Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Tiskový mluvčí (m/ž)

Útvar: Centrum komunikace a marketingu
Pracoviště: Bohunice
Typ: Volné místo, kategorie: Technicko-hospodářský pracovník
Výše úvazku: plný
Min. požadované vzdělání: vysokoškolské
Aktualizováno: 2.11.2023

Fakultní nemocnice Brno, Centrum komunikace a marketingu, Oddělení komunikace, Jihlavská 20, 625 00 Brno přijme:

Tiskového mluvčího (m/ž)

Kvalifikační předpoklady:

 • VŠ vzdělání
 • aktivní znalost anglického jazyka
 • znalost práce na PC
 • organizační, řídicí a komunikační schopnosti
 • morální a občanská bezúhonnost
 • vysoké pracovní nasazení
 • publicistické schopnosti
 • praxe v médiích a zkušenosti z oblasti interní komunikace vítány

Další předpoklady pro naplnění činnosti tiskového a informačního centra:

 • zpracování a realizace koncepce činnosti tiskové/ho mluvčí/ho
 • pokročilá znalost problematiky interní komunikace, tvorby image a značky, tvorby strategií a řízení komunikačního kanálu
 • vytváření komplexně mediálních projektů a koncepcí v rámci FN Brno, koordinování komunikačních toků mezi FN Brno a zainteresovanými stranami a podílení se na utváření zdrojové základny informací
 • komplexní zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům
 • zprostředkování kontaktů jednotlivých útvarů FN Brno se zástupci sdělovacích prostředků v souladu se zájmy nemocnice
 • příprava propagačních a informačních materiálů o FN Brno
 • upravování materiálů a článků připravovaných pro sdělovací prostředky po jazykové stránce
 • správa internetových stránek FN Brno
 • zajištění včasných a správných odpovědí na dotazy týkající se chodu FN Brno
 • dobrá orientace ve společenském dění, zejména zdravotnictví
 • schopnost kvalitního písemného a ústního projevu (zvládnutá dovednost srozumitelně, stručně, věcně, a především fakticky správně formulovat texty, stylistická dovednost, kreativita)
 • výborná znalost českého jazyka (perfektní práce s českým jazykem v textové podobě)
 • schopnost rychle a přesně zpracovat získané informace (práce se zdroji informací – zpravodajskými agenturami, mediálními databázemi, databázemi státní správy atp.)
 • pravidelné nastolování a zpracování vlastních témat
 • schopnost analýzy a rešerše archivních témat a jejich aktualizace
 • schopnost projevu bez zásadních řečových vad, orientace na výsledek, aktivní přístup k vlastnímu rozvoji
 • tvůrčí myšlení a nadšení pro věc
 • koncepční myšlení a dlouhodobé plánování PR působení organizace
 • pružnost a systematičnost práce
 • pracovní spolehlivost, flexibilita, odolnost vůči stresu, samostatnost
 • schopnost pracovat samostatně i v rámci týmu, vedení týmu
 • schopnost poradit si efektivně i s úkoly komplexní povahy
 • schopnost řešit problémy rychle, jasně a rozhodně

Nabízíme:

Nástup: ihned nebo dohodou

Kontakt: motivační dopis a profesní životopis s uvedením údajů o dosaženém vzdělání a dosavadní praxi a Souhlas se zpracováním osobních údajů zasílejte na adresu vedoucí Centra komunikace a marketingu: Mgr. Lenka Martínková, e-mail:

Odpovědět na nabídku
* Ochrana proti robotům
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji