Upozornění pro dárce

UPOZORNĚNÍ PRO DÁRCE
v souvislosti s rizikem onemocnění koronavirem a po prodělané infekci

 Prosíme, pokud máte příznaky onemocnění (kašel, dušnost, teplota,…),   nepřicházejte darovat.

 Pokud jste byl/a v karanténě (např. z důvodu rizikového kontaktu), můžete darovat   po ukončení karantény.

 Pokud jste překonal/a infekci SARS-CoV-2, můžete darovat nejdříve za 2 týdny od   ukončení nařízené izolace/karantény a jen pokud se již cítíte zcela zdráv/a.

 Po očkování proti SARS CoV můžete darovat po 3 dnech, pokud jste neměli žádnou   nežádoucí reakci po očkování.
V případě, že jste nežádoucí reakci měli, vyčkejte s darováním po odeznění příznaků ještě 7 dnů.
    
 

Testy na COVID-19 u dárců neprovádíme !