Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Testování studentů ve FN Brno na přítomnost viru nebo antigenu viru SARS-CoV-2

**For English, please use this link**

Platnost od: 19. 11. 2021

Povinné antigenní testování bude zahájeno dne 19. 11. 2021 v následném 7denním intervalu. Další stěr lze provést až po uplynutí 7 dnů, tj. 8. den po předchozím vystavení e-žádanky a provedeném stěru. Akceptován je i negativní výsledek RT-PCR. Studenti, kteří nejsou přítomni v uvedeném termínu zahájení testování na pracovišti, bude proveden stěr až v den nástupu na pracoviště – před zahájením praxe.

Studenti a zaměstnanci LF MU se testují výhradně v Odběrovém místě v Bohunicích. Student LF MU, který se neúčastní výuky ve FN Brno, může být testován v Odběrovém místě v Bohunicích, pavilon L, 3.NP (k testovacímu místu se dostanete venkovním schodištěm po pravé straně při vstupu do areálu. Sledujete šipky)

Student nemusí podstupovat testování pokud:

• Proděl onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech

• Byla mu podána posilovací nebo dodatečná dávka vakcíny proti onemocnění COVID-19 bez časového ohraničení data aplikace

• Byl očkován proti onemocnění COVID-19 a doloží, že: o od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového uplynulo nejméně 14 dní, nebo o od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní.

Student doloží potvrzení o prodělaném onemocnění nebo certifikát o provedeném očkování (je možné i prostřednictvím aplikace „Tečka“) zaměstnanci FN Brno, který je zodpovědný za účast na výuce na daném útvaru.

 

V případě, že student:

- nepodstoupí testování

- nepředloží potvrzení o prodělaném onemocnění

- nepředloží certifikát o provedeném očkování

- nedoloží provedení testu v posledních 7 dnech

- bude mít výsledek testu pozitivní

NEBUDE mu umožněna přítomnost na výuce ve FN Brno s níže uvedenou výjimkou.

Za to, že se na pracovišti nevyskytuje student bez negativního výsledku, odpovídá zaměstnanec pověřený výukou studentů pro příslušnou kategorii pracovníků daného útvaru.

Výjimka: Pokud došlo k přetržce výuky ≥7 dnů, bude antigenní test proveden v den nástupu na výuku.

 

Realizace vyšetření

Postup pro Bohunice

Odběrová místnost je ve 3. NP vedle Oddělení právních věcí (Pondělí + čtvrtek: 7:00 – 9:00 hodin; úterý + středa + pátek 7:00 - 8:00):

1. Osoba se dostaví na Centrální evidenci pacientů (CEP) ve 2. NP pav. L, kde mu bude vystavena e-žádanka a štítek na zkumavku.

2. S žádankou a štítkem se dostaví do Odběrové místnosti, kde mu bude předána odběrová sada, stěr si provede sám. (k testovacímu místu se dostanete venkovním schodištěm po pravé straně při vstupu do areálu, pak do třetího patra (budova L) - sledujete šipky)

3. Po realizaci stěru předá zkumavky odpovědné osobě v odběrové místnosti, která zajistí předání do laboratoře Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie (OKMI).

4. Na výsledek se nečeká, osoba odchází na útvar/výukové pracoviště.

 

Postup pro Dětskou nemocnici - pouze pro NLZP SZŠ a VOZŠ

Student si vytvoří rezervaci na požadovaný termín ve vyčleněném čase od 8:00 – 9:00 hodin přes uvedený

link: https: //reservatic.com/f/411525

Zvolit ZAMĚSTNANCI Dětská nemocnice – objednat - vybrat datum – vybrat hodinu – vyplnit údaje a v nabídce „Jste zaměstnanec nebo jeho příbuzný“ vybrat položku „Student s výukou v DN“ a typ testu „Antigenní screening neočkovaných studentů“.

Do položky oddělení dopsat oddělení, kde bude praxe provedena. Do položky klapka uvést 532 231 111. Dostavit se v uvedený registrovaný termín a čas do Odběrové místnosti v Dětské nemocnici (pavilon „H“).

Stěr z nosu bude studentovi proveden zaměstnancem odběrového místa, včetně vystavení e-žádanky.

Postup pro studenty LF- medici v DN

Tito studenti budou testování v Bohunicích – viz postup pro Bohunice

 

Postup pro Porodnici pro NLZP

1. NLZP se dostaví do pracovny vrchní sestry PhDr. Švábové v pracovní dny od 6:30 – 7:30 hodin:

2. Zde mu bude vystavena e-žádanka a štítek na zkumavku a vydána odběrová sada.

3. Stěr si provede sám.

4. Po realizaci stěru předá zkumavky PhDr. Švábové, která zajistí předání do laboratoře.

5. Na výsledek se nečeká, osoba odchází na útvar.

 

Postup pro Porodnici pro studenty LF- medici

1. Tito studenti budou testování v Bohunicích – viz postup pro Bohunice.

 

Pokyny OKMI

Technika odběru:

1/ Testovaný se důkladně vysmrká.

2/ Provede se suchý stěr z nosu obkroužením obou dutin zevního nosu až k nosní skořepě. Obě nosní dírky setřít jedním tampónem.

 

Na vytištěnou žádanku dopsat: Kategorie 1, 3 (obě dvě) – doplní vystavovatel žádanky.

Výsledek bude automaticky přenesen do AMIS, doručen testovanému prostřednictvím SMS na mobil a do emailu. Laboratoř nebude vydávat písemný výsledek.

Do systému AMIS se nic nevykazuje, tzn. není nutné zadávat požadavek na stěr.

 

Pozitivní výsledek Pozitivní výsledek antigenního testu musí student nahlásit výukou pověřenému pracovníkovi a svému praktickému lékaři nebo praktickému lékaři pro děti a dorost. Student, kterému byl nahlášen pozitivní výsledek antigenního testu, odchází z výuky domů a/nebo se nezúčastňuje následné výuky. Studentovi bude zavedena izolace dle pokynů MZ ČR k izolaci a karanténě cestou praktického lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost.

V případě pozitivního výsledku zajistí laboratoř doplnění PCR testu z původního odběru.

Laboratoř OKMI předá denní přehled pozitivních výsledků Mgr. Mičudové a PhDr. Šífové.

 

 

RAT Testing at the Faculty Hospital Bohunice

Mon and Thur: 07:00-09:00
Tues, Wed and Fri: 07:00-08:00

  1. First, you need to register at the Central Patient Register (CEP) on the 2nd floor of pav. L, where you will be issued an e-application and a label for the test tube.
  2. With the request and the label, you will go to the Testing Room, where you will receive the testing set, and you will conduct the test by yourself.
  3. The testing room is on the 3rd floor next to the Legal Affairs Department (open only on working days; Mon and Thur: 07:00-09:00;
    Tues, Wed and Fri: 07:00-08:00)
  4. After the test, the tubes are handed over to the responsible person, who ensures the handover to the laboratory of the Department of Clinical Microbiology and Immunology (OKMI).
  5. You can leave the department, and you will receive the result electronically.

You can convert your result into a document with a QR code at: ocko.uzis.cz; and you are obliged to upload the document with the QR code into the IS (select the record WITH the QR code).

Carry with you also a printout or a digital confirmation.

You can use a mobile application TECKA  see https://ockodoc.mzcr.cz/en/support/tecka/how-to-use-the-application-tecka/

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji