Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Zákaz návštěv, výjimku mají dětští pacienti a doprovod u porodu. Více zde. *** Testování koronavirus, rezervační systém a COVID BUS zde. ***  Informační linka MZ ČR ke koronaviru 1221

Vedoucí zaměstnanec nelékařských zdravotnických pracovníků Gastroenterologická klinika

Pracoviště: Bohunice
Typ: Výběrové řízení, kategorie: Lékař, zubař, farmaceut nebo NLZP
Min. požadované vzdělání: vysokoškolské
Přidáno: 8.9.2020

Ředitel FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

vedoucího zaměstnance nelékařských zdravotnických pracovníků

Gastroenterologická klinika

Kvalifikační předpoklady:

 • způsobilost k výkonu příslušného zdravotnického povolání na území ČR v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, v platném znění
 • specializační vzdělání v oboru Ošetřovatelská péče v interních oborech nebo Organizace a řízení ve zdravotnictví
 • minimálně 10 let praxe v oboru


Další požadavky:

 • minimálně 2 roky v řídicí funkci
 • znalost práce na PC
 • komunikační, řídicí a organizační schopnosti   
 • schopnost vědecké, edukační, přednáškové a publikační činnosti
 • občanská a morální bezúhonnost  

 

Požadované dokumenty k písemné přihlášce:

 • průvodní – motivační dopis s uvedením názvu pracovního místa, data vyhotovení a vlastnoručního podpisu uchazeče 
 • vyplněný osobní dotazník
 • profesní životopis s přehledem praxe 
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 • návrh koncepce rozvoje a řízení útvaru 
 • výpis z Rejstříku trestů (ne starší 90 dnů)
 • souhlas s využitím poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů pro účely výběrového řízení

 

 

Písemné přihlášky doručte na adresu: FN Brno, Personální oddělení, budova R, I. NP, Kristýna Káňová, Jihlavská 20, 625 00 Brno, do 25. 9. 2020.

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji