Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Zákaz návštěv, výjimku mají dětští pacienti a doprovod u porodu. Více zde. *** Testování koronavirus, rezervační systém a COVID BUS zde. ***  Informační linka MZ ČR ke koronaviru 1221

Vedoucí zaměstnanec nelékařských zdravotnických pracovníků Klinika dětských infekčních nemocí pracoviště dětské medicíny

Útvar: Klinika dětských infekčních nemocí
Pracoviště: Dětská nemocnice
Typ: Výběrové řízení, kategorie: Nelékařský zdravotnický pracovník
Min. požadované vzdělání: středoškolské
Přidáno: 4.11.2019

Ředitel FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 vedoucího zaměstnance nelékařských zdravotnických pracovníků Klinika dětských infekčních nemocí

pracoviště dětské medicíny

 

Kvalifikační předpoklady:

 • způsobilost k výkonu všeobecné sestry nebo dětské sestry bez odborného dohledu na území ČR v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, v platném znění
 • ukončené specializační vzdělávání, např. Ošetřovatelská péče v pediatrii, Organizace a řízení ve zdravotnictví, Intenzivní péče (ARIP) apod.
 • minimálně 5 let praxe
 • zkušenosti s řízením lidí 

 

Další požadavky:

 • znalost práce na PC
 • komunikační, řídicí a organizační schopnosti  
 • schopnost edukační, přednáškové a publikační činnosti
 • samostatnost, zodpovědnost a vysoké pracovní nasazení
 • občanská a morální bezúhonnost  
 • znalost cizího jazyka vítána
   

Požadované dokumenty k písemné přihlášce:

 • průvodní – motivační dopis s uvedením názvu pracovního místa, data vyhotovení a vlastnoručního podpisu uchazeče
 • vyplněný osobní dotazník
 • profesní životopis s přehledem praxe
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 • návrh koncepce rozvoje a řízení útvaru
 • výpis z Rejstříku trestů (ne starší 90 dnů)
 • souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, pro účely výběrového řízení
   
  Písemné přihlášky doručte na adresu: FN Brno, Sekretariát Odboru organizačních, právních věcí a personalistiky, budova L, III. NP, Radka Štěpánková, Jihlavská 20, 625 00 Brno do 31.12. 2019.
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji