Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Vzdělávací akce


PSYCHOTERAPIE

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:odborný seminář
Určeno pro:lékaře, psychology i zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:FN Brno, Psychiatrická klinika - posluchárna, budova G, 1. patro, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:10,00 - 12,00 hodin
Termín:

7. října 2016

Školitel, tel:prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., tel. 532 232 053, 532 232 057
Náplň:

Mgr. Monika Víchová, PK LF MU a FN Brno:

Seznámení s principy logoterapie a existenciální analýzy

 

Vstup na seminář je zdarma, není třeba se přihlašovat předem.

Organizaci zajišťuje, tel.:

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.; Jana Pazderková, tel. 532 232 053, e-mail:

Slavnostní seminář k životnímu jubileu prof. MUDr. Evy Češkové, CSc.: Duševní zdraví a zdravý životní styl

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:odborný seminář
Určeno pro:lékaře, psychology a NLZP
Místo konání:FN Brno, Psychiatrická klinika - posluchárna, budova G, 1. patro, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:10,00 - 13,00 hodin
Termín:

14. října 2016

 

Tento seminář je určen pouze pro zvané účastníky.

Školitel, tel:prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., tel. 532 232 053, 532 232 057
Náplň:

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. - PK LF MU a FN Brno:

První žena ve vedení PK

 

prof. MUDr Alexandra Žourková,CSc. - PK LF MU a FN Brno:

Popromoční praxe na mužském psychotickém oddělení

 

prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. - PK LF UK a FN Hradec Králové:

Proměny psychiatrie v zrcadle času

 

doc. MUDr. Ján Pečeňák, CSc. - PK LF UK a UN Bratislava:

Nezdravý životný štýl a jeo odraz v klasifikácii

 

prof. MUDr Jiří Raboch, CSc. - PK 1. LF UK  VFN Praha:

Životní styl a duševní poruchy

 

prof. MUDr Ladislav Hosák, Ph.D. - PK LF UK a FN Hradec Králové:

Genetika, epigenetika a duševní zdraví

 

 

Organizaci zajišťuje, tel.:

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.; Jana Pazderová, tel. 532 232 053, e-mail:

Elektrokonvulzivní terapie (ECT) - Metoda a její provádění u některých specifických populací

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:odborný seminář
Určeno pro:lékaře, psychology a zájemce z laické veřejnosti
Místo konání:FN Brno, Psychiatrická klinika - posluchárna, budova G, 1. patro, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:10,00 - 12,30 hodin
Termín:

21. října 2016

 

Vstup na seminář je zdarma, není potřeba se přihlašovat předem.

Školitel, tel:prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., tel. 532 232 053, 532 232 057
Náplň:

MUDr. Richard Barteček, Ph.D. - PK LF MU a FN Brno:

Způsoby provádění ECT a jejich srovnání

 

MUDr. Jana Hořínková - PK LF MU a FN Brno:

ECT u pacientů po kraniotraumatu - přehled a kazuistka

 

MUDr. Richard Barteček, Ph.D. - PK LF MUa FN Brno:

ECT u adolescentních pacientů s katatonií - přehled a série kazuistik

Organizaci zajišťuje, tel.:

prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.; Jana Pazderová, tel. 532 232 053, e-mail:

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji