Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Transfuzní a tkáňové oddělení

Primář: MUDr. Eva Tesařová

E-mail: , tel. 532232172

 

TO a KB FN Brno jsou držiteli Rozhodnutí o povolení výroby léčiv od SÚKL, podle zákona 378/2007 Sb. o léčivu. Zajišťují pro onkologické pacienty FN Brno v režimu nepřetržité dostupnosti transfuzní přípravky a krevní deriváty, provádějí činnosti diagnostické laboratoře pro potřeby Tkáňových zařízení podle zákona 296/2008 Sb. o lidských tkáních a buňkách. Zajišťují komplexní příprava autologních a alogenních buněčných transplantátů pro pacienty IHOK a KDO.

TO a KB FN Brno provádějí jak běžná, nekomplikovaná předtransfuzní vyšetření, tak i vyšetření pacientů imunizovaných antigeny erytrocytů, leukocytů a trombocytů a zajišťují imunohematologická vyšetření pacientů po transplantacích hematopoetických buněk i solidních orgánů. Provádějí HLA typizace příjemců hematopoetických buněk a jejich rodinných příslušníků.

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji