Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

V případě podezření na onemocnění způsobené koronavirem kontaktujte Krajskou hygienickou stanici Brno, tel. 541 126 425 nebo 541 126 427 (Po-Pá 6 - 17hodin).

Vedoucí zaměstnanec nelékařských zdravotnických pracovníků Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirugie

Útvar: Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie
Pracoviště: Bohunice
Typ: Výběrové řízení, kategorie: Nelékařský zdravotnický pracovník
Přidáno: 2.9.2019

Ředitel FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

vedoucího zaměstnance nelékařských zdravotnických pracovníků

 

Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie 

 

pracoviště medicíny dospělého věku

 

Kvalifikační předpoklady:

 • způsobilost k výkonu všeobecné sestry bez odborného dohledu na území ČR v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, v platném znění
 • ukončené specializační vzdělávání, např. v klinických oborech, Organizace a řízení ve zdravotnictví, Intenzivní péče (ARIP)
 • minimálně 5 let praxe všeobecné sestry
 • zkušenosti s řízením lidí
   
  Další požadavky:
 • znalost práce na PC
 • komunikační, řídicí a organizační schopnosti  
 • schopnost edukační, přednáškové a publikační činnosti
 • samostatnost, zodpovědnost a vysoké pracovní nasazení
 • občanská a morální bezúhonnost  
 • znalost cizího jazyka vítána
   

Požadované dokumenty k písemné přihlášce:

 • průvodní – motivační dopis s uvedením názvu pracovního místa, data vyhotovení a vlastnoručního podpisu uchazeče
 • vyplněný osobní dotazník
 • profesní životopis s přehledem praxe
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 • návrh koncepce rozvoje a řízení útvaru
 • výpis z Rejstříku trestů (ne starší 90 dnů)
 • souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, pro účely výběrového řízení
   
  Písemné přihlášky doručte na adresu: FN Brno, Sekretariát Odboru organizačních, právních věcí a personalistiky, budova L, III. NP, Radka Štěpánková, Jihlavská 20, 625 00 Brno do 20. 9. 2019.
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji