Menu
Česky English
532 23 1111

Unikátní instalací tří angiolinek upevňuje kardiologie FN Brno pozici jednoho z předních pracovišť nejen v rámci ČR

/5. 9. 2023 Brno/ S koncem června 2023 byly na Pracovišti invazivní a intervenční kardiologie (PIIK) Interní kardiologické kliniky FN Brno a LF MU (IKK) otevřeny tři nově zrekonstruované katetrizační sály nově vybavené kardio-angiografickými rentgenovými přístroji poslední generace značky Siemens Healthineers (Siemens Healthcare). Modernizace pracoviště je výjimečná nejen svým rozsahem, ale nese s sebou hned několik dalších „NEJ“. Pod vedením prof. MUDr. Petra Kaly, Ph.D., FESC, FSCAI a MUDr. Martina Poloczka, MBA. má pracoviště status mezinárodního Centre of Excellence, tímto krokem upevňuje pozici IKK FN Brno na špici nejen mezi předními pracovišti v rámci ČR, ale i v mezinárodním měřítku.

Katetrizační sály (angiolinky) slouží k diagnostice a pokročilé katétrové léčbě pacientů se závažnými kardiovaskulárními chorobami. Nejčastěji jde o ischemickou chorobu srdeční, která je nejčastější příčinou úmrtí dospělých v celém vyspělém světě, postižení srdečních chlopní, prevenci cévní mozkové příhody a katétrovou léčbou některých příčin závažného srdečního selhání včetně život ohrožujících srdečních arytmií.

 „Kardiologie je velmi dynamickým oborem, který je silně provázán s technologickým pokrokem. Zároveň se jedná o obor, který řeší nejčastější příčiny úmrtí dospělé populace ve všech vyspělých zemích, takže „obrat“ hospitalizovaných pacientů je enormní a konkrétně v naší nemocnici minimálně dvojnásobný oproti dalším oborům. Invazivní programy zaměřené na přesnou diagnostiku a léčbu pacientů pak představují základ superspecializované kardiologie,“ říká přednosta Interní kardiologické kliniky FN Brno a LF MU prof. MUDr. Petr Kala, Ph.D., FESC, FSCAI. 

Srdeční katetrizace vyžaduje co nejpřesnější zobrazení v reálném čase. Výhody instalované angiolinky poslední generace Artis ICONO spočívají ve výrazně lepší kvalitě zobrazení srdečních tepen a kardiovaskulárních struktur při výrazně menší dávce ionizujícího záření. Díky špičkovému softwarovému vybavení je možné propojení obrazu získaných z RTG angiografie s 3D rekonstrukcemi srdečních struktur z počítačové tomografie (CT) ve velmi krátkém čase. Současné možnosti zobrazení pak doplňují plně integrované technologie pro intrakoronární zobrazení, neboli pohled do nitra koronárních tepen pomocí optické koherentní tomografie a intravaskulárního ultrazvuku.

Ročně podstoupí invazivní vyšetření více než 3000 pacientů a u více než 1500 pacientů je proveden katétrový léčebný zákrok. Díky přístrojové obměně a modernizaci počítá klinika s navýšením počtu výkonů až o 15%. Společně s nejvyšším počtem hospitalizovaných pacientů v rámci Fakultní nemocnice Brno se jedná o výrazné zvýšení počtu celkových ošetření pacientů. „Dynamiku oboru může velmi dobře doložit časový interval 20-25min od příjezdu pacienta s akutním srdečním infarktem na katetrizační sál do zprůchodnění uzavřené infarktové tepny,“ doplňuje prof. Kala a navazuje: „naše pracoviště také jako jediné v ČR například provádí koronární intervence bez aplikace kontrastní látky s využitím kombinace NIRS (Near-infrared Spectroscopy, neboli "blízká červená spektroskopie"[1]) ve spojení s intrakoronárním ultrazvukem. Využíváme tak poznatky z výzkumného projektu ZERO Contrast PCI, čímž maximálně využíváme moderních algoritmů zpracování obrazů v reálném čase.“

Investiční akce modernizace dvou katetrizačních sálů intervenční kardiologie a jeden invazivní arytmologie byla zrealizovaná s maximální precizností a s využitím špičkového vybavení kardio-angiografických rentgenových přístrojů (RTG angiolinky) poslední generace firmy Siemens Healthineers ARTIS ICONO. Jednou z výrazných novinek je také plná integrace více technologií pro přesné posuzování významnosti koronárních postižení a plánování léčebných výkonů. Celková hodnota projektu činila něco přes 100 milionů korun a byla hrazena z dotačního titulu REACT-EU, stavební zásahy hradila FN Brno z vlastního rozpočtu. 

 

[1] Morfologická zobrazovací metoda umožňující stanovit obsah cholesterolových částic v aterosklerotickém plátu. Informace o chemickém složení může přispět k časné identifikaci rizikových plátů a volbě optimální intervenční strategie.

Fotogalerie
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji