Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Vedoucí lékař /lékařka dětské stomatologie Fakultní nemocnice Brno

Typ: Výběrové řízení, kategorie: Lékař, zubař, farmaceut
Min. požadované vzdělání: vysokoškolské
Přidáno: 7.6.2021

Ředitel FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

vedoucího lékaře /lékařky dětské  stomatologie Fakultní nemocnice Brno

Kvalifikační předpoklady:

 • VŠ vzdělání (LF)
 • specializovaná způsobilost lékaře pro obor zubní lékařství podle zákona č. 95/2004 Sb.
 • osvědčení České stomatologické komory o soustavné účasti v systému celoživotního vzdělávání
 • praxe v oboru zubní lékařství
 • znalost cizího jazyka
 • organizační, řídicí a komunikační schopnosti
 • morální a občanská bezúhonnost

Požadované dokumenty k písemné přihlášce: 

 • průvodní – motivační dopis s uvedením názvu pracovního místa, data vyhotovení a vlastnoručního podpisu uchazeče
 • vyplněný osobní dotazník
 • profesní životopis s přehledem praxe
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 • návrh koncepce rozvoje a řízení útvaru
 • výpis z Rejstříku trestů (ne starší 90 dnů)
 • vědecko - pedagogická a publikační činnost
 • čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb.
 • souhlas s využitím poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů pro účely výběrového řízení

Písemné přihlášky doručte na adresu: FN Brno, Personální oddělení budova R, I. np, Kristýna Káňová, DiS., Jihlavská 20, 625 00 Brno do 23. 6. 2021.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji