Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Specializační vzdělávání - Dětská sestra

FN Brno dle rozhodnutí MZČR ze dne 12. 12. 2013 pod č. j. 39992/2012/ONP organizuje Specializační vzdělávání - Dětská sestra s počtem míst 25.

 

Podmínka pro zařazení do studia - úspěšné ukončení kvalifikačního studia, které opravňuje k získání odborné způsobilosti a výkonu povolání všeobecná sestra a dále nejméně 12 měsíců výkonu povolání všeobecná sestra na úseku péče o dítě.

 

Zájemci zašlete žádost o zařazení do specializačního vzdělávání přes portál EZP na NCO NZO a v případě získaného titulu: DiS., Bc., Mgr., apod. i žádost o započtení studia.

 

 

Kontakt

Garantem specializačního vzdělávání za FN Brno je PhDr. Jana Šífová, tel. č. 532 234 474, e-mail: , která poskytne bližší informace.

Předpokládaná cena studia 17 000,- Kč (teorie i praxe).

 

 

Ke stažení

přihláška dětská sestra

přehled studia SV DS 2018, 2019, 2020

přehled průběhu SV DS v r. 2019, 2020, 2021

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji