Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Traumateam ČR

Vedoucí lékař Traumateamu ČR

prim. MUDr. Petr Nestrojil, CSc., e-mail :

 

Traumateam ČR

Traumateam ČR byl založen ve FN Brno v roce 2010. Jedná se o mobilní tým, jehož dominantním úkolem je poskytování odborné resuscitační, traumatologické, chirurgické a specializované medicínské péče poraněným a postiženým přímo na místě mimořádné události nebo katastrofy, případně v její těsné blízkosti.

TT ČR čítá v současné době 45 členů – lékaře a sestry traumatologie, anestezie a urgentní medicíny.

TT ČR je začleněn a vybaven podle Úředního věstníku EU č. 2008/73/ES, Euratom – „Civil Protection“ o civilní ochraně jako modul 7 - předsunutá zdravotnická jednotka. Po dovybavení vhodným operačním stolem bude také nasazován jako modul 8 -  předsunutá zdravotnická jednotka s chirurgií.

Rozvinuje se v polních podmínkách na místě MU nebo poblíž katastrofy. Náplň a rozsah činnosti TT ČR na místě MU je dána rovněž Úředním věstníkem EU č. 2008/73/ES, Euratom, který obsahuje výčet všech modulů nutných pro aktivaci
a nasazení v případě MU nebo katastrofy.

Předpokládaná činnost TT ČR při jeho nasazení jednotlivých modulů je dána Úředním věstníkem EU č. 2008/73/ES, Euratom – „Civil Protection“ o civilní ochraně.

 

Modul 7:  Předsunutá zdravotnická jednotka, pracující ve dvou směnách:

Personál         18 - 23 členů

 • lékaři
  • vedoucí lékař TT ČR               traumatolog
  • 4 chirurgové                           traumatolog,  ev. chirurg
  • 4 anesteziologové                    alespoň 1 pro urgentní medicínu
 • NLZP
  • 5 - 8 chirurgické                      traumatologie
  • 2 anestezie                              alespoň 1x sestra  OUP
  • 2 - 4 traumatologie JIP

Činnost

 • třídění pacientů na místě pohromy
 • roztřídit nejméně 20 pacientů za hodinu;
 • stabilizovat 50 pacientů za 24 hodin práce rozdělené do dvousměn             
 • zajistit ošetření 100 pacientů s lehčími zraněními za 24 hodin.
 • stabilizovat stav pacienta a připravit jej na přesun do zdravotnického zařízení ke konečnému ošetření

Rozvinutí modulu 7 a jeho činnost v polních podmínkách - k dispozici 7 speciálních zdravotnických stanů, které slouží v sestavě:

 • 2 ambulance
 • observační lůžková jednotka – 6 – 8 lůžek
 • pooperační lůžková jednotka (JIP) – 6 – 8 lůžek
 • sklad materiálu – 2 stany
 • ubikace pro personál

 

Nasazení

 • připravenost k odjezdu nejpozději do 12 hodin po přijetí nabídky poskytnutí pomoci
 • schopnost zásahu 1 hodinu po příjezdu na místo

 

Modul 8: Předsunutá zdravotnická jednotka s chirurgií, pracující ve dvou směnách:

Personál        29 – 35 členů

 • lékaři
  • vedoucí lékař TT ČR           traumatolog
  • 8 chirurgů                          traumatolog, ev. chirurg
  • 5 anesteziologů                  alespoň 1 pro urgentní medicínu
 • NLZP
  • 5 - 8 chirurgické                      traumatologie
  • 4 anestezie                              alespoň 1x sestra  OUP
  • 2 - 5 traumatologie JIP
  • 4 instrumentářky

Činnost

 • třídění pacientů na místě pohromy
 • roztřídit nejméně 20 pacientů za hodinu;
 • stabilizovat 50 pacientů za 24 hodin
 • provádět okamžité chirurgické zákroky pro záchranu života ( „damage control surgery“ )
 • chirurgický tým schopný provést „damage control surgery“ u 12 pacientů za 24 hodin                      
 • zajistit ošetření 100 pacientů s lehčími zraněními za 24 hodin.
 • stabilizovat stav pacienta a připravit jej na přesun do zdravotnického zařízení ke konečnému ošetření

 

Rozvinutí modulu 8 a jeho činnost v polních podmínkách - k dispozici 10 speciálních zdravotnických stanů, které slouží v sestavě:

 • 2 ambulance
 • operační sál
 • předsálí
 • přípravna operačního sálu
 • observační lůžková jednotka – 6 – 8 lůžek
 • pooperační lůžková jednotka (JIP) – 6 – 8 lůžek
 • sklad materiálu – 2 stany
 • ubikace pro personál

 

Nasazení

 • připravenost k odjezdu nejpozději do 12 hodin po přijetí nabídky poskytnutí pomoci
 • schopnost zásahu 1 hodinu po příjezdu na místo       

Materiální a technické vybavení TT ČR podle Úředního věstníku EU č. 2008/73/ES, Euratom – „Civil Protection“ o civilní ochraněumožňuje práci v polních podmínkách na místě mimořádné události po dobu nejdéle 14 dnů, při delší misi je nutné doplnění materiálu. Přístrojové a instrumentální vybavení umožňuje provádění urgentních chirurgických operačních výkonů, základních osteosyntéz ( zevní fixace a dlahové osteosyntézy ) a ošetření dalších poranění.

Během mise je možné provést 8 - 12 urgentních operačních výkonů v rámci „damage control surgery“ za 24 hodin, celkem za 14 dnů cca 100 - 130 operačních výkonů, provést stabilizaci 20 – 50 poraněných a připravit je k transportu k definitivnímu ošetření. Při plném nasazení je TT ČR schopen ošetřit denně až 100 ambulantních pacientů. Urgentní ošetření poraněných a vlastní činnost TT ČR vyžaduje spolupráci s místními (domácími) zdravotnickými složkami, potřebnou pro odsun k dalšímu léčení, následné pooperační péči a doléčení operovaných poraněných.

 

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji