Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Podmínky pro umožnění návštěv pacientů naleznete zde. *** Informace o testování na koronavirus zde.

Skupina pro myeloidní malignity

Myeloidni tym

Myeloidní tým je součástí Leukemické skupiny IHOK FN Brno. Tým byl založen v roce 2012. Součástí myeloidního týmu jsou kliničtí pracovníci, molekulární biologové, cytogenetici a datamanažeři, jejichž cílem činnosti je organizace a rozvoj diagnostiky, léčby a výzkumu myeloidních malignit, a to jak na lokální, tak na celostátní a mezinárodní úrovni. Mezi nosné diagnózy řešené v rámci pracovního týmu patří akutní myeloidní leukemie, chronická myeloidní leukemie a Ph-negativní myeloproliferativní neoplázie. Tato onemocnění jsou předmětem tvorby databází, diagnostických a léčebných protokolů a řady výzkumných projektů, jejichž výsledky jsou pravidelně publikovány v prestižních odborných časopisech. Na tvorbě léčebných protokolů a na správě registrů úzce spolupracuje tým s odborníky z dalších hematologických center v rámci České republiky. Na středoevropské úrovni spolupracuje tým intenzivně s vedoucími osobnostmi zabývajícími se danou tematikou. Základní vizí činnosti týmu je poskytovat našim nemocným moderní léčbu na nejvyšší světové úrovni a podílet se na pokroku léčby a diagnostiky hematologických malignit.

Diagnózy:

 • Akutní myeloidní leukémie (AML)
 • Chronická myeloidní leukémie (CML)
 • Ph-negativní myeloproliferativní neoplázie – Polycytemia vera, Esenciální trombocytémie, Primární myelofibróza

Hlavní oblasti výzkumu:

 • Nové molekulární markery AML – jejich patogenetický, prognostický a diagnostický význam.
 • Nové protokoly pro léčbu AML.
 • Klinické studie s novými molekulami pro cílenou léčbu AML.
 • Klinické studie s cílem optimalizace a dosažení maximální efektivity léčby CML.
 • Nežádoucí účinky tyrozinkinázových inhibitorů (TKI) užívaných k léčbě CML – projekt ENIGMA, projekt LIPIDY.
 • Selekce a eliminace leukemických kmenových buněk u CML a AML.
 • Nové molekulární markery Ph-negativních myeloproliferativních neoplázií.

Granty:

2015 – 2018: projekt AZV 15-25809A – Národní program studia mutací a klonality leukemických buněk u pacientů s akutní myeloidní leukémií

2015-2018: projekt AZV 15-31540A – Molekulární detekce chronické myeloidní leukémie pomocí pacient-specifické fúze genu BCR-ABL1: dopad na efektivitu léčby

2013: interní projekt (Start Up grant) FN Brno – Detekce mutací v genu DNMT3A u pacientů s akutní myeloidní leukémií (AML) metodami sekvenace nové generace

 

Publikace:

2016:

Cross NC, White HE, Ernst T, et al. Development and evaluation of a secondary reference panel for BCR-ABL1 quantification on the International Scale. Leukemia.2016;30(9):1844-1852.

Culen M, Borsky M, Nemethova V, et al. Quantitative assessment of the CD26+ leukemic stem cell compartment in chronic myeloid leukemia: patient-subgroups, prognostic impact, and technical aspects. Oncotarget. 2016;7(22):33016-33024.

Jeziskova I, Semerad L, Dvorakova D, et al. Novel complex mutation in NPM1 gene in patient with acute myeloid leukemia. Leuk Lymphoma. 2016; Aug 3:1-3. [Epub ahead of print]

Pettersson L, Leveen P, Axler O, Dvorakova D, Juliusson G, Ehinger M. Improved minimal residual disease detection by targeted quantitative polymerase chain reaction in Nucleophosmin 1 type a mutated acute myeloid leukemia. Genes Chromosomes Cancer. 2016;55(10):750-766.

2015:

Jeziskova I, Musilova M, Culen M, et al. Distribution of mutations in DNMT3A gene and the suitability of mutations in R882 codon for MRD monitoring in patients with AML. Int J Hematol. 2015;102(5):553-557.

Sustkova Z, Jeziskova I, Dvorakova D, et al. Limited efficacy of HLA-haploidentical peripheral blood stem cell infusion in treatment of elderly patients with acute myelogenous leukaemia. Hematol Oncol. 2015; Aug 27. doi: 10.1002/hon.2254. [Epub ahead of print]

White H, Deprez L, Corbisier P, et al. A certified plasmid reference material for the standardisation of BCR-ABL1 mRNA quantification by real-time quantitative PCR.Leukemia.2015;29(2):369-376.

2014:

Jurcek T, Razga F, Mazancova P, et al. Prospective analysis of low-level BCR-ABL1 T315I mutation in CD34 + cells of patients with de novo chronic myeloid leukemia. Leuk Lymphoma. 2014;55(8):1915-1917.

Musilova M, Razga F, Jurcek T, et al. BCR-ABL1 kinase domain mutational analysis of CD34+ stem/progenitor cells in newly diagnosed CML patients by next-generation sequencing. Am J Hematol. 2014;89(10):1016-1017.

2013:

Dvorakova D, Racil Z, Borsky M, et al. Clonal heterogeneity in patients with cytogenetically normal acute myeloid leukemia with NPM1 mutations. Leuk Lymphoma. 2013;54(5):1056-1060.

Jeziskova I, Razga F, Toskova M, et al. Quantitative detection of IDH2 mutation for minimal residual disease monitoring in patients with acute myeloid leukemia and its comparison with mutations in NPM1 gene. Leuk Lymphoma. 2013;54(4):867-870.

Pospíšilová, Š., Dvořáková, D., Mayer J. (Eds.): Molekulární hematologie. Galén, Praha, 2013.

Klamova H, Polakova KM, Muzik J, et al. Evaluation of 5-year imatinib treatment of 458 patients with CP-CML in routine clinical practice and prognostic impact of different BCR-ABL cutoff levels. Cancer Med. 2013;2(2):216-225.

Klampfl T, Milosevic JD, Puda A, et al. Complex patterns of chromosome 11 aberrations in myeloid malignancies target CBL, MLL, DDB1 and LMO2. PLoS One. 2013;8(10):e77819.

Malcikova J, Razga F, Jurcek T, et al. The BCR-ABL1 T315I mutation and additional genomic aberrations are dominant genetic lesions associated with disease progression in patients with chronic myelogenous leukemia resistant to tyrosine kinase inhibitor therapy. Leuk Lymphoma. 2013;54(9):2083-2087.

Zackova D, Klamova H, Muzik J, et al. Efficacy and tolerance of dasatinib after imatinib failure or intolerance for patients with chronic myeloid leukemia treated in three different hospitals compare well with results achievable in formal clinical trials. Leuk Lymphoma. 2013;54(10):2310-2313.

2012-2011:

Milosevic JD, Puda A, Malcovati L, et al. Clinical significance of genetic aberrations in secondary acute myeloid leukemia. Am J Hematol. 2012;87(11):1010-1016.

Racil Z, Toskova M, Dvorakova D, et al. Treatment of molecular relapse in patients with acute myeloid leukemia using clofarabine monotherapy. Am J Hematol. 2012;87(2):211-213.

Razga F, Jurcek T, Jeziskova I, et al. Analysis of mutations in the BCR-ABL1 kinase domain, using direct sequencing: detection of the T315I mutation in bone marrow CD34+ cells of a patient with chronic myelogenous leukemia 6 months prior to its emergence in peripheral blood. Mol Diagn Ther. 2012;16(3):163-166.

Razga F, Jurcek T, Zackova D, et al. Role of treatment in the appearance and selection of BCR-ABL1 kinase domain mutations. Mol Diagn Ther. 2012;16(4):251-259.

Simara P, Peterkova M, Stejskal S, et al. BCR-ABL activity measured by 50% inhibitory concentration for imatinib, p-CrkL/CrkL ratio or p-CrkL ratio in CD34+ cells of patients with chronic myeloid leukemia does not predict treatment response. Leuk Lymphoma. 2012;53(8):1627-1629.

Racil Z, Razga F, Polakova KM, et al. Assessment of adenosine triphosphate-binding cassette subfamily B member 1 (ABCB1) mRNA expression in patients with de novo chronic myelogenous leukemia: the role of different cell types. Leuk Lymphoma. 2011;52(2):331-334.

Razga F, Racil Z, Machova Polakova K, et al. The predictive value of human organic cation transporter 1 and ABCB1 expression levels in different cell populations of patients with de novo chronic myelogenous leukemia. Int J Hematol. 2011;94(3):303-306.

Zackova D, Klamova H, Dusek L, et al. Imatinib as the first-line treatment of patients with chronic myeloid leukemia diagnosed in the chronic phase: can we compare real life data to the results from clinical trials? Am J Hematol. 2011;86(3):318-321.

2010:

Dvorakova D, Racil Z, Jeziskova I, et al. Monitoring of minimal residual disease in acute myeloid leukemia with frequent and rare patient-specific NPM1 mutations. Am J Hematol. 2010;85(12):926-929.

Jeziskova I, Razga F, Bajerova M, Racil Z, Mayer J, Dvorakova D. IDH2 mutations in patients with acute myeloid leukemia: missense p.R140 mutations are linked to disease status. Leuk Lymphoma. 2010;51(12):2285-2287.

Jeziskova I, Razga F, Gazdova J, et al. A case of a novel PML/RARA short fusion transcript with truncated transcription variant 2 of the RARA gene. Mol Diagn Ther. 2010;14(2):113-117.

Jurcek T, Razga F, Jeziskova I, et al. Failure of molecular diagnostics in chronic myeloid leukemia: an aberrant form of e13a2 BCR-ABL transcript causing false-negative results by standard polymerase chain reaction. Leuk Lymphoma. 2010;51(3):558-561.

Klamova H, Faber E, Zackova D, et al. Dasatinib in imatinib-resistant or -intolerant CML patients: data from the clinical practice of 6 hematological centers in the Czech Republic. Neoplasma. 2010;57(4):355-359.

Polakova KM, Polivkova V, Rulcova J, et al. Constant BCR-ABL transcript level >or=0.1% (IS) in patients with CML responding to imatinib with complete cytogenetic remission may indicate mutation analysis. Exp Hematol. 2010;38(1):20-26.

Racil Z, Razga F, Buresova L, et al. The assessment of human organic cation transporter 1 (hOCT1) mRNA expression in patients with chronic myelogenous leukemia is affected by the proportion of different cells types in the analyzed cell population. Am J Hematol. 2010;85(7):525-528.

White HE, Matejtschuk P, Rigsby P, et al. Establishment of the first World Health Organization International Genetic Reference Panel for quantitation of BCR-ABL mRNA. Blood. 2010;116(22):e111-117.

2000-2009:

Doubek M, Palasek I, Pospisil Z, et al. Detection and treatment of molecular relapse in acute myeloid leukemia with RUNX1 (AML1), CBFB, or MLL gene translocations: frequent quantitative monitoring of molecular markers in different compartments and correlation with WT1 gene expression. Exp Hematol. 2009;37(6):659-672.

Dvorakova D, Lengerova M, Pospisilova J, Palasek I, Mayer J. A novel quantitative assessment of minimal residual disease in patients with acute myeloid leukemia carrying NPM1 (nucleophosmin) exon 12 mutations. Leukemia. 2009;23(4):793-796.

Razga F, Dvorakova D, Jurcek T, Jeziskova I, Kristkova Z, Mayer J. CEBPA gene mutational status: a complete screening using high-resolution melt curve analysis. Mol Diagn Ther. 2009;13(3):195-200.

Doubek M, Brychtova Y, Berkovcova J, et al. Acute myeloid leukemias with recurrent genetic abnormalities: frequent assessment of minimal residual disease and treatment of molecular relapse with chemotherapy. Leukemia. 2005; 19(5):885-888.

Dvorak P, Dvorakova D, Doubek M, et al. Increased expression of fibroblast growth factor receptor 3 in CD34+ BCR-ABL+ cells from patients with chronic myeloid leukemia. Leukemia. 2003;17(12):2418-2425.

Dvorakova D, Krejci P, Mayer J, Fajkus J, Hampl A, Dvorak P. Changes in the expression of FGFR3 in patients with chronic myeloid leukaemia receiving transplants of allogeneic peripheral blood stem cells. Br J Haematol. 2001;113(3):832-835.

 

Vedoucí pracovní skupiny:

Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Tel: 53223 3642 

e-mail:

 

Struktura týmu:

1. Kliničtí pracovníci:

 • Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. – vedoucí myeloidního týmu, přednosta IHOK
 • MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D. – projekty CML, tel: 532 232 838, mail:
 • MUDr. Barbora Weinbergerová – projekty Ph-negativních myeloproliferativních neoplázií, tel: 532 232 830, mail:
 • MUDr. Lukáš Semerád – projekty AML (nemocní mladší 60 let), tel: 532 232 830, mail:
 • MUDr. Zuzana Šustková – projekty AML (nemocní starší 60 let), tel: 532 232 496, mail:
 • MUDr. Tomáš Kabut – projekty APL, tel: 532 233 517, mail:

2. Molekulární biologové (CMBGT/CEITEC):

 • Ing. Ivana Ježíšková, Ph.D. (AML), tel: 532 234 628,
 • Mgr. Adam Folta, Ph.D. (AML), tel: 532 234 641,
 • Mgr. Tomáš Jurček (CML), tel: 532 234 628,
 • PharmDr. Martin Čulen, Ph.D. (AML/CML), tel: 532 234 641,
 • Mgr. Blanka Kubešová (MPN), tel: 532 234 641,
 • RNDr. Marianna Romžová, Ph.D. (CML), tel: 549 497 945,
 • Mgr. Blanka Robešová, Ph.D. (chimérismy), tel: 532 234 626,
 • Mgr. Monika Bajerová (HES/eozinofilie), tel: 632 234 628,

3. Cytogenetici:

 • Mgr. Kristina Ďurechová, tel: 532 234 714, mail:

4. Datamanažeři:

 • Bc. Jiřina Procházková – vedoucí datamanažerů, hlavní koordinátor databáze DATOOL, tel: 532 232 851, mail:
 • Katarina Kšeňáková, DiS. – transplantační koordinátor a datamanažer projektů AML, tel: 532 232 169, mail:
 • Radek Minařík – koordinátor databáze Infinity a datamanažer projektů CML, tel: 532 232 865, mail:

Kontakt:

Diagnosticko-terapeutické centrum (pavilon X), 5. patro, ambulance č. 7

Interní hematologická a onkologická klinika

Fakultní nemocnice Brno

Jihlavská 20, Brno, 625 00

Tel: 532 232 214

E-mail:

 

Provozní doba:

Po-Pá 7:00 – 15:00

 

 

Kde nás najdete:

Bohunice, pavilon L, patro: 14. a 17.

Bohunice, pavilon X, patro: 5.

Bohunice, pavilon Z, patro: 8.

Kontakty:

Sekretariát:
telefon: 532 233 642

Evidence specializovaných hematoonkologických ambulancí IHOK (pavilon X, Diagnosticko-terapeutické centrum, 5. patro): 532 232 216

Objednání na vyšetření – onkologické ambulance solidních tumorů (pavilon Z, 8. patro): 53223 3976

Ambulantní doba:

po-pá 07:00-15:30
tabulka ambulantních hodin

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji