Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Vzdělávací akce


INTELEKT A JEHO PORUCHY

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:vzdělávací seminář
Určeno pro:lékaře, psychology, NLZP a zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:FN Brno, Psychiatrická klinika - posluchárna, budova G, 1. patro, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:10,00 - 12,00 hodin
Termín:

13. ledna 2017

 

Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem.

Školitel, tel:prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., tel. 532 232 053, 532 232 057
Náplň:

prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc. - PK FN Brno

Intelekt a jeho poruchy

 

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. - PK LF MU a FN Brno

Neurobilogie intelektu a jeho poruch

Organizaci zajišťuje, tel.:

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.; Jana Pazderová, tel. 532 232 053, e-mail:

SOCIÁLNÍ KOGNICE

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:odborný seminář
Určeno pro:lékaře, psychology a zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:FN Brno, Psychiatrická klinika - posluchárna, budova G, 1. patro, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:10,00 - 12,30 hodin
Termín:

20. ledna 2017

 

Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem.

Školitel, tel:prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., tel. 532 232 053, 532 232 057
Náplň:

Mgr. Petra Zemánková - CEITEC MU:

Sociální kognice, kognitivní styl a funkční neuronální koreláty ve zdraví a u schizofrenie

 

Mgr. Martina Kolářová - PK LF MU a FN Brno:

Elektrofyziologické koreláty sociální kognice

 

Mgr. Martn Jáni - CEITEC MU a student DSP Psychiatrie - PK LF MU a FN Brno:

Funkční neuroanatomie sociální kognice u schizofrenie - metaanalýza

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.; Jana Pazderová, tel. 532 232 053, e-mail:

KOMUNITNÍ PÉČE O DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JMK

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:odborný seminář
Určeno pro:lékaře, psychology, NLZP, zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:FN Brno, Psychiatrická klinika - posluchárna, budova G, 1. patro, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:10,00 - 12,00 hodin
Termín:

27. ledna 2017

 

Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem.

Školitel, tel:prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., tel. 532 232 053, 532 232 057
Náplň:

Mgr. Jiří Šupa - občanské sdružení Práh, Brno:

Situace v sociálních službách

 

prof. MUDr Tomáš Kašpárek, Ph.D. - PK LF MU a FN Brno:

Spolupráce zdravotnických služeb Psychiatrické kliniky se sociálními službami v kontextu standardu Centra duševního zdraví

Organizaci zajišťuje, tel.:

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.; Jana Pazderová, tel. 532 232 053, e-mail:

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji