Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Ubytování průvodce dítěte

Jak se při přijímání průvodce postupuje

 • O přijetí průvodce rozhoduje přijímající lékař, který zároveň určuje, zda je pobyt indikovaný, tedy že pobyt průvodce je vzhledem ke zdravotnímu stavu dítěte nutný nebo neindikovaný, tedy na žádost průvodce, který je spojený s finanční úhradou bez ohledu na věk dítěte, viz platný ceník/Placené služby.  Ve sporných případech rozhoduje primář nebo přednosta kliniky/oddělení.
 • Při rozhodování, zda jde o hrazený pobyt průvodcem hospitalizovaného pacienta (neindikovaný) nebo hrazený pobyt pojišťovnou (indikovaný) se přihlíží zejména k tomu, zda jde o kojící matku, o průvodce, který má přispět k léčebnému efektu u nemocného – zacvičení pro určité procedury (péče o stomie, rehabilitace, mentálně postižený pacient, péče o diabetika, apod.).

 

Za indikovaný je vždy považován pobyt průvodce u dětí:

 • u dětí se ZTP, ZTP/P bez rozdílu věku
 • u dětí, kde selhávají vitální funkce bez rozdílu věku
 • u dětí s polytraumatem bez rozdílu věku
 • u onkologicky nemocných dětí v akutní fázi léčby bez rozdílu věku.
 • u dětí s mentální retardací bez rozdílu věku

Za rozhodnutí o důvodu přijetí průvodce odpovídá přijímající lékař.

 • Pokud je pobyt průvodce nutný (indikovaný), hradí jej příslušná zdravotní pojišťovna, u níž je doprovázené dítě pojištěno (automaticky pobyt průvodce hradí pouze u dětí mladších 6-ti let. U dětí starších 6-ti let jej platí pouze s předchozím souhlasem revizního lékaře).
 • Při indikovaném pobytu vypisuje lékař ve čtyřech vyhotoveních „Podmínky pro přijetí průvodce do zdravotnického zařízení“. Následně lékař seznámí průvodce se „Závaznými pokyny pro průvodce hospitalizovaného pacienta“. Současně s tím vyplňuje lékař u dětí starších 6-ti let žádanku o zvýšení úhrady.
 • Jestliže pobyt nutný není, hradí náklady pobytu vždy průvodce dítěte. Ceníky nákladů naleznete na konci této stránky. Průvodce je přijímán a umísťován na základě kapacitních, prostorových a dalších technických možností nemocnice (dále jen „provozní podmínky“).
 • Při neindikovaném pobytu vypisuje lékař ve čtyřech vyhotoveních formulář „Podmínky pro přijetí průvodce do zdravotnického zařízení". Následně seznámí průvodce se „Závaznými pokyny pro průvodce hospitalizovaného pacienta“.
 • S vyplněnými podmínkami se průvodce přihlásí v příslušné pokladně, kde je provedena úhrada ve výši 2/3 nákladů předpokládané doby pobytu. V době od 15.00 hodin, v sobotu, neděli a svátek, zajišťuje tyto služby Centrální evidence. S potvrzením o úhradě pobytu a kopií dohody o ubytování odchází průvodce na místo ubytování, kde obdrží lůžkoviny případně na základě rozhodnutí oddělení klíče proti podpisu.
 • V době od 15.00 hodin, v sobotu, neděli a svátek, zajišťuje uvedené služby pokladny Centrální evidence.

 

Ukončení pobytu průvodce

 • Pobyt průvodce je ukončen nejpozději s dnem ukončení hospitalizace pacienta. Při ukončení pobytu je ubytovací prostor včetně zařízení a klíčů předán správci objektu, staniční sestře (sestře ve službě), kteří provedou záznam do knihy ubytovaných.
 • Po skončení pobytu je celková částka průvodcem doplacena, buď formou hotovostní úhrady nebo platební kartou na pokladně nebo Centrální evidenci. V případě, že nebude schopen ubytovaný průvodce uhradit pohledávku,  bude dokument „Podmínky pro přijetí průvodce do zdravotnického zařízení"  použit jako uznání dluhu.
 • V době od 15.00 hodin, v sobotu, neděli a svátek, zajišťuje služby pokladny Centrální evidence.

Pobyt  průvodce ve zdravotnickém zařízení se řídí "Domácím řádem".

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji