Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Vedoucí lékař / lékařka Oddělení dětské neurochirurgie Neurochirurgická klinika FN Brno

Útvar: Neurochirurgická klinika
Typ: Výběrové řízení, kategorie: Lékař, zubař, farmaceut
Aktualizováno: 29.11.2022

Ředitel FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

vedoucího lékaře / lékařky

Oddělení dětské neurochirurgie

Neurochirurgické kliniky FN Brno

Kvalifikační předpoklady:

 • VŠ vzdělání (LF)
 • specializovaná způsobilost lékaře pro obor Neurochirurgie podle zákona č. 95/2004 Sb.
 • praxe v oboru min. 10 let se zkušenostmi v subspecializaci dětská neurochirurgie
 • znalost anglického jazyka
 • organizační, řídicí a komunikační schopnosti
 • morální a občanská bezúhonnost

Požadované dokumenty k písemné přihlášce:

 • průvodní – motivační dopis s uvedením názvu pracovního místa, data vyhotovení a vlastnoručního podpisu uchazeče
 • vyplněný osobní dotazník
 • profesní životopis s přehledem praxe
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 • návrh koncepce rozvoje a řízení Oddělení dětské neurochirurgie
 • výpis z Rejstříku trestů (ne starší 90 dnů)
 • vědecko - pedagogická a publikační činnost
 • čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.
 • souhlas s využitím poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů pro účely výběrového řízení

Oddělení dětské neurochirurgie bude v úzké spolupráci s Neurochirurgickou klinikou FN Brno provádět výkony v plném rozsahu oboru.

Písemné přihlášky doručte na adresu: FN Brno, Personální oddělení budova R, I. np, Kristýna Káňová, DiS., Jihlavská 20, 625 00 Brno do 15. 12. 2022.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji