Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Trauma team ČR


Trauma team České republiky

Trauma team ČR je mobilní tým lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků, jehož dominantním úkolem je poskytování odborné resuscitační, traumatologické, chirurgické a specializované medicínské péče poraněným a postiženým přímo na místě mimořádné události nebo katastrofy ve světě, případně v její těsné blízkosti.

 

Zřizovatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR (www.mzcr.cz)

 

Provozovatel:

Traumacentrum Fakultní nemocnice Brno (organizace a zajištění zdravotnické činnosti). Fakultní nemocnice Brno zajišťuje služby Trauma teamu ČR od roku 2010.

 

Na činnosti Trauma teamu ČR se podílejí:

Ministerstvo vnitra ČR – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky („Dohoda o vzájemné výpomoci na výzvu“). Trauma team ČR (TT) úzce spolupracuje zejména s týmem USAR (Urban Search And Rescue) HZS hl. m. Prahy a celá jednotka společně vystupuje jako CZERT Czech Republic (Czech Emergency Response Team). USAR tým poskytuje TT logistickou podporu (stany pro ubytování, stravování, hygienické zařízení, zásobování vodou) a jeho záchranáři vypomáhají při ošetřování postižených.

 

Ocenění:

Zlatý záchranářský kříž v kategorii Humanitární čin roku 2015 za humanitární misi v Nepálu a přijetí vedoucího TT ČR prezidentem ČR.


Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji