Menu
Česky English
532 23 1111

Unikátní kurz komunikačních dovedností ESPERO

ESPERO znamená v esperantu naděje. Věříme, že se komunikace dá cvičit a zlepšovat stejně jako jiné dovednosti, nezbytné pro výkon zdravotnického povolání.

Z klinických zkušeností i výzkumů víme, že sdělovat závažné zprávy je velmi obtížná, nicméně zcela klíčová součást práce lékaře. Pro pacienty a jejich blízké, kteří čelí mnohdy tragickým a dramatickým situacím, je správně vedená komunikace s lékařem zdrojem podpory, naděje a síly. I v těch nejtěžších chvílích je možné tyto rozhovory zvládnout.

Ve dnech 17. a 18. dubna 2023 se v prostorách Centra provázení Dětské nemocnice FN Brno konal kurz Espero pro paliativní tým Dětské nemocnice – intenzivní kurz komunikace závažných zpráv.

Jde o unikátní kurz komunikačních dovedností, který lékaře připravuje na ty nejtěžší momenty - sdělování nepříznivé diagnózy, ukončování léčby, péči v závěru života a silné emoce s těmito situacemi spojené. Kurz probíhal pod záštitou České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP a pod garancí České onkologické společnosti ČLS JEP. Cílem kurzu je představit evidence-based doporučené postupy pro komunikaci závažných zpráv, ale hlavně umožnit procvičení konkrétních technik a získání zpětné vazby pro každého účastníka.

Kurz probíhal jako intenzivní workshop, s obsahem cca 25 % teorie, 25 % ukázkových modelových situací s diskuzí a z 50 % nácviku konkrétních komunikačních dovedností na základě kazuistik z praxe. Lektoroval PhDr. Martin Loučka a MUDr. Petra Lesná. Organizovalo Centrum paliativní péče v Praze. Účastníky byli zdravotníci jak z Dětské nemocnice, tak i z Porodnice Obilný trh, s odborností lékař, sestra, porodní asistentka, zdravotně-sociální pracovnice.

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji