Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Tisková zpráva ze dne 10. 11. 2009 - Oko nanotechnologií pomáhá při vyšetření neplodnosti muže

Poprvé v České republice byly veřejně prezentovány výsledky využití mikroskopie atomových sil při vyšetření neplodnosti muže. Díky spolupráci Nanobiotechnologickou laboratoří mají tak pacienti FN Brno možnost podstoupit vyšetření lidských spermií metodou AFM (Atomic force microscopy = mikroskopie atomových sil).

 

Poprvé v České republice byly veřejně prezentovány výsledky využití mikroskopie atomových sil při vyšetření neplodnosti muže. Díky spolupráci Nanobiotechnologickou laboratoří mají tak pacienti FN Brno možnost podstoupit vyšetření lidských spermií metodou AFM (Atomic force microscopy = mikroskopie atomových sil).

Tato metoda je výstižně nazývána jako „oko nanotechnologií“, umožňuje totiž rozlišení na úrovni jednotlivých molekul. Tím otevírá nové možnosti výzkumu také v oblasti lidské neplodnosti. Především vyšetření lidských spermií touto metodou může přinést nové poznatky o poškození spermií kyslíkovými radikály, oxidačním stresem, protilátkami a dalšími škodlivými látkami. Princip metody je zcela odlišný od klasických mikroskopických metod včetně elektronové mikroskopie, umožňuje především detailní pohled na povrch buňky. Kvalitní zobrazení spermie vyžaduje pečlivou přípravu vzorku, metodiku vyšetření a nastavení přístroje.

Poruchy plodnosti představují v současnosti závažný zdravotní problém, postihují přibližně každou šestou dvojici snažící se o těhotenství. Podílí se na nepříznivém demografickém vývoji v hospodářsky rozvinutých státech. Centrum asistované reprodukce Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno (CAR) se věnuje nejen léčbě neplodnosti, ale také výzkumu příčin a hledání nových vyšetřovacích a léčebných metod.

V roce 2009 se podařilo zcela zásadním způsobem rozšířit možnosti výzkumu v oblasti poruch plodnosti. Úspěšně byla navázána spolupráce s Národním centrem pro výzkum biomolekul, které patří ke světové špičce výzkumu (viz http://www.ncbr.chemi.muni.cz/facilities.html). Personální a přístrojové vybavení umožňuje provádět vyšetření, která jsou v centru pozornosti současného vědeckého výzkumu lidských zárodečných buněk. Propojení základního výzkumu s potřebami klinického pracoviště tak naplňuje cíle projektu CEITEC (Central European Institute of Technology), na kterém se Masarykova univerzita intenzivně podílí.

Presentace této práce je prioritou v České republice, celosvětově je jen minimum srovnatelných prací.

Další výzkum může přinést výsledky použitelné při vyšetření a léčbě poruch plodnosti muže. Nepříznivý trend snižování kvality spermatu je dobře znám – během 50 let se snížila průměrná koncentrace spermií ze 110 milionů na 1 mililitr na 60 milionů!!! Také v andrologických laboratořích jsou normální hodnoty spermiogramu v současné době spíše výjimkou.

Léčba poruch plodnosti je důležitá lidsky, medicínsky a celospolečensky. Úspěšná spolupráce s Národním centrem pro výzkum biomolekul může přinést výsledky použitelné v nových technologiích asistované reprodukce.

Ve dnech 12. - 13. listopadu 2009 pořádá GPK FN Brno 19. Sympozium asistované reprodukce a 8. Česko-slovenské konferenci reprodukční gynekologie. Sympozium asistované reprodukce organizuje toto pracoviště již od roku 1991, od roku 2003 společně s Česko-slovenskou konferencí reprodukční gynekologie. V letošním roce bude prezentováno celkem 37 odborných přednášek a 28 posterů. Jedná se o stěžejní kongres asistované reprodukce v České republice. Centrum asistované reprodukce Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno zde prezentuje celkem osm odborných prací.

 

 

 

 

 

 

 

 

2sperms_BW_error_M_120.jpg

 

 

3_1sperm_phase_M_120.jpg

 

 

3_2sperms_detail_M_120.jpg

 

 

DSC_3926_M_120.jpg

 

 

DSC_3927_M_120.jpg

 

 

 

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji