Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Preventivní programy

Moderní  medicína je a stále více bude založena na prevenci

Prevencí  (z lat. praevenire) dnes rozumíme soubor opatření, která mají předcházet vzniku nějakého nežádoucího jevu, v našem případě projevu nemoci. Sekundární prevence se pak snaží příslušné negativní projevy nemoci  včas zachytit a zabránit jejich prohloubení.

Sport a to zvláště sport vrcholový může, a to zvláště  při ne zcela správném vedení, vést k vážnému poškození rostoucího, vyvíjecího se organismu.

Všeho toho jsme si byli vědomi při  realizaci myšlenky  preventivních programů, které  od tohoto roku běží ve FN Brno - PDM, které  jsou  určeny především mladým, výkonostním sportovcům.

Cílem obou preventivních programů - Zdravý pohyb a Zdravý pohyb PLUS - je právě těmto možným poškozením předejít, upozornit mladého sportovce a jeho rodiče na možná  konkrétní rizika vrcholového sportu u každého z nich  a poradit s další sportovní aktivitou, tak aby zároveň byly splněny vytčené sportovní cíle a zároveň nedošlo k poškození zdraví.

Součástí obou programů je komplexní vyšetření ortopedem, biochemické laboratorní vyšetření a v případě programu PLUS i jedinečná pohybová diagnostika.

as. MUDr. Jiří. Jochymek, Ph.D.

 

Od roku 2013 nabízí Fakultní nemocnice Brno dva preventivní a jeden prognostický program zaměřený na dětské pacienty. Jsou jimi:

Další preventivní programy jsou pak připraveny pro dospělé klienty. Preventivní program ZDRAVÝ MANAŽER poskytuje klientům komplexní preventivní vyšetření zaměřené především na prevenci kardiovaskulárního a onkologického onemocnění.

 

Preventivní program ZDRAVÝ SPORTOVEC je určen sportovně aktivním jedincům, pro něž zůstává pohyb potěšením v každém věku.

Na Preventivní programy FN Brno přispívají i zdravotní pojišťovny!

 

Název pojišťovny

Výše příspěvku

Podmínky

Vojenská zdravotní pojišťovna

200,-

Dítě 5-16 let, registrace v sportovním klubu/lize

Oborová pojišťovna zaměstnanců

bank, pojišťoven a stavebnictví

0,-

/

Revírní bratrská pokladna

500,-

Na Zdravého manažera

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

1500,-

Bez omezení věku - sportovní prohlídky

Všeobecná zdravotní pojišťovna

0,-

/

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

800,-

Student 18-26 let, registrace ve sportovním klubu/lize

 

 DL_letak_Bohunice_nahled2

DL_letak_Bohunice_nahled

Informace pro klienty Preventivních programů FN Brno2

Informace pro klienty Preventivních programů FN Brno

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji