Upozornění pro dárce

UPOZORNĚNÍ PRO DÁRCE

v souvislosti s rizikem onemocnění koronavirem a po prodělané infekci

 Prosíme, pokud máte příznaky onemocnění (kašel, dušnost, teplota…), nepřicházejte darovat.

 Pokud jste byl/a v karanténě (např. z důvodu rizikového kontaktu), můžete darovat po ukončení karantény.

 Pokud jste překonal/a infekci SARS-CoV-2, můžete darovat nejdříve za 2 týdny od ukončení nařízené izolace/karantény a jen pokud se již cítíte zcela zdráv/a.

 Po očkování proti SARS-CoV-2 vakcínou Pfizer a Moderna můžete darovat po 3 dnech, pokud jste neměli žádnou nežádoucí reakci po očkování.
V případě, že jste nežádoucí reakci měli, vyčkejte s darováním po odeznění příznaků ještě 7 dnů.

Po očkování vakcínou Johnson & Johnson a AstraZeneca je odklad 28 dní (po každé dávce).