Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Unikátní projekt neurokognitivního tréninku

Jako jediné zdravotnické zařízení v ČR nabízí FN Brno svým pacientům unikátní neurokognitivní rehabilitaci. Díky spolupráci Oddělení klinické psychologie Fakultní nemocnice Brno, Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a sdružení Cerebrum2007 mohou od února roku 2014 pacienti FN Brno při dlouhodobé hospitalizaci, při kognitivních deficitech v důsledku neurologických onemocnění, při zátěžové léčbě s vedlejšími účinky na kognitivní výkonnost, ale i v případech, kdy je v důsledku závažného onemocnění ohrožena jejich celková funkční kapacita jako jediní u nás využívat unikátní neurokognitvní trénink.

Jedná se o výjimečný projekt, který v této podobě probíhá v rámci České republiky pouze ve Fakultní nemocnici Brno. Unikátní spolupráce mezi Fakultní nemocnicí Brno a Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity vede k vzájemnému profitu obou institucí i podporovaných pacientů a jejich rodin.

FN Brno získává s téměř nulovými náklady možnost zvýšení léčebné kvality a zefektivňuje i psychologickou péči pro své pacienty. Psychologický ústav FF MU umožňuje svým studujícím se zájmem o klinickou psychologii absolvovat praktické a smysluplné stáže a získat i své první odborné zkušenosti s pacienty. V neposlední řadě se neurokognitivní rehabilitace nabízí i pacientům, u nichž není přítomno primární neurologické onemocnění, což je taktéž unikátní služba v rámci celé České republiky.

Neurokognitivní trénink poskytují studující 4. a 5. ročníků magisterského studia jednooborové psychologie se zájmem o klinickou psychologii. K terapeutické podpoře využívají standardní rehabilitační nástroje (papír/tužka; plastelína; textové a obrázkové předlohy atp.) i metody založené na moderních informačních technologiích (PC a tablety; software NEUROP-III či Happy neuron; vhodné PC i online hry apod.). Intervenční programy vychází z aktuálních znalostí o efektivním cvičení mozku, čerpají z posledních výzkumů a ze znalostí o celoživotní autoplasticitě mozku.

Neurokognitivní trénink absolvovalo za dva roky celkem 49 pacientů na šesti odděleních FN Brno, z čehož 13 pacientů službu využívá dlouhodobě ambulantní formou v prostorách FN Brno či FF MU na ulici Veveří po průměrnou dobu devíti měsíců s frekvencí 1-2 hodiny týdně. Do projektu se již zapojilo i více než 25 studujících FF MU, kteří pracují pod supervizí odborníků z FN Brno i FF MU.

Kognitivní rehabilitace pomáhá zdokonalovat nejen úroveň myšlení, ale zlepšuje i schopnost zvládat každodenní činnosti při zatěžujícím onemocnění. Umožňuje snadnější návrat do aktivního života tím, že pacient postupně získává sebedůvěru ve vlastní schopnosti a terapeutem je motivován k překonávání reálných i zdánlivých tělesných, kognitivních či sociálních limitů. Nezanedbatelný je tak i přesah ke kvalitě života – a to jak jednotlivých pacientů, tak i jejich rodinných příslušníků.

 

http://www.fnbrno.cz/oklp

http://www.psych.phil.muni.cz

Unikátní projekt neurokognitivního tréninku

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji