Menu
Česky English Deutsch
+420 532 23 1111

Školení členů TT ČR

Za účelem zvýšení informovanosti členů TT ČR z oblasti psychologie, mezinárodního práva apod. organizovalo Koordinační středisko Medicíny katastrof v roce 2011 tato školení:

  • 23.8. a 25.8. 2011– MUDr. Petr Nestrojil, CSc. – „Seznámení členů Traumateamu ČR s postupy při aktivaci Traumateamu“ - celkem se školení zúčastnilo 37 členů TT ČR,

 

  • 6.10. 2011 - PhDr. Blanka Čepická, - „Stresové reakce v náročných životních situacích“ - celkem se školení zúčastnilo 30 členů TT ČR,

 

  • 20.10. 2011 - kpt. Ing. Lenka Rašovská z GŘ HZS a MUDr. Petr Nestrojil, CSc. z KÚCH FN Brno - „Začlenění USAR do zahraničních misí a spolupráce TT ČR a USAR v rámci humanitárních misí“ - celkem se školení zúčastnilo 32 členů TT ČR,

 

  • 2.12. 2011 - MUDr. et Bc. Dana Hlaváčková a Kajumi Delaga, DiS. – „Vybrané bezpečnostní aspekty činnosti Traumateamu ČR v zahraničí“ - celkem se školení zúčastnilo 25 osob za TT ČR a zaměstnance OBKŘ.

 

Školení členů TT ČR

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji