Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Tisková zpráva ze dne 23. 10. 2009 - Zoufalé ženy dělají zoufalé věci. Za zavřenými dveřmi. Potichu a veřejně

To jsou názvy výstav, které byly dnes slavnostně otevřeny na bohunickém pracovišti FN Brno. Autoři fotografií - Petra Dolečková a Petr Mucha – se shodně věnovali tématu domácího násilí.

 

EU.JPG ROP Jihovýchod.JPG

 

 

 

To jsou názvy výstav, které byly dnes slavnostně otevřeny na bohunickém pracovišti FN Brno. Autoři fotografií - Petra Dolečková a Petr Mucha – se shodně věnovali tématu domácího násilí.

 

Výstava vznikla v rámci projektu Azylový dům Magdalenium, na nějž se po dvou letech příprav podařilo získat více jak šestnáct miliónů korun. Z devadesáti procent přispěl Regionální operační program NUTS II Jihovýchod. Jedním a půl miliónem pak Nadační fond J&T, který také poskytnul bezúročnou půjčku na předfinancování projektu.

Projekt Azylový dům Magdalenium má za cíl vytvořit nový azylový dům na neveřejné adrese pro oběti domácího násilí - matky s dětmi a bezdětné ženy. Celková kapacita bude 27 lůžek. K realizaci projektu dojde v termínu 1. října 2009 – 31. července 2011.

,,Projektem AD Magdalenium máme zájem navázat na tradici současného zařízení Helena, které provozujeme a které je v současné době kapacitně přetížené, ročně odmítáme až 87 zájemců o pobytovou službu“ řekla koordinátorka projektu Bc. Hýbnerová. Předsedkyně o.s. Magdalenium Mgr. Brtníková doplnila, že ,,již od roku 2006 je průměrná obložnost více jak 100%. Našim dlouhodobým cílem proto bylo zajistit obětem domácího násilí kvalitní a důstojné prostředí pro řešení obtížné situace.“

 

 

 

Pozitiva projektu AD Magdalenium jsou:

 

  • návaznost na tradici azylového domu Helena
  • přímá orientace projektu na cílovou skupinu oběti domácího násilí
  • znemožnění kontaktu mezi násilníkem a jeho obětí
  • odborná péče specializující se pouze na oběti domácího násilí
  • základní psychosociální péče o děti ubytovaných uživatelů služby
  • komplexní právní, psychologické a sociální poradenství a doplňkových službách
  • zpětná integrace klientů do běžného života
  • multiplikační efekt v podobě posílení prevence domácího násilí
  • spolupráce s organizacemi, které ve městě Brně vytvářejí sociální síť pomoci obětem domácího násilí a stali se partnery projektu AD Magdalenium.

 

 

Na závěr o.s. Magdalenium věnuje své poděkování partnerům projektu, sponzorům, dárcům a všem, kteří věřili a pomohli občanskému sdružení k realizaci projektu AD Magdalenium.

 

 

Partneři projektu:

 

Nadační fond J&T, Nesehnutí o.s., Persefona o.s., SPONDEA o.p.s., Policie ČR, Správa Jihomoravského kraje.

 

 

 

 

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji