leden - únor 2017 (v případě zájmu)

Školitel, tel:Miluše Třináctá, tel.: 532 233 998, zástupce EO a PeO
Náplň:

Praktické informace k administrativnímu zajištění a čerpání finančních prostředků

Organizaci zajišťuje, tel.:

Miluše Třináctá, tel.: 532 233 998

Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky ve FN Brno

Bc. Karel Široký
Typ vzdělávací akce:proškolení (opakované po roce)
Určeno pro:zaměstnance, kteří nakládají s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi ve FN Brno
Místo konání:dle domluvy (místnost na pracovišti zaměstnanců)
Doba trvání:25 minut
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Jan Klen, vedoucí oddělení energetiky, tel. 532 233 408
Náplň:

Školení se provádí podle paragrafu 44a, 44b zkona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Náplň školení dle interní směrnice S/FN Brno/0940 Zásady práce s nebezpečnými chemickými látkami ve FN Brno: Druhy nebezpečných chemických látek (NCHL), legislativa, značení, standardní věty o nebezpečnoti (H-věty, P-věty), bezpečnostní listy, výstražné symboly, pravidla bezpečnosti a ochrany životního prostředí, práce s NCHL v laboratořích a provozech FN Brno, skladování, likvidace, ochranné pomůcky, první pomoc

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Jan Klen, vedoucí oddělení energetiky, tel. 532 233 408

Odpadové hospodářství ve FN Brno

Bc. Karel Široký
Typ vzdělávací akce:součást vstupního školení zaměstnanců
Určeno pro:nové zaměstnance FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, pavilon L - kinosál či jiná zasedací místnost
Doba trvání:10 minut
Termín:

dle plánu vstupních školení nových zaměstnanců

Školitel, tel:Anna Hlavoňová, referentka odpadového hospodářství oddělení energetiky, tel.: 532 233 309
Náplň:

Základní informace o odpadech, jejich třídění a likvidaci (právní a interní předpisy o odpadech, odpady ze zdravotnictví, třídění odpadů, oddělování zdravotnického odpadu, ostrých předmětů, směsného komunálního odpadu, nalepovací štítky k označování plastových pytlů s jednotlivými druhy odpadů).

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Jan Klen, vedoucí oddělení energetiky, tel. 532 233 408

Školení vedoucích zaměstnanců v oblasti požární ochrany

Bc. Karel Široký
Typ vzdělávací akce:e-L kurz, pravidelné (opakované) školení
Určeno pro:vedoucí zaměstnance
Místo konání:pracoviště zaměstnance
Doba trvání:cca 20 dnů
Termín:

dle plánu e-L kurzů

Školitel, tel:OBPT
Náplň:

pravidelné školení vedoucích zaměstnanců v oblasti požární ochrany, právní předpisy, provádění školení zaměstnanců, vnitřní organizace nemocnice, test

Organizaci zajišťuje, tel.:

OHTS/OBPT, Jiří Novotný, tel.: 532 233 565

Školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP

Bc. Karel Široký
Typ vzdělávací akce:e-L kurz, pravidelné (opakované) školení
Určeno pro:vedoucí zaměstnance
Místo konání:pracoviště zaměstnance
Doba trvání:cca 20 dnů
Termín:

dle plánů e-L kurzů

Školitel, tel:OBPT
Náplň:

pravidelné školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP, právní předpisy, provádění školení zaměstnanců, vnitřní organizace nemocnice, test

Organizaci zajišťuje, tel.:

OHTS/OBPT, Jiří Novotný, tel.: 532 233 565

Odborná příprava preventivních požárních hlídek

Bc. Karel Široký
Typ vzdělávací akce:pravidelné (opakované) školení
Určeno pro:zaměstnance pověřené činností v preventivní požární hlídce
Místo konání:pracoviště zaměstnance
Doba trvání:90 minut
Termín:

před zahájením činnosti v preventivní požární hlídce a poté opakovaně 1x ročně

Školitel, tel:OBPT
Náplň:

povinnosti preventivní požární hlídky, právní předpisy, vnitřní organizace nemocnice

Organizaci zajišťuje, tel.:

OHTS/OBPT, Jiří Novotný, tel.: 532 233 565

Odborná příprava preventistů požární ochrany

Bc. Karel Široký
Typ vzdělávací akce:pravidelné (opakované) školení
Určeno pro:vedoucí zaměstnance
Místo konání:pracoviště zaměstnance
Doba trvání:90 minut
Termín:

před zahájením činnosti preventisty a poté opakovaně 1x ročně

Školitel, tel:OBPT
Náplň:

povinnosti preventivní požární hlídky, právní předpisy, vnitřní organizace nemocnice

Organizaci zajišťuje, tel.:

OHTS/OBPT, Jiří Novotný, tel.: 532 233 565

Vstupní školení BOZP a PO zaměstnanců

Bc. Karel Široký
Typ vzdělávací akce:jednorázové školení
Určeno pro:nové zaměstnance
Místo konání:pracoviště zaměstnance
Doba trvání:FN Brno, Jihlavská 20, pavilon G - posluchárna
Termín:

před nástupem do FN Brno, dle plánu vstupních školení

Školitel, tel:OBPT
Náplň:

základní všeobecné školení v oblasti BOZP a PO

Organizaci zajišťuje, tel.:

OHTS/OBPT, Jiří Novotný, tel.: 532 233 565

Školení motorových vozidel do 3,5 t, kteří nemají řízení motorových vozidel v pracovní náplni

Bc. Karel Široký
Typ vzdělávací akce:pravidelné (opakované) školení
Určeno pro:zaměstnance, kteří nemají řízení motorových vozidel v pracovní náplni
Místo konání:pracoviště zaměstnance
Doba trvání:FN Brno, Jihlavská 20, pavilon G - posluchárna
Termín:

před první jízdou, opakovaně 1x za 2 roky

Školitel, tel:OBPT, Doprava
Náplň:

Pravidla silničního provozu - vybraná ustanovení, Technická způsobilost

Organizaci zajišťuje, tel.:

OHTS/OBPT, Jiří Novotný, tel.: 532 233 565

Novinky v oblasti DPH a ostatních daní

Ing. Róbert Czékus, MHA
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:SPF, kteří likvidují faktury OÚI
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Pavilon P - OÚI
Doba trvání:45 minut
Termín:

od 15. 2. 2017 po celý rok

Školitel, tel:Zita Hudáková, tel.: 532 233 087
Náplň:

Novinky v oblasti DPH a ostatních daních, v souvislosti s likvidací přijatých faktur, v návaznosti na problematiku jednotlivých SPF

Organizaci zajišťuje, tel.:

Ing. Josef Tománek, 532 233 618

E-learningový kurz - Microsoft Windows 7 - Úvod

Ing. Miloslav Procházka
Typ vzdělávací akce:e-learningový kurz
Určeno pro:zaměstnance FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrum informatiky
Doba trvání:30 dnů
Termín:

stanoví OVPZ

Školitel, tel:školení probíhá přes e-learningový program Moodle
Náplň:

V kurzu se seznámíte se základními pojmy z oblasti počítačů a se základy práce v prostředí operačního systému Microsoft Windows 7. Naučíte se vytvářet jednoduché texty a pracovat se soubory a složkami.

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: , Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

E-learningový kurz - Microsoft Windows 7 - Pokročilí

Ing. Miloslav Procházka
Typ vzdělávací akce:e-learningový kurz
Určeno pro:zaměstnance FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrum informatiky
Doba trvání:30 dnů
Termín:

stanoví OVPZ

Školitel, tel:školení probíhá přes e-learningový program Moodle
Náplň:

V kurzu se seznámíte s Příslušenstvím Windows 7 a možnostmi nastavení prostředí Vašeho počítače pomocí Ovládacích panelů. Naučíte se pokročile spravovat Vaše soubory, instalovat programy a pracovat v počítačové síti. Naučíte se zálohovat data a chránit proti virům.

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: , Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

E-learningový kurz - Microsoft Word 2010 - Úvod

Ing. Miloslav Procházka
Typ vzdělávací akce:e-learningový kurz
Určeno pro:zaměstnance FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrum informatiky
Doba trvání:30 dnů
Termín:

stanoví OVPZ

Školitel, tel:školení probíhá přes e-learningový program Moodle
Náplň:

V tomto kurzu se naučíte vytvářet jednoduché textové dokumenty a formátovat je. Naučíte se používat korekční nástroje a nápovědu. Budete umět nastavit číslování stránek, jednoduché záhlaví a zápatí dokumentu a dokument vytisknout.

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: , Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

E-learningový kurz - Microsoft Word 2010 - Středně pokročilí

Ing. Miloslav Procházka
Typ vzdělávací akce:e-learningový kurz
Určeno pro:zaměstnance FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrum informatiky
Doba trvání:30 dnů
Termín:

stanoví OVPZ

Školitel, tel:školení probíhá přes e-learningový program Moodle
Náplň:

V tomto kurzu se naučíte pracovat se styly a šablonami. Osvojíte si formátování dlouhých dokumentů, práci s tabulkami, včetně možností výpočtů, a práci s grafy. Budete do dokumentů vkládat grafické prvky.

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: , Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

E-learningový kurz - Microsoft Word 2010 - Pokročilí

Ing. Miloslav Procházka
Typ vzdělávací akce:e-learningový kurz
Určeno pro:zaměstnance FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrum informatiky
Doba trvání:30 dnů
Termín:


stanoví OVPZ

Školitel, tel:školení probíhá přes e-learningový program Moodle
Náplň:

V tomto kurzu si osvojíte pokročilé techniky práce s dlouhými dokumenty. Naučíte se vytvářet obsah, rejstřík a seznamy obrázků a tabulek. Pomocí hromadné korespondence budete vytvářet obálky, štítky a katalog. Naučíte se pracovat s grafikou a diagramy. Osvojíte si základy tvorby formulářů a naučíte se v dokumentech používat pole. Seznámíte se s tvorbou maker, formátem XML a jeho použitím ve Wordu, zabezpečením a řízením oprávnění pro přístup k dokumentům.

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: , Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

E-learningový kurz - Microsoft Excel 2010 - Úvod

Ing. Miloslav Procházka
Typ vzdělávací akce:e-learningový kurz
Určeno pro:zaměstnance FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrum informatiky
Doba trvání:30 dnů
Termín:

stanoví OVPZ

Školitel, tel:školení probíhá přes e-learningový program Moodle
Náplň:

V tomto kurzu se naučíte vytvářet tabulky v programu MS Excel, plnit je daty, data formátovat a tabulky graficky upravovat. Budete provádět výpočty pomocí jednoduchých vzorců a funkcí a budete seznámeni se základy tvorby a formátování grafů.

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: , Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

E-learningový kurz - Microsoft Excel 2010 - Středně pokročilí

Ing. Miloslav Procházka
Typ vzdělávací akce:e-learningový kurz
Určeno pro:zaměstnance FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrum informatiky
Doba trvání:30 dnů
Termín:

stanoví OVPZ

Školitel, tel:školení probíhá přes e-learningový program Moodle
Náplň:

V tomto kurzu se naučíte pokročilejším technikám zpracování údajů v Excelu (formátování, zamykání, používání šablon, rozšířené kopírování apod.). Budete sestavovat složitější vzorce a používat funkce z kategorií datum a čas, text, funkce logické, finanční a databázové. Naučíte se filtrovat seznamy na listu a vytvářet kontingenční tabulky. Vyzkoušíte si také pokročilejší úpravy grafů.

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: , Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

E-learningový kurz - Microsoft Excel 2010 - Pokročilí

Ing. Miloslav Procházka
Typ vzdělávací akce:e-learningový kurz
Určeno pro:zaměstnance FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrum informatiky
Doba trvání:30 dnů
Termín:

stanoví OVPZ

Školitel, tel:školení probíhá přes e-learningový program Moodle
Náplň:

V tomto kurzu se studenti naučí pracovat s pokročilými funkcemi Microsoft Excelu pro manipulaci s daty a analýzu dat. Seznámíte se s tvorbou maker, formátem XML a jeho použitím v Excelu, zabezpečením a řízením oprávnění pro přístup k sešitům.

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: , Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

E-learningový kurz - Microsoft Power Point 2010 - Úvod

Ing. Miloslav Procházka
Typ vzdělávací akce:e-learningový kurz
Určeno pro:zaměstnance FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrum informatiky
Doba trvání:30 dnů
Termín:

stanoví OVPZ

Školitel, tel:školení probíhá přes e-learningový program Moodle
Náplň:

Tento kurz Vás naučí vytvářet prezentace s texty, obrázky, grafy, tabulkami, diagramy a dalšími objekty. Budete při tom využívat již připravená rozložení snímků. Naučíte se prezentaci jednoduše promítat.

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: , Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

E-learningový kurz - Microsoft Power Point 2010 - Pokročilí

Ing. Miloslav Procházka
Typ vzdělávací akce:e-learningový kurz
Určeno pro:zaměstnance FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrum informatiky
Doba trvání:30 dnů
Termín:

stanoví OVPZ

Školitel, tel:školení probíhá přes e-learningový program Moodle
Náplň:

V tomto kurzu se naučíte pokročilejším technikám formátování a promítání prezentací. Budete používat a vytvářet šablony, barevná schémata a předlohy. Nastavíte vlastnosti promítané prezentace včetně přechodů, animačních efektů, časování a poznámek. Naučíte se prezentace revidovat, tisknout, exportovat a importovat.

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: , Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

E-learningový kurz - Microsoft Outlook 2010 - Úvod

Ing. Miloslav Procházka
Typ vzdělávací akce:e-learningový kurz
Určeno pro:zaměstnance FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrum informatiky
Doba trvání:30 dnů
Termín:

stanoví OVPZ

Školitel, tel:školení probíhá přes e-learningový program Moodle
Náplň:

Outlook je program pro správu informací, který vám pomáhá koordinovat zprávy, kalendáře, kontakty a úkoly. Tento kurz vám poskytne příležitost naučit se posílat, přijímat a organizovat zprávy. Seznámíte se se složkami Outlooku.

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: , Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

E-learningový kurz - Microsoft Outlook 2010 - Pokročilí

Ing. Miloslav Procházka
Typ vzdělávací akce:e-learningový kurz
Určeno pro:zaměstnance FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrum informatiky
Doba trvání:30 dnů
Termín:

stanoví OVPZ

Školitel, tel:školení probíhá přes e-learningový program Moodle
Náplň:

V tomto kurzu se naučíte využívat složky Kalendář, Úkoly, Deník a Poznámky. Další témata pokrývají úpravu práce Outlooku, možnosti importu a exportu, tvorbu formulářů a jiné pokročilejší znalosti.

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: , Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

E-learningový kurz - Microsoft Acces 2010 - Úvod

Ing. Miloslav Procházka
Typ vzdělávací akce:e-learningový kurz
Určeno pro:zaměstnance FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrum informatiky
Doba trvání:30 dnů
Termín:

stanoví OVPZ

Školitel, tel:školení probíhá přes e-learningový program Moodle
Náplň:

V tomto kurzu se seznámíte se základy uživatelské práce v Accessu. Naučíte se používat a navrhovat tabulky a vytvářet nad nimi různé typy dotazů pro efektivní získávání informací.

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: , Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

E-learningový kurz - Microsoft Access 2010 - Středně pokročilí

Ing. Miloslav Procházka
Typ vzdělávací akce:e-learningový kurz
Určeno pro:zaměstnance FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrum informatiky
Doba trvání:30 dnů
Termín:

stanoví OVPZ

Školitel, tel:školení probíhá přes e-learningový program Moodle
Náplň:

V tomto kurzu se naučíte náročnějším technikám při navrhování tabulek a dotazů. Komplexně se seznámíte s tvorbou a používáním formulářů.

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: , Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

Prezenční kurz MS Excel 2010

Ing. Miloslav Procházka
Typ vzdělávací akce:prezenční školení
Určeno pro:Zaměstnance, kteří aplikaci používají
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrum informatiky, budova T
Doba trvání:18 hodin - v 6 lekcích po 3 vyučovacích hodinách
Termín:

Dle domluvy

Školitel, tel:Tamara Mařová, tel.: 532 233 485
Náplň:

Popis, ovládání a nastavení prostředí, zabezpečení sešitu a listu, práce s daty, tisk, možnosti formátování, motivy, rychlé styly, práce s tabulkou, řazení, přehledy, filtry, podmíněné formátování, ověření dat, slučování dat, vzorce, kontingenční tabulka.

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: , Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

Prezenční kurz MS WORD 2010

Ing. Miloslav Procházka
Typ vzdělávací akce:prezenční školení
Určeno pro:Zaměstnance, kteří aplikaci používají
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Centrum informatiky, budova T
Doba trvání:18 hodin - v 6 lekcích po 3 vyučovacích hodinách
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Tamara Mařová, tel.: 532 233 485
Náplň:

Popis, ovládání a nastavení prostředí, práce s dokumentem, tisk, motivy, formátování, navigace v dokumentu, rychlé části, pravopis a gramatika, jazyk, práce se slovníky, statistika dokumentu, stránky, oddíly, grafika, záhlaví a zápatí, tabulátory, tabulky, seznamy, poznámky pod čarou, obsah, záložky, rejstříky, křížové odkazy, citace a bibliografie, revize dokumentu, zabezpečení dokumentu.

Organizaci zajišťuje, tel.:

OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email: , Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

Kurz interních auditorů pro normu ISO 9001 a pro akreditační standardy DIAS

Alena Šuláková
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:interní auditory
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, pavilon L - Modrý salonek (nebo dle domluvy)
Doba trvání:1 den (8:30 do cca 13:00)
Termín:

květen, listopad 2017

Školitel, tel:MUDr. Jaroslav Peprla, tel.: 532 233 636
Náplň:

Zásady spojení auditu dle ISO 9001 a akreditačních standardů DIAS

Výklad jednotivých AS, kritéria hodocení auditory

Hodotící test

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Jaroslav Peprla, tel.: 532 233 636, OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email:

Činnosti a vedení dokumentace představitele vedení pro kvalitu

Alena Šuláková
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, pavilon L - Modrý salonek (nebo dle domluvy)
Doba trvání:1 den
Termín:

květen, listopad

Školitel, tel:MUDr. Jaroslav Peprla, tel.: 532 233 636
Náplň:
Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Jaroslav Peprla, tel.: 532 233 636, OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email:

Systém řízení kvality

Alena Šuláková
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:všechny zaměstnance FN Brno
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, pavilon L - Modrý salonek (nebo dle domluvy)
Doba trvání:3 týdny
Termín:


dle domluvy

Školitel, tel:Ing. Martin Kudlička, tel.: 532 232 863
Náplň:

seznámení se základními principy řízení ve vazbě na poskytování služeb a produktů ve zdravotnickém zařízení a s požadavky norem řady ISO 9000 na zavedení a údržbu SŘK do procesů poskytování zdrav. služeb a produktů

Organizaci zajišťuje, tel.:

Ing. Martin Kudlička, tel.: 532 232 863, OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email:

Audit systému řízení kvality

Alena Šuláková
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:interní auditory
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20
Doba trvání:3 týdny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Ing. Martin Kudlička, tel.: 532 232 863
Náplň:

seznámení s prováděním a dokumentováním auditů systému řízení kvality, se základními předpoklady pro výkon auditorské činnosti, účelem auditů a jejich jednotlivých etap

Organizaci zajišťuje, tel.:

Ing. Martin Kudlička, tel.: 532 232 863, OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email:

Parenterální nutriční podpora

PharmDr. Tatiana Holubová, MHA
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:farmaceuty a lékaře v předatestační přípravě
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Nemocniční lékárna
Doba trvání:3 dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Jana Pečivová, PharmDr. Tatiana Holubová, MHA
Náplň:

Zvlášť náročné lékové formy - příprava A-I-O vaků

Technologie přprav - automix BAXA

Klinické požadavky

Terapeutické režimy

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Hana Mgr. Jana Pečivová, PharmDr. Tatiana Holubová, MHA, tel.: 532 232 150, Šebečková - sekretariát, tel.: 532 232 151, OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email:

PŘÍPRAVA CYTOTOXICKÝCH LÉČIV

PharmDr. Tatiana Holubová, MHA
Typ vzdělávací akce:předatestační stáž
Určeno pro:farmaceuty a lékaře před atestací z nemocničního lékárenství
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Nemocniční lékárna
Doba trvání:3 dny
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:PharmDr. Hana Vollerová, PharmDr. Tatiana Holubová, MHA
Náplň:

Zvlášť náročné lékové formy - příprava cytotoxických látek

Technologie přípravy

Terapeutické režimy

Organizaci zajišťuje, tel.:

Hana PharmDr. Hana Vollerová, PharmDr. Tatiana Holubová, MHA, tel.: 532 232 152, Šebečková - sekretariát, tel.: 532 232 151, OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email:

POVINNÁ PRAXE PRO STUDENTY

PharmDr. Tatiana Holubová, MHA
Typ vzdělávací akce:povinná praxe
Určeno pro:Studenty 5. ročníku Farmaceutické fakulty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Nemocniční lékárna
Doba trvání:Min. 1 měsíc, max. 6 měsíců
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:PharmDr. Tatiana Holubová, MHA, PharmDr. Pavel Sedláček, tel.: 532 232 155
Náplň:

dle studijního programu

Organizaci zajišťuje, tel.:

HanaPharmDr. Tatiana Holubová, MHA, PharmDr. Pavel Sedláček, tel.: 532 232 155, Šebečková - sekretariát, tel.: 532 232 151, OVPZ FN Brno - Alena Šuláková, tel.: 532 232 102, email:

SPRÁVNÁ APLIKACE LÉKOVÝCH FOREM

PharmDr. Tatiana Holubová, MHA
Typ vzdělávací akce:stáž
Určeno pro:NLZP
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Nemocniční lékárna
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

dle domluvy - bude upřesněn

Školitel, tel:PharmDr. Alice Gajárková, tel.: 532 232 155, 532 232 150, PharmDr. Lenka Messnerová, tel.: 532 232 120, PharmDr. Jana Halamíčková, tel.: 532 232 170, Mgr. Jana Pečivová, tel.: 532 232 155, Mgr. Jana Kaštánková, tel.: 532 232 438
Náplň:

Nemocniční lékárna

Obecný úvod k teorii LF, základní pojmy

Pevné lékové formy - tablety

Tekuté lékové formy

Lékové formy ke kožnímu podání I.

Lékové formy ke kožnímu podání II.

Transdermální terapeutické systmy

Inhalační lékové formy

Lékové formy oční, ušní, nosní

Orální a zubní přípravky

Vaginální a rektální lékové formy

Parenterální lékové formy

Organizaci zajišťuje, tel.:

Renata Šmardová, tel.: 532 232 142, Mgr. Erna Mičudová, tel.: 532 233 109

Onemocnění způsobená klíšťaty

PhDr. Jana Šífová
Typ vzdělávací akce:celoústavní seminář
Určeno pro:NLZP všech kategorií
Místo konání:FN Brno, Černopolní 22, Posluchárna
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

13. 2. 2017, 14:00 - 16:00

Školitel, tel:Doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc.
Náplň:

Onemocnění způsobená klíšťaty

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Jana Šífová, tel.: 532 234 474

Problematika odběrů krve na laboratorní vyšetření

PhDr. Jana Šífová
Typ vzdělávací akce:celoústavní seminář
Určeno pro:NLZP všech kategorií
Místo konání:FN Brno, Černopolní 22, Posluchárna
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

13. 3. 2017, 14:00 - 16:00

Školitel, tel:Bc. Ivana Házová, Barbora Jordanová
Náplň:

Problematika odběrů krve na laboratorní vyšetření

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Jana Šífová, tel.: 532 234 474

Aktuální informace k třídění odpadů ve FN Brno

PhDr. Jana Šífová
Typ vzdělávací akce:celoústavní seminář
Určeno pro:NLZP všech kategorií
Místo konání:FN Brno, Černopolní 22, Posluchárna
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

11. 9. 2017, 14:00 - 16:00

Školitel, tel:Mgr. Pavla Všetečková
Náplň:

Aktuální informace k třídění odpadů ve FN Brno

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Jana Šífová, tel.: 532 234 474

Desatero sestry v péči o diabetiky

PhDr. Jana Šífová
Typ vzdělávací akce:celoústavní seminář
Určeno pro:NLZP všech kategorií
Místo konání:FN Brno, Černopolní 22, Posluchárna
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

15. 5. 2017, 14:00 - 16:00

Školitel, tel:Bc. Stanislava Holemá
Náplň:

Desatero sestry v péči o diabetiky

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Jana Šífová, tel.: 532 234 474

Co nového v očkování

PhDr. Jana Šífová
Typ vzdělávací akce:celoústavní seminář
Určeno pro:NLZP všech kategorií
Místo konání:FN Brno, Černopolní 22, Posluchárna
Doba trvání:2 hodiny
Termín:


15. 5. 2017, 14:00 - 16:00

Školitel, tel:MUDr. Zlatava Jirsenská
Náplň:

Co nového v očkování

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Jana Šífová, tel.: 532 234 474

Hygiena rukou

PhDr. Jana Šífová
Typ vzdělávací akce:celoústavní seminář
Určeno pro:NLZP všech kategorií
Místo konání:FN Brno, Černopolní 22, Posluchárna
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

16. 10. 2017, 14:00 - 16:00

Školitel, tel:Mgr. Silvie Hodová
Náplň:

Hygiena rukou

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Jana Šífová, tel.: 532 234 474

Aktuální témata v neonatologii

PhDr. Jana Šífová
Typ vzdělávací akce:celoústavní seminář
Určeno pro:NLZP všech kategorií
Místo konání:FN Brno, Černopolní 22, Posluchárna
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

13. 11. 2017

Školitel, tel:Marie Peková
Náplň:

Aktuální témata v neonatologii

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Jana Šífová, tel.: 532 234 474

Metody stanovování individuálních nutričních potřeb u pacientů v těžkém stavu

NCONZO Brno, FN Brno - Mgr. Erna Mičudová
Typ vzdělávací akce:praktická stáž Certifikovaného kurzu (akreditace MZ ČR)
Určeno pro:nutriční terapeuty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení léčebné výživy
Doba trvání:1 týden/40 hodin
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Kateřina Ondrušová, tel.: 532 233 492
Náplň:

Vyšetření nutričního stavu pacienta v těžkém stavu

Stanovení energetické potřeby pacienta

Nastavení plánu nutriční péče

Nutriční podpora

Enterální výživa a prenterální výživa

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Kateřina Ondrušová, tel.: 532 233 492, NCONZO Brno: subkatedra výživy - 543 559 518, vedoucí katedry ošetřovatelství - 543 559 522

Komunitní nutriční péče a poradenství u seniorů

NCONZO Brno, FN Brno - Mgr. Erna Mičudová
Typ vzdělávací akce:praktická stáž Certifikovaného kurzu (akreditace MZ ČR)
Určeno pro:nutriční terapeuty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení léčebné výživy
Doba trvání:1 týden/40 hodin
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Kateřina Ondrušová, tel.: 532 233 492
Náplň:

Vyšetření nutričního stavu pacienta seniora

Stanovení energie a nutričních potřeb u pacienta

Nutriční plán a srategie

Nutriční podpora

Edukace, příprava edukačních mteriálů, komunikační dovednosti

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Kateřina Ondrušová, tel.: 532 233 492, NCONZO Brno: subkatedra výživy - 543 559 518, vedoucí katedry ošetřovatelství - 543 559 522

Nutriční péče a poradenství u pacientů s onkologickým onemocněním

NCONZO Brno, FN Brno - Mgr. Erna Mičudová
Typ vzdělávací akce:praktická stáž Certifikovaného kurzu (akreditace MZ ČR)
Určeno pro:nutriční terapeuty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení léčebné výživy
Doba trvání:1 týden/40 hodin
Termín:

dle domluvy

Školitel, tel:Mgr. Kateřina Ondrušová, tel.: 532 233 492
Náplň:

Vyšetření nutričního stavu pacienta s onkologickým onemocněním

Stanovení energie a nutričních potřeb ve vazbě na diagnózu

Plán nutriční péče

Dietní opatření při a po léčbě nádorových onemocnění

Nutriční podora, enterální výživa, parenterální výživa

Specifika edukace a edukačních materálů

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Kateřina Ondrušová, tel.: 532 233 492, NCONZO Brno: subkatedra výživy - 543 559 518, vedoucí katedry ošetřovatelství - 543 559 522

XVII. regionální konference sociálních pracovníků ve zdravotnictví

FN Brno - Sociálně zdravotnické oddělení, Mgr. Erna Mičudová
Typ vzdělávací akce:regionální konference
Určeno pro:nelékařské zdravotnické pracovníky
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Psychiatrická klinika
Doba trvání:1 den (7:30 - 15:00)
Termín:

listopad 2017 - den dle domluvy

Školitel, tel:dle programu
Náplň:

- Dávkový systém ČR

- Zákon o sociálních službác č. 108/2006 Sb.

- Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.

- Probační a mediační služba ČR

Organizaci zajišťuje, tel.:

Vilma Dejlová - vedoucí SZO FNB, tel.: 532 232 082

Supervizní seminář

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení klinické psychologie
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

leden 2017

únor 2017

březen 2017

duben 2017

květen 2017

červen 2017

září 2017

říjen 2017

listopad 2017

prosinec 2017

 

 

Školitel, tel:PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel.: 532 232 731
Náplň:

případové kazuistiky

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel.: 532 232 731

Patologické mechanismy u disociativních poruch

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology, fyzioterapeuty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení klinické psychologie
Doba trvání:3 hodiny
Termín:

leden 2017

Školitel, tel:Mgr. Petr Sojka, tel.: 532 232 522
Náplň:

problematika disociativních poruch, klinický obraz, formy a diferenciální diagnostika

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel.: 532 232 731

Token Test - česká normativní studie pro seniory a pacienty s neurodegenerativním onemocněním mozku

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology, fyzioterapeuty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení klinické psychologie
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

únor 2017

Školitel, tel:Mgr. Nela Němcová Elfmarková, tel.: 532 233 180
Náplň:

teoretické pozadí testu, validizace a aktuální normy Token testu

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel.: 532 232 731

Neurokognitivní funkce u pacientů s klinicky izolovaným syndromem

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení klinické psychologie
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

březen 2017

Školitel, tel:Mgr. Petra Valkovská, tel.: 532 232 522
Náplň:

sdělení aktuálních výsledků ve výzkumu kognitivního výkonu u pacientů s klinicky izolovaným syndromem

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel.: 532 232 731

Komplexní psychologická péče u pacientů s hemofilií, specifika přístupu v péči

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení klinické psychologie
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

duben 2017

Školitel, tel:Mgr. Petra Bučková, tel.: 532 233 391
Náplň:

psychologické aspekty práce s hemofilickým pacientem, specifika psychologické péče

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel.: 532 232 731

Možnosti neuropsychologického vyšetření u pacientů po kraniotraumatu

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení klinické psychologie
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

květen 2017

Školitel, tel:PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel.: 532 232 731
Náplň:

psychologické aspekty práce s pacientem po kraniotraumatu, specifika psychologické péče

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel.: 532 232 731

Krizová intervence u pacienta se spinálním traumatem

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení klinické psychologie
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

červen 2017

Školitel, tel:Mgr. Richard Pavelka, tel.: 532 231 503
Náplň:

psychologické aspekty práce u pacienta po spinálním traumatu, specifika krizové intervence, psychologická péče na Spinální jednotce

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel.: 532 232 731

Osobnost pacienta jako spoludeterminanta úspěšnosti onkologické léčby: kvalita života pacientek s karcinomem mammy

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology, fyzioterapeuty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení klinické psychologie
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

září 2017

Školitel, tel:Mgr. et Mgr. Kateřina Skřivanová, tel.: 532 232 731
Náplň:

osobnostní charakteristiky u pacientek s ca mammy, copingové strategie, kvalita života

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel.: 532 232 731

Psychosomatická péče o pacienty s rozvinutou somatoformní poruchou

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení klinické psychologie
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

říjen 2017

Školitel, tel:PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel.: 532 232 731
Náplň:

psychosomatické souvislosti u pacientů se somatoformní poruchou, možnosti a limity psychoterapeutické péče s pacienty se somatoformní poruchou

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel.: 532 232 731

Aktuality v současné neuropsychologii, možnosti a omezení neuropsychologického vyšetření na akutním lůžku

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology, lékaře
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení klinické psychologie
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

listopad 2017

Školitel, tel:Mgr. Kristina Pešková, tel.: 532 232 522
Náplň:

Nejnovější neuropsychologické testové metody, možnosti a limity v práci neuropsychologa na klinickém pracovišti

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel.: 532 232 731

Deprese jako komplikující faktor v léčbě lymfedému končetin

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:školení
Určeno pro:psychology v předatestační přípravě a klinické psychology
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Oddělení klinické psychologie
Doba trvání:2 hodiny
Termín:

prosinec 2017

Školitel, tel:Doc. PhDr. Marcela Bendová, Ph.D., tel.: 532 238 292
Náplň:

psychologické aspekty práce s pacientem s lymfedémem, deprese a další psychické klinické obrazy ovlivňující léčbu lymfedému, specifika psychologické péče

Organizaci zajišťuje, tel.:

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D., tel.: 532 232 731

Bazální stimulace

Mgr. Erna Mičudová
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz
Určeno pro:NLZP, kteří se podílí na zdravotní a ošetřovatelské péči a splňují kvalifikační podmínky dané zákonem 96/2004 Sb. v platném znění
Místo konání:Brno, Netroufalky 1 - Ubytovna zdravotních sester - vzdělávací centrum
Doba trvání:základní kurz - 3 dny, nástavbový kurz - 3 dny, prohlubující kurz - 1 den
Termín:

Základní kurz 2017:

9. - 11. 1.

16. - 18. 1.

6. - 8. 2.

13. - 15. 3. (KDIN)

3. - 5. 4.

10. - 12. 4.

4. - 6. 9.

11. - 13. 9.

18. - 20. 9.

25. - 27. 9.

2. - 4. 10.

 

Nástavbový kurz 2017:

13. - 15. 2.

27. 2. - 1. 3.

6. - 8. 3.

24. - 26. 4.

9. - 11. 5.

15. - 17. 5.

9. - 11. 10.

16. - 18. 10.

23. - 25. 10.

30. 10. - 1. 11.

6. - 8. 11.

 

Prohlubující kur 2017:

27. 3. (KDIN)

28. 3. (KDIN)

20. 4.

29. 5.

15. 6.

16. 6.

13. 11.

20. 11.

27. 11.

4. 12.

11. 12.

 

Školitel, tel:Mgr. Hedvika Borýsková
Náplň:

dle akreditace

Organizaci zajišťuje, tel.:

Ludmila Kupčíková, tel.: 532 233 237

Reflektovaná ošetřovatelská praxe

Mgr. Erna Mičudová
Typ vzdělávací akce:inovační kurz
Určeno pro:vedoucí zaměstnance NLZP
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Medicína katastrof - pavilon D2
Doba trvání:
Termín:

2017:

8. - 9. 2.

8. - 9. 3.

5. - 6. 4.

10. - 11. 5.

14. - 15. 6.

Školitel, tel:Mgr. Miroslava Ježová, Mgr. Jana Špačková, Ing. Irena Osvaldová, tel.: 532 232 169, 532 233 213
Náplň:

- informovat vedoucí pracovníky NLZP o supervizi a možnostech jejího využití v ošetřovatelské praxi

- zařazení spervize do vzdělávní NLZP

- pochopení supervize jako jedné z dostupných forem profesionální podpory pracovníků ve zdravotnictví

Organizaci zajišťuje, tel.:

Ludmila Kupčíková, tel.: 532 233 237

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapie/ergoterapie

MUDr. Miluše Jurášková
Typ vzdělávací akce:praktická část specializačního studia, závěrečná zkouška SPV - praktická část
Určeno pro:fyzioterapeuty / ergoterapeuty přihlášené na NCO NZO ke zkoušce
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Rehabilitační oddělení včetně odborných klinik
Doba trvání:1 den
Termín:

dle termínu stanoveného NCO NZO

Školitel, tel:Mgr. Dagmar Janů, tel.: 532 232 563
Náplň:

- praktická zkouška (kineziologické vyšetření včetně odebrání anamnéz pacienta, návrh kinezioterapie včetně praktické ukázky, návrh fyzikální terapie, návrh krátkodobého a dlouhodobého rehabilitačního programu)

Organizaci zajišťuje, tel.:

Mgr. Dagmar Janů, tel.: 532 232 563, Alena Šuláková - OVPZ, tel.: 532 232 102

Funkční poruchy pánevního dna

MUDr. Miluše Jurášková
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:fyzioterapeuty
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Rehabilitační oddělení včetně odborných klinik
Doba trvání:1 den
Termín:

dle dohody

Školitel, tel:MUDr. Miluše Jurášková. tel.: 532 233 545, Beranová Irena, tel.: 532 232 536
Náplň:

Teoretická část - přednáška o funkčních poruchách pánevního dna, jejich diagnostice a léčbě a praktická část - rehabilitace těchto diagnóz včetně myofeedbackových cvičení

Organizaci zajišťuje, tel.:

MUDr. Miluše Jurášková. tel.: 532 233 545, Martina Hrdinková - OVPZ, tel.: 532 233 164

Ošetřovatelská péče v pediatrii - Dětská sestra

Ph.Dr. Jana Šífová
Typ vzdělávací akce:specializační vzdělávání - prezenční
Určeno pro:všeobecné zdravotní sestry dle § 96/2004 Sb.
Místo konání:FN Brno, Černopolní 9, učebna NLZP
Doba trvání:18 - 24 měsíců
Termín:

bude upřesněno

Školitel, tel:Ph.Dr. Jana Šífová, tel.: 532 234 474
Náplň:

- specializační vzdělávání všeobecných sester dle vzdělávacího programu

Organizaci zajišťuje, tel.:

Lenka Čoupková - OVPZ, tel.: 532 232 946

Vedení adaptačního procesu pro vybrané profese lůžkových zařízení

Mgr. Erna Mičudová
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz
Určeno pro:nelékařské zdravotnické profese dle zákona 96/2004 Sb. v platném znění
Místo konání:bude upřesněno
Doba trvání:40 vyučovacích hodin
Termín:

podzim 2016 (termín bude upřesněn)

Školitel, tel:
Náplň:

Absolvent certifikovaného kurzu získá zvláštní odbornou způsobilost v rozsahu: Samostatného vedení, koordinace a hodnocení pracovního výkonu v oblasti ošetřovatelství, porodní asistence nebo laboratorní praxe v souvislosti s adaptačním procesem nově nastupujících nelékařských zdravotnických pracovníků

Organizaci zajišťuje, tel.:

Bc. Lucie Chocholáčová - OVPZ, tel.: 532 233 471, e-mail:

Specifická ošetřovatelská péče při endoskopických vyšetřeních v gastroenterologii a bronchologii

Prof. MUDr. Aleš Hep, CSc., Prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz
Určeno pro:všeobecné sestry dle §5 s výkonem práce bez odborného dohledu s praxí na pracovišti s interním nebo chirurgickým zaměřením v délce minimálně 6 měsíců
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Endoskopické centrum
Doba trvání:100 vyučovacích hodin
Termín:

9.5. - 27. 5. 2017

Školitel, tel:
Náplň:

Absolvent certifikovaného kurzu získá zvláštní odbornou způsobilost v těchto činnostech:

  • příprava a asistnce při provádění endoskopických výkonů v gastroenterologii a bronchologii
  • asistnce při provádění invazivních výkonů
  • edukace a příprava pacienta k endoskopickým výkonům
  • péče o pacienta při a po endoskopickém výkonu
  • provádění specializovaných sterilizačních a dezinfekčních postupů při přípavě endoskopické techniky
Organizaci zajišťuje, tel.:

Bc. Lucie Chocholáčová - OVPZ, tel.: 532 233 471, e-mail:

Specifická ošetřovatelská péče při aplikaci otevřených zářičů v nukleární medicíně

Doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc.
Typ vzdělávací akce:certifikovaný kurz
Určeno pro:všeobecné sestry s praxí na pracovišti nukleární medicíny v délce minimálně 6 měsíců
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Klinika nukleární medicíny - výuková místnost
Doba trvání:80 výukových hodin
Termín:

13. 6. - 24. 6. 2016

Školitel, tel:
Náplň:

Absolvent certifikovaného kurzu získá zvláštní odbornou způsobilost v těchto činnostech:

 

  • Aplikace radiofarmak pacientovi pro diagnostiku a terapii pomocí otevřených zářičů
  • Ředění a přípravu radiofarmak před aplikací pacientovi
Organizaci zajišťuje, tel.:

Bc. Lucie Chocholáčová - OVPZ, tel.: 532 233 471, e-mail:

Hygiena a epidemiologie

Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci
Místo konání:FN Brno (bude upřesněno)
Doba trvání:2 dny
Termín:

jaro a podzim 2017

Školitel, tel:Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc., tel.: 532 232 936
Náplň:

- dle vzdělávacího programu (185/2009 Sb., 361/2010 Sb.)

Organizaci zajišťuje, tel.:

Ida Tesařová - OVPZ, tel.: 532 233 566

Lékařská první pomoc

Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci
Místo konání:FN Brno (bude upřesněno)
Doba trvání:3 dny
Termín:

jaro a podzim 2017

Školitel, tel:Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc., tel.: 532 232 936
Náplň:

- dle vzdělávacího programu (185/2009 Sb., 361/2010 Sb.)

Organizaci zajišťuje, tel.:

Ida Tesařová - OVPZ, tel.: 532 233 566

Novinky ze všeobecného praktického lékařství

Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci
Místo konání:FN Brno (bude upřesněno)
Doba trvání:1 den
Termín:

jaro a podzim 2017

Školitel, tel:Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc., tel.: 532 232 936
Náplň:

- dle vzdělávacího programu (185/2009 Sb., 361/2010 Sb.)

Organizaci zajišťuje, tel.:

Ida Tesařová - OVPZ, tel.: 532 233 566

Paliativní péče

Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci
Místo konání:FN Brno (bude upřesněno)
Doba trvání:2 dny
Termín:

jaro a podzim 2017

Školitel, tel:Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc., tel.: 532 232 936, 532 233 259
Náplň:

- dle vzdělávacího programu (185/2009 Sb., 361/2010 Sb.)

Organizaci zajišťuje, tel.:

Ida Tesařová - OVPZ, tel.: 532 233 566

Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí

Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci
Místo konání:FN Brno (bude upřesněno)
Doba trvání:1 den
Termín:

jaro a podzim 2017

Školitel, tel:Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc., tel.: 532 232 936, 532 233 259
Náplň:

- dle vzdělávacího programu (185/2009 Sb., 361/2010 Sb.)

Organizaci zajišťuje, tel.:

Ida Tesařová - OVPZ, tel.: 532 233 566

Psychoterapie

Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci
Místo konání:FN Brno (bude upřesněno)
Doba trvání:2 dny
Termín:

podzim a jaro 2017

Školitel, tel:Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc., tel.: 532 232 936, 532 233 259
Náplň:

- dle vzdělávacího programu (185/2009 Sb., 361/2010 Sb.)

Organizaci zajišťuje, tel.:

Ida Tesařová - OVPZ, tel.: 532 233 566

Radiační ochrana

Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci
Místo konání:FN Brno (bude upřesněno)
Doba trvání:1 den
Termín:

jaro a podzim 2017 (termín bude upřesněn)

Školitel, tel:Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc., tel.: 532 232 936
Náplň:

- dle vzdělávacího programu (185/2009 Sb., 361/2010 Sb.)

Organizaci zajišťuje, tel.:

Ida Tesařová - OVPZ, tel.: 532 233 566

Radiační ochrana

Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci
Místo konání:FN Brno (bude upřesněno)
Doba trvání:1 den
Termín:

jaro a podzim 2017

Školitel, tel:Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc., tel.: 532 232 936
Náplň:

- dle vzdělávacího programu (185/2009 Sb., 361/2010 Sb.)

Organizaci zajišťuje, tel.:

Ida Tesařová - OVPZ, tel.: 532 233 566

Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:lékaře v přípravě na atestaci
Místo konání:FN Brno (bude upřesněno)
Doba trvání:2 dny
Termín:

jaro a podzim 2017

Školitel, tel:Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc., tel.: 532 232 936, 532 233 259
Náplň:

- dle vzdělávacího programu (185/2009 Sb., 361/2010 Sb.)

Organizaci zajišťuje, tel.:

Ida Tesařová - OVPZ, tel.: 532 233 566

Základní kurz v elektromyografii

Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
Typ vzdělávací akce:kurz
Určeno pro:lékaře s atestací z neurologie nebo neurologickým kmenem
Místo konání:FN Brno, Jihlavská 20, Neurologická klinika
Doba trvání:4 týdny
Termín:

9. 1. - 17. 2. 2017, dále dle zájmu

Školitel, tel:Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc., tel.: 532 232 501
Náplň:

- základy anatomie a funkce nervosvalového systému

- základy elektrodiagnostiky

- kondukční studie

- jehlové EMG

- méně obvyklé vyšetřovací techniky

- výstup z EMG vyšetření

Organizaci zajišťuje, tel.:

Ida Tesařová - OVPZ, tel.: 532 233 566

Veřejné zakázky, novela zákona

JUDr. Alena Tobiášová, MBA
Typ vzdělávací akce:seminář
Určeno pro:dotčené útvary FN Brno
Místo konání:bude upřesněno
Doba trvání:cca 4 hodiny
Termín:

bude upřesněn

Školitel, tel:JUDr. Lenka Kaňová Glajchová, MBA, tel.: 532 232 708
Náplň:

aktuální problematika veřejných zakázek - nový zákon

Organizaci zajišťuje, tel.:

JUDr. Lenka Kaňová Glajchová, MBA, tel.: 532 232 708

« Předchozí 1 2 3 4 7 12 18 Další »
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji