Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Od 27. 5. jsou umožněny návštěvy v celé FN Brno (areál Bohunice, Porodnice, Dětská nemocnice) za určitých pravidel, ty naleznete zde. *** Informace o testování na koronavirus zde. *** Informace o rezervačním systému pro testování na koronavirus zde.

Vedoucí Oddělení klinické psychologie

Útvar: Oddělení klinické psychologie
Pracoviště: Bohunice
Typ: Výběrové řízení, kategorie: Nelékařský zdravotnický pracovník
Přidáno: 29.10.2019

Ředitel FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 vedoucí

Oddělení klinické psychologie

  

 

Kvalifikační předpoklady:

 

 • VŠ vzdělání - obor psychologie
 • specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinického psychologa bez odborného dohledu v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, v platném znění     
 • praxe v oboru minimálně 10 let
 • znalost cizího jazyka
 • organizační, řídicí a komunikační schopnosti
 • morální a občanská bezúhonnost
   
   

Požadované dokumenty k písemné přihlášce: 

 • průvodní – motivační dopis s uvedením názvu pracovního místa, datum vyhotovení a vlastnoruční podpis uchazeče
 • vyplněný osobní dotazník
 • profesní životopis s přehledem praxe
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 • osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu – obor klinický psycholog
 • návrh koncepce rozvoje a řízení útvaru
 • výpis z Rejstříku trestů (ne starší 90 dnů)
 • souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, pro účely výběrového řízení
   
   

Písemné přihlášky doručte na adresu: FN Brno, Sekretariát Odboru organizačních, právních věcí a personalistiky, budova L, III. NP, Radka Štěpánková, Jihlavská 20, 625 00 Brno do 15. 11. 2019.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji