Menu
Česky English
532 23 1111

Vedoucí zaměstnanec nelékařských zdravotnických pracovníků Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Brno

Útvar: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Typ: Výběrové řízení, kategorie: Nelékařský zdravotnický pracovník
Aktualizováno: 18.6.2024

Ředitel FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

vedoucího zaměstnance nelékařských zdravotnických pracovníků 

Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

FN Brno

Kvalifikační předpoklady:

 • způsobilost k výkonu příslušného zdravotnického povolání na území ČR v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních
 • VŠ vzdělání magisterského studijního oboru
 • ukončené specializační vzdělání (např. Chirurgické obory, Organizace a řízení ve zdravotnictví, ARIP, apod.)
 • minimálně 10 let praxe ve zdravotnictví
 • nejméně 2 roky v řídicí funkci, minimálně na pozici staniční sestry

Další požadavky:

 • vysoké pracovní nasazení
 • znalost práce na PC
 • komunikační, řídicí a organizační schopnosti   
 • schopnost edukační, přednáškové a publikační činnosti
 • občanská a morální bezúhonnost  

Požadované dokumenty k písemné přihlášce:

 • průvodní – motivační dopis s uvedením názvu pracovního místa, data vyhotovení a vlastnoručním podpisem uchazeče 
 • vyplněný osobní dotazník
 • profesní životopis s přehledem praxe 
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 • návrh koncepce rozvoje a řízení útvaru 
 • výpis z Rejstříku trestů (ne starší 90 dnů)
 • souhlas s využitím poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů pro účely výběrového řízení

Písemné přihlášky doručte na adresu: FN Brno, Odbor personálních záležitostí, budova R, I. NP, Kristýna Káňová, DiS., Jihlavská 20, 625 00 Brno do 31. 8. 2024.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji