Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Specializační vzdělávání - Dětská sestra

FN Brno pořádá specializační vzdělávání Dětská sestra dle akreditace

MZDR 23913/2018-11/ONP.

 

Garantem specializačního vzdělávání za FN Brno je PhDr. Jana Šífová, MBA.

 

Podmínka pro zařazení do studia - úspěšné ukončení kvalifikačního studia, které opravňuje k získání odborné způsobilosti a výkonu povolání všeobecná sestra a dále nejméně 12 měsíců výkonu povolání všeobecná sestra na úseku péče o dítě.

 

Zájemci zasílají žádost o zařazení do specializační vzdělávání přes portál EZP na NCO NZO. Do 31. 8. 2022  musí být zájemci zařazeni do oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii.

 

Předpokládaná cena studia 20 000,- Kč (teorie i praxe).

 

Přehled průběhu SPV dětská sestra viz. příloha.

 

Více informací poskytne: Bc. Kristýna Bracková (, tel. 532 233 399)

Ke stažení
Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji