Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Vzdělávací akce


Principy podpůrné psychoterapie

doc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:akreditovaný specializační seminář
Určeno pro:lékaře, psychology, zdravotní sestry, studenty v pregraduálním i postgraduálním studiu, odbornou i laickou veřejnost
Místo konání:FN Brno, Psychiatrická klinika - posluchárna, budova G, 1. patro, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:10,00 - 12,00 hodin
Termín:

16. října 2015

Školitel, tel:doc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., tel. 532 232 053, 532 232 057
Náplň:

1. PhDr. Mgr. Milena Blažková - Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno: Podpůrná psychoterapie

Organizaci zajišťuje, tel.:

doc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., tel. 532 232 053, 532 232 057; Jana Pazderová - sekretariát, tel. 532 232 053, e-mail: jpazderova @fnbrno.cz

Terapie psychofarmaky pohledem farmakologa a klinické farmaceutky

doc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:akreditovaný odborný seminář
Určeno pro:lékaře, psychology, zdravotní sestry, studenty v pregraduálním i postgraduálním studiu, odbornou i laickou veřejnost
Místo konání:FN Brno, Psychiatrická klinika - posluchárna, budova G, 1. patro, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:10,00 - 12,00 hodin
Termín:

20. listopadu 2015

Školitel, tel:MUDr. Libor Ustohal, Ph.D., tel. 532 232 229, 532 232 071
Náplň:

1. doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. - Farmakologický ústav LF MU: Význam CYP450 v psychiatrii

2. PharmDr. Kateřina Horská - FN Brno a FaF VFU Brno: Nejvýznamnější interakce psychofarmak

Organizaci zajišťuje, tel.:

doc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., tel. 532 232 053, 532 232 057; Jana Pazderová - sekretariát, tel. 532 232 053, e-mail: jpazderova @fnbrno.cz

"Cítím se lépe/hůře a nevím proč" : Psychologie implicitní regulace emocí

doc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:akreditovaný odborný seminář
Určeno pro:lékaře, psychology, sociální pracovníky, zdravotní sestry, odbornou veřejnost
Místo konání:FN Brno, Psychiatrická klinika - posluchárna, budova G, 1. patro, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:10,00 - 12,00 hodin
Termín:

4. prosince 2015

Školitel, tel:doc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., tel. 532 232 053, 532 232 057
Náplň:

1. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.; Mgr. Terézia Bernátová - Psychiatrická klinika FN Brno a Ústav psychologie a psychosomatiky LF MU: Model regulace emocí: procesuální pohled

2. Mgr. Terézia Bernátová; PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D. - Psychiatrická klinika FN Brno a Ústav psychologie a psychosomatiky LF MU: Strukturální model regulace emocí u dívek s poruchami příjmu potravy

Organizaci zajišťuje, tel.:

doc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., tel. 532 232 053, 532 232 057; Jana Pazderová - sekretariát, tel. 532 232 053, e-mail: jpazderova @fnbrno.cz

Depotní antipsychotika

doc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Typ vzdělávací akce:akreditovaný specializační seminář
Určeno pro:lékaře, psychology, zdravotní sestry, studenty v pregraduálním i postgraduálním studiu, odbornou i laickou veřejnost
Místo konání:FN Brno, Psychiatrická klinika - posluchárna, budova G, 1. patro, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Doba trvání:10,00 - 12,00 hodin
Termín:

11. prosince 2015

Školitel, tel:doc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., tel. 532 232 053, 532 232 057
Náplň:

1. prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc. - Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno: Depotní antipsychotika - všem a navždy?

Organizaci zajišťuje, tel.:

doc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., tel. 532 232 053, 532 232 057; Jana Pazderová - sekretariát, tel. 532 232 053, e-mail: jpazderova @fnbrno.cz

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji