Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Vedoucí zaměstnanec nelékařských zdravotnických pracovníků Endoskopického centra FN Brno

Útvar: Endoskopické centrum
Typ: Výběrové řízení, kategorie: Nelékařský zdravotnický pracovník
Aktualizováno: 1.8.2022

Ředitel FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

vedoucí zaměstnanec nelékařských zdravotnických pracovníků

Endoskopického centra

FN Brno

Kvalifikační předpoklady:

 • způsobilost k výkonu všeobecné sestry bez odborného dohledu na území ČR v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních
 • VŠ vzdělání (min. Bc.)
 • ukončené specializační vzdělání (např. Organizace a řízení ve zdravotnictví, apod.)
 • minimálně 10 let praxe ve zdravotnictví
 • nejméně 5 let v řídicí funkci, minimálně na pozici staniční/ úseková sestra


Další požadavky:

 • znalost práce na PC
 • komunikační, řídicí a organizační schopnosti   
 • schopnost edukační, přednáškové a publikační činnosti
 • občanská a morální bezúhonnost  

Požadované dokumenty k písemné přihlášce:

 • průvodní – motivační dopis s uvedením názvu pracovního místa, data vyhotovení a vlastnoručního podpisu uchazeče 
 • vyplněný osobní dotazník
 • profesní životopis s přehledem praxe 
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 • návrh koncepce rozvoje a řízení útvaru 
 • výpis z Rejstříku trestů (ne starší 90 dnů)
 • souhlas s využitím poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů pro účely výběrového řízení

Písemné přihlášky doručte na adresu: FN Brno, Personální oddělení, budova R, I. NP, Kristýna Káňová, DiS., Jihlavská 20, 625 00 Brno, do 15. 8. 2022.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji